Święto parafialne w Samogródzie24.07.2012


12 lipca w parafii prawosławnej w Samogródzie miało miejsce modlitewne wspomnienie św. Apostołów Piotra i Pawła – patronów parafii. Świątecznej liturgii przewodniczył ks. prot. Piotr Charytoniuk z Krynek, w asyście przybyłego duchowieństwa.

W tym dniu miejscowi i okoliczni wierni tłumnie zebrali się na wspólnej modlitwie do „Świętych Chwalebnych i Powszechnych Pierwszych Wśród Zwierzchnich Apostołów Piotra i Pawła”. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych i innych organizacji, na czele z Burmistrzem Krynek Bogusławem Marianem Panasiukiem oraz Przewodniczącym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Mirosławem Surowiec. Świąteczne uroczystości zwieńczył kriestnyj chod oraz okolicznościowe kazanie, w którym ks. prot. Piotr Charytoniuk przybliżył żywoty i znaczenie świętych apostołów Piotra i Pawła.

Miłym akcentem uroczystości była tradycyjna już obecność pracowników Straży Granicznej z placówek w Szudziałowie i Kuźnicy: ppłk SG Jana Doroszkiewicza, kpt. SG Piotra Koprowskiego, st. sierż. sztab. SG Dariusza Pacuk, kpt. SG Grzegorza Krawiel, kpr. SG Pawła Szczesiula, por. rez. SG Andrzeja Alwienowicza. Tegoroczna obecność funkcjonariuszy była tym bardziej uroczysta, iż ks. Adrian Charytoniuk, decyzją Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Leszka Czecha Nr 42/D/12 z dnia 15.05.2012 roku, został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”. O tym miłym akcencie poinformował Komendant Placówki SG w Szudziałowie ppłk SG Jan Doroszkiewicz, który wraz z kpt. SG Piotrem Koprowskim dokonali dekoracji odznaczonego.

Samogród to kolonia położona w powiecie sokólskim, w gminie Szudziałowo. Cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła wzniesiono w 1867. Jest to budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej, jednonawowa. Nad przedsionkiem znajduje się 3-kondygnacyjna wieża zwieńczona kopułą z krzyżem. Dachy cerkwi blaszane. Obok cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica z 1898.

Jak mówi proboszcz ks. Adrian Charytoniuk „remont kapitalny cerkwi parafialnej rozpoczął się w 2010 roku. W pierwszej fazie zmieniliśmy całą konstrukcję dachu z pokryciem blachą aluminiową. Wykonaliśmy orynnienie oraz inne, niezbędne na tym etapie czynności. Koszt pierwszego remontu wyniósł ponad 180.000 zł. Parafia pomimo małej liczby wiernych jest wielka duchem i podejmuje się kolejnych prac przy naszej cerkwi. W bieżącym roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaliśmy kwotę 80.000 zł. Nasz wkład własny wynosi 53.000zł. Za powyższą kwotę planujemy remont podmurówki, schodów zewnętrznych i stolarki drzwiowej. W imieniu swoim i parafian dziękuję za każdą formę wsparcia a swoim parafianom, pełnym ofiarności, chciałbym pogratulować trudu podejmowania się każdego naszego wspólnego działania. Podczas każdego nabożeństwa modlimy się za wszystkich, którym nasz Dom Boży nie jest obojętny.


fot. autor


Igor Dacewicz


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1