Odszedł ks. mitrat Grzegorz Ostaszewski16.06.2012


Dzisiaj, 16 czerwca zmarł nagle ks. mitrat Grzegorz Ostaszewski. Miał 76 lat. Boska Liturgię oraz obrzęd pogrzebu, który odprawi JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, odbędzie się 18 czerwca (poniedziałek) o godz. 9:00 w cerkwi pw. św. Mikołaja w Michałowie.

Ks. mitrat Grzegorz Ostaszewski urodził się 15 października 1936 r. w Tyniewiczach Dużych. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie o Kursu Akademii Chrześcijańsko – Teologicznej w Warszawie wyświęcony został przez JE Najprzewielebniejszego Biskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Bazylego na kapłana. Pierwszą parafią ks. Grzegorza był parafia w Stargardzie Szczecińskim. Następnie w latach 1966 – 69 był proboszczem parafii w Górowie Iławieckim. Następnie przez rok był proboszczem parafii w Jurowlanach, Nowym Dworze i Kożanach. W latach 1972 – 86 był proboszczem parafii w Juszkowym Grodzie, a w latach 1986 – 1992 w Dubiczach Cerkiewnych. W latach 1992 – 94 pełnił obowiązki proboszcza parafii w Starym Korninie. Od 1994 do 2010 niósł posługę w parafii w Topolanach. 3 października 2010 r. ks. Grzegorz przeszedł w stan spoczynku będą jednocześnie mianowanym rezydentem przy parafii w Michałowie.

Ks. mitrat Grzegorz Ostaszewski został nagrodzony w 1988 r. orderem św. Marii Magdaleny II stopnia, natomiast w 2002 r. tym samym orderem z ozdobami.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót