Święto Zesłania św. Ducha na Apostołów - Pięćdziesiątnica04.06.2012


3 czerwca Kościół prawosławny świętował Zesłanie św. Ducha na Apostołów – Pięćdziesiątnicę zwaną także świętem Świętej Trójcy. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku Boską Liturgię. Bezpośrednio po Liturgii sprawowane było wieczorne nabożeństwo z modlitwami, które po raz pierwszy od święta Paschy czytane były na kolanach.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1