Uroczystości w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Braniewie14.06.201210 czerwca w pierwszą Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy oraz w dniu święta Męczenników Chełmskich i Podlaskich, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Braniewie. Przed nabożeństwem Władyka Grzegorz dokonał poświęcenia świątyni po jej generalnym remoncie.
Uroczystości w braniewskiej parafii zakończyła świąteczna procesja wokół odrestaurowanej cerkwi. Za zasługi dla tamtejszej parafii Biskup Grzegorz, w imieniu Arcybiskup Jakuba, nagrodził Listami pochwalnymi: burmistrza Braniewa Henryka Mrozińskiego, wójta gminy Braniewo Tomasza Sieleckiego, Piotra Kiryluka, Wierę Kiryluk, Władysława Kaliszuka oraz Mirosława Tywoniuka


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1