Ks. prot. Włodzimierz Misijuk doktorem teologii05.07.2012


Ks. prot. Włodzimierz Misijuk 28 czerwca obronił w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pracę doktorską pt. „Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym. Studium dogmatyczno-ascetyczne.”

Ks. prot. Włodzimierz Misijuk jest wikariuszem parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku. Urodził się 16 maja 1964 r. Tytuł magistra uzyskał w 1989 r. na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a następnie skończył podyplomowe studia w Prawosławnym Seminarium Teologicznym św. Włodzimierza w Nowym Jorku. Tam przedmiotem jego badań była patrologia i historia Kościoła. Studia zakończył w 1991 obroną pracy pt. „Przewodnictwo duchowe na pustyni Egiptu w IV i V wieku” którą napisał pod opieką ks. Johna Meyendorffa. Studia doktoranckie na ChAT rozpoczął w 2009 r.

Od samego początku Bractwa Młodzieży Prawosławnej był jego aktywnym działaczem. W latach 1989-1995 był członkiem zarządu Syndesmosu, a w latach 1996-2000 sekretarzem generalnym. Działał też w Światowej Federacji Studentów Chrześcijan (WSCF). W latach 2007-2009 był kanclerzem Akademii Supraskiej. Tłumaczył twórczość metropolity Kallistosa (Ware) na język polski.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskup Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

W swojej rozprawie doktorskiej, której promotorem był metropolita Sawa, ks. Misijuk badał zagadnienie przewodnictwa duchowego w Kościele prawosławnym. Za jego motto posłużyły mu słowa ks. Johna Meyendorffa „Badania wiodące do ustalenia, jak ta posługa powinna wyglądać dzisiaj, należałoby rozpocząć od ustalenia, jak wyglądała na samym początku”.
Dążenia do właściwego rozumienia posługi przewodnictwa duchowego we współczesnym prawosławiu wskazały na potrzebę skierowania uwagi na czasy i miejsca, gdzie przewodnictwo duchowe się rozwinęło. Autor skupił się na środowiskach monastycznych Egiptu, Syrii, Palestyny a następnie całego Bizancjum w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa.

za: www.cerkiew.pl

fot. ks. Adam Misijuk


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót