Drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy 06.06.2012


4 czerwca w drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy – św. Ducha, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Ducha w Białymstoku. W świątecznym nabożeństwie uczestniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz.

Podczas Liturgii Władyka Jakub odznaczył wikariuszy parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku: ks. prot. Jana Kojło oraz ks. prot. Andrzeja Popławskiego prawem noszenia palicy.

Parafialnym uroczystościom ku czci Świętej Trójcy towarzyszyło także poświęcenie kaplicy-pomnika, upamiętniającego prawosławnych mieszkańców Białostocczyzny, zabitych, pomordowanych, zaginionych i zamęczonych w latach 1939-1956. Pomnik zlokalizowany został w ogrodzeniu okalającym świątynię od strony ul. Antoniukowskiej.

Z tej okazji Władyka Jakub, w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP, odznaczył orderami św. Marii Magdaleny III stopnia członków Stowarzyszenia Budowy Pomnika: Jana Syczewskiego oraz Konstantego Masalskiego. Order św. Marii Magdaleny otrzymał także Jan Poleszuk.
Ponadto Arcybiskup Jakub, poprzez wręczenie Listów pochwalnych, wyraził wdzięczność parafianom parafii pw. św. Ducha w Białymstoku: Leonowi Gryko, Anatolowi Nesterczuk, Leonowi Charytoniuk oraz Włodzimierzowi Troc.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1