Uroczyste przeniesienie Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy do Białegostoku 11.08.2012


12 sierpnia do Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku przybędzie kopia Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy. Planowane uroczyste przeniesienie i powitanie ikony odbędzie się ok. godz. 20:30. Następnie ok. godz. 21.00, odprawiony zostanie w Katedrze molebien połączony z akatystem ku czci Bogurodzicy. Nabożeństwu przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Ikona w Katedrze pozostanie do godzin popołudniowych 13 sierpnia.

Kopia Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy „wyruszyła” z 14 czerwca 2012 r. z Władywostoku, z pobrzeża Oceanu Spokojnego. Następnie poprzez Daleki Wschód, Kazachstan, Syberię, Ural, europejską część Rosji, Białoruś, Ukrainę, Łotwę i Litwę dotrze do Polski. Po opuszczeniu Polski Ikona przemierzy szereg krajów zachodniej Europy. Ikoną, dla pokłonienia przez wiernych, zatrzymywać się będzie zarówno w cerkwiach jak i kościołach.

Inicjatorami akcji przejazdu Ikony „Od Oceanu do Oceanu” są środowiska pro – live z całej Europy. Kopia Ikony została przyłożona do oryginału w Klasztorze Jasnogórskim, a następnie podarowana prawosławnemu ruchowi obrony życia w Rosji, który pierwszy wyraził chęć zorganizowania tzw. rajdu pro-life.

Ikona odwiedzi ponadto prawosławne parafie w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu i Warszawie.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót