Nabożeństwo dziękczynne w intencji policji25.07.2012


24 lipca JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił nabożeństwo dziękczynne w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo sprawowane było w intencji policji, bowiem w ten dzień wypada 93 – rocznica jej powstania.

Przed nabożeństwem licznie zebranych w świątyni policjantów powitał kapelan podlaskiej policji ks. prot. Anatol Konach. W imieniu podlaskich policjantów z podziękowaniami za modlitwy wystąpił zastępca podlaskiego komendanta policji podinspektor Adam Petelski.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1