Święto Narodzenia Jana Chrzciciela 24.07.2012


7 lipca w dniu święta Narodzenia św. Jana Chrzciciela, JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorze odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Jana Chrzciciela w Grzybowszczyźnie. Władyka Grzegorz dokonał obrzędu poświęcenia zewnętrznej elewacji świątyni.

Tutejsza cerkiew została zbudowana w latach 30. XX wieku, przez mieszkańca Grzybowszczyzny Eliasza Klimowicza. W krótkim czasie stała się celem pielgrzymek, głównie mieszkańców nadnarwiańskich miejscowości. Obecnie świątyni należy do parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Ostrowie Północny. Cerkiew jest wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Dotąd była remontowana kilkukrotnie, ale po raz pierwszy remont miał tak duży zakres. Są nowe krzyże, dach, tynki, stolarka okienna i drzwiowa.

za: www.cerkiew.pl

foto. J.Samusik

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót