Święto Wasilkowskiej Ikony Bogurodzicy04.07.2012


24 czerwca w jedenastą niedzielę po Wielkanocy w wasilkowskiej parafii przypada święto ku czci Wasilkowskiej Ikony Bogurodzicy. Kult cudownej ikony jest głęboko zakorzeniony wśród tutejszych mieszkańców i zawsze przyciąga do świątyni wielu wiernych. Świąteczne modlitwy rozpoczyna całonocne czuwanie, sprawowane w przeddzień święta. Tradycją się stało, że wieczorem do świątyni przybywają duchowni z innych parafii, aby w towarzystwie pielgrzymów prosić Bogurodzicę o modlitewne wstawiennictwo.

Głównym punktem uroczystości była Boska Liturgia, którą celebrował ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk z Bielska Podlaskiego w asyście licznie przybyłego duchowieństwa

Po przeczytanej Ewangelii słowo do wiernych wygłosił ks. Piotr Kiryluk. Przypomniał on zgromadzonym w świątyni historię źródełka na miejscu „Święta Woda”, które było zawsze związane z tradycją Kościoła prawosławnego, a na początku XX wieku zostało zabrane wraz ze świątynią przez Kościół rzymskokatolicki. W dalszej części podkreślił rolę Bogurodzicy w życiu każdego wierzącego człowieka.

Zakończeniem modlitewnego spotkania przed wasilkowską ikoną była uroczysta procesja wokół świątyni, który zakończył swoim słowem ks. Leoncjusz Tofiluk. Podkreślił on rolę Matki Bożej w dziele zbawienia człowieka. To ona przyjęła w swoim łonie Tego, który jest Zbawicielem świata. To Bogarodzica była obecna w tych najważniejszych momentach zbawienia człowieka: była przy krzyżu i to jej pierwszej było dane usłyszeć o zmartwychwstaniu Syna Bożego.
ks. Jan Kiryluk


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1