Uroczystości w parafii w Ełku24.07.2012


14 lipca w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku odbyły się uroczystości poświęcone jej patronom. Parafialne święto przenoszone jest bowiem na najbliższą sobotę lub niedzielę po dniu pamięci tych świętych, by wszyscy parafianie mogli uczestniczyć w Boskiej Liturgii.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan okręgu olsztyńskiego ks. mitrat Witalis Czyżewski - dziekan olsztyński w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: parafialny chór z Ełku oraz chór parafii pw. św. Jerzego w Białymstoku.
Wszystkim przybyłym do ełckiej parafii pielgrzymom serdecznie podziękował proboszcz parafii ks. Łukasz Ławreszuk. Słowa podziękowania padły głównie do licznej pielgrzymki Bractwa św. Mikołaja z Białegostoku, wiernym z parafii pw. św. Jerzego z Białegostoku oraz pielgrzymom z Rosji.

Tradycyjnie po zakończeniu nabożeństwa wszyscy obecni udali się na piknik nad jeziorem w miejscowości Bartosze – Judziki, który odbywa się na posiadłości miejscowych parafian, którzy w znacznej mierze są sponsorami tej części obchodów święta.

foto. R. Kulesza

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1