Minister Kultury w supraskim Monasterze06.06.2012


4 czerwca z wizytą na Podlasiu przebywał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Jednym z punktów wizyty ministra był pobyt w Męskim Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Przełożony klasztoru JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz jego namiestnik o. Archimandryta Andrzej zapoznali dostojnego gościa z historią monasteru oraz z pracami remontowo – budowlanymi, mającymi na celu przywrócenie monasteru dawnej świetności.

Bogdan Zdrojewski uczcił pamięć po śp. Arcybiskupie Mironie, składając kwiaty na jego grobie, znajdującym się w krypcie pod Soborem pw. Zwiastowania Bogurodzicy.

Foto. Andrzej Zgiet


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1