Wszystkich Świętych w Białymstoku11.06.2012


10 czerwca w pierwszą Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy oraz w dniu święta Męczeników Chełmskich i Podlaskich, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Po zakończonym nabożeństwie Władyka Jakub odznaczył, z okazji 50 – lecia święceń kapłańskich, orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego ks. prot. Anatola Kiryka.

Uroczystości w parafii pw. Wszystkich Świętych miały szczególny charakter. W tym roku przypada 120 lat od położenia kamienia węgielnego pod parafialną świątynię oraz 30 lat od momentu erygowania samodzielnej parafii.

Zgodnie z XIX wiecznymi „Wiadomościami Grodzieńskimi” kamień węgielny pod nową świątynie pw. Wszystkich Świętych” położony został 31 maja 1892 roku. Nowo wybudowana cerkiew stała się nieodłączną częścią cmentarza, który został otwarty do pochówku wiernych w 1887 r. Do otwarcia nowego cmentarza, zmarłych prawosławnych białostoczan grzebano w miejscu, gdzie obecnie znajduje się cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, a po 1845 r. na wzgórku Magdaleny. W okresie I wojny światowej nekropolia przy ul. Wasilkowskiej służyła jako cmentarz wojskowy. W tym czasie został on poszerzony do obecnych granic.

Przez prawie 100 lat cerkiew cmentarna pw. Wszystkich Świętych, była filią parafii pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Z dniem 16 czerwca 1982 r. dekretem ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Biskupa Białostocko i Gdańskiego Sawy erygowano samodzielną parafię.

Historia parafii na podst. strony www.wygoda.cerkiew.pl

foto. R.Jurowiec


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1