Uroczystości w Monasterze w Supraślu11.08.2012


W dniach 9 – 10 sierpnia w Męskim Monasterze pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu odbyły się uroczystości poświęcone Supraskiej Ikonie Matki Bożej. Uroczystemu Całonocnemu czuwaniu 9 sierpnia, przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa. W nabożeństwie uczestniczyli także: JE Najprzewielebniejszy Metropolita Didymotichon, Orestias i Souflion Damaskin oraz JE Najprzewielebniejszy Arcybiskupi: Wrocławski i Szczeciński Jeremiasz, Białostocki i Gdański Jakub oraz Biskupi: Supraski Grzegorz, Siemiatycki Jerzy i Gorlicki Paisjusz.

Monasterskie nabożeństwa trwały nieprzerwanie przez całą noc. Jeszcze przed północą odprawiony został przez Władykę Grzegorza akatyst przed Cudowną Ikoną Supraskiej Matki Bożej , a tuż po godz. 24:00 odprawione zostało nabożeństwo żałobne - panichida na klasztornych katakumbach.

Pierwszą Boską Liturgię o godz. 3:00 w cerkwi św. Jerzego celebrował Władyka Paisjusz, drugą Liturgię o godz. 6:00 w cerkwi św. Jana Teologa celebrował Władyka Jerzy. Głównej Liturgii w Soborze Zwiastowania Bogurodzicy przewodniczył Metropolita Sawa wraz z pozostałymi biskupami.

Podczas uroczystej procesji wokół głównej świątyni monasteru Władyka Sawa odprawił krótkie nabożeństwo żałobne nad grobem śp. Arcybiskupa Mirona.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1