Delegacja PAKP w Grecji05.07.2012


W dniach 25 czerwca – 2 lipca z wizytą w Grecji przebywała delegacja Kościoła prawosławnego w Polsce, której przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W skład delegacji weszli: ks. mitraci: Jerzy Boreczko, Mikołaj Ostapczuk oraz Jan Fiedorczuk, ks. prot. Anatol Szymaniuk, ks. protodiakon Anatol Daniluk, subdiakon Wiaczesław Perek i p. Jan Samusiewicz.

Duchowni z Polski zaproszeni zostali przez JE Najprzewielebniejszego Metropolitę Werii i Naus Pantelejmona. Głównym celem polskiej delegacji było przekazanie cząsteczki relikwii św. męcz. Gabriela wraz z ikoną, monasterowi Dowra k/Werii, gdzie znajduje się siedziba Metropolity Pantelejmona.

Delegacja PAKP uczestniczyła także w XVIII Dniach Pawłowych, które odbywają się corocznie w Werii. Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia sprawowana 29 czerwca, w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Werii. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Metropolita Pittsburga Sawa (Grecki Kościół Prawosławny w USA). W liturgii uczestniczyli także przedstawiciele patriarchatów: Konstantynopolitańskiego, Aleksandryjskiego, Antiocheńskiego, Jerozolimskiego, Rosyjskiego, Serbskiego oraz Rumuńskiego. Podczas nabożeństwa członkowie polskiej delegacji uhonorowani zostali przez Metropolitę Pantelejmona pamiątkowymi orderami św. ap. Pawła.

Tego samego dnia wieczorem duchowieństwo wraz licznymi mieszkańcami Werii udało się uroczystą procesją na miejsce, gdzie według Dziejów Apostolskich nauczał ap. Paweł. Tam też odprawione zostało wieczorne nabożeństwo.

Podczas wizyty w Grecji goście z Polski odwiedzili wiele monasterów w tym: Wielką Meteorę, Kallipetra oraz św. Trójcy pod Olimpem gdzie zostali przyjęci przez JE Najprzewielebniejszego Metropolitę Ellasonu Bazylego.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1