Świętego Proroka Eliasza02.08.2012


2 sierpnia Kościół prawosławny obchodzi pamięć św. pror. Eliasza. W tym dniu JE Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub oraz JE Biskup Supraski Grzegorz odprawili Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku. W przeddzień święta Władyka Jakub odprawił nabożeństwo Całonocnego czuwania.

Przed rozpoczęciem świątecznej Liturgii, Władyka Jakub udzielił postrzyżyn lektorskich Piotrowi Białasowi.

Więcej informacji o życiu parafii pw. św. Eliasza na jej stronie internetowej http://www.dojlidy.cerkiew.pl/old/


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1