Święto Białostockiej Ikony Bogurodzicy14.06.2012


14 czerwca w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta oraz Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył JE Najprzwielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku.

Po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej Katedry.

Historia powstania Białostockiej Ikony Bogurodzicy na stronie internetowej Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku - http://www.soborbialystok.pl/

foto. R.Jurowiec

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1