Nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” 08.08.2012


Ukazał się nowy numer „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” (2 (71) 2012), a w nim między innymi:

Ks. Adam Sawicki - Post i modlitwa (strona 3)

Zastanówmy się nad sobą i swoim postępowaniem. Dlaczego pastwię
się nad moją nieśmiertelną duszą? Dlaczego dalej hańbię ją kolejnym
grzesznym występkiem? Dlaczego wciąż ograniczam jej możliwość
zbawienia? Przecież każdy z nas otrzymał zaproszenie: „Pójdźcie
do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja dam
wam ukojenie… Weź swój krzyż i naśladuj Mnie”. Nie oszukujmy
się. Nie ma sensu hołdować zakłamaniu. Przypomnij sobie. Jeśli się
modliłeś – to jaką była twoja modlitwa? Jeśli pościłeś – to czym
charakteryzował się twój post? Czyż w większości przypadków nie
były to tylko pozory pobożności, mechaniczne wypełniana rutyna?

Ks. Roman Kiszycki - Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego
w Bobrownikach (strona 4)


Wybór miejsca na lokalizację nowej cerkwi również wydał się bardzo
naturalny. W Bobrownikach istnieje przecież cmentarz, na środku
którego rozciąga się jedno z najwyższych wzniesień w okolicy.
Ponadto teren cmentarza znajduje się przy głównej trasie prowadzącej
do przejścia granicznego z Białorusią. Trudno zatem o lepszą
lokalizację pod budowę cerkwi, w powstawanie której pragnęli
zaangażować się ludzie pochodzący nie tylko z okolic Bobrownik
i Mostowlan.

Ks. mgr Mirosław Filimoniuk - Idea modlitwy w judaizmie
i jej wpływ na chrześcijaństwo (strona 8)


Idea modlitwy, którą poznała ludzkość w starotestamentowym Objawieniu
nie przeminęła, a w świetle Nowego Testamentu zyskała
nową formę. Idea modlitwy jest ponadczasowa, gdyż do takiej
transcendentnej zasady się odnosi – ma być nieustanną chwałą
imienia Bożego, ortodoksją. Modlitwa ma płynąć z czystego serca.
Tego uczy Chrystus w przypowieści o Celniku i Faryzeuszu, stawiając
zarzuty faryzeuszom. Także Talmud domagał się w modlitwie
Karwana, co oznaczało intencję, pobożność, koncentrację serca
i umysłu. Wszelka mechaniczność i rutyna w modlitwie jest obca.

Ks. Łukasz Ławreszuk - Pokora (strona 14)

Teologia jest nauką o Bogu. Bóg daje się poznać w jakimś stopniu
poprzez swoje niestworzone energie działające w świecie. Daje
nam widzieć Siebie w tej mierze, w jakiej jesteśmy zdolni Go ujrzeć.
Dzięki Bogu i Jego woli żeby człowiek Go poznał, możemy mówić
o teologii i wiedzy teologicznej. Dlatego tak ważna jest pokora tego,
który zamierza mówić o Bogu i Bożych sprawach. Prawdziwa teologia
nie jest zewnętrznym intelektualnym zajęciem, ale procesem
zgłębiania relacji, który potrzebuje ciągłego kontaktu z omawianą
Osobą, wewnętrznego wysiłku i pracy nad sobą w celu osiągnięcia
pokory ducha, dzięki której teolog upodabnia się do swego Stwórcy,
Który odkrywa mu Swoje tajemnice.

Wiaczesław Perek - Z życia diecezji (strona 19)Redakcja Wiadomości


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót