JŚ Patriarcha Cyryl w Białymstoku15.08.2012


18 sierpnia z wizytą w diecezji białostocko – gdańskiej przebywać będzie JŚ Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl. Dostojny gość odwiedzi Białystok oraz Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Głownym punktem wizyty będzię nabożeństwo dziękczynne – molebien w cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku, które odbędzie się o godz. 11:00.

Jego Świątobliwość Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl urodził się 20 listopada 1946 w Leningradzie. Ukończył studia teologiczne na Leningradzkiej Akademii Duchownej. 3 kwietnia 1969 r. otrzymał pierwsze mnisze postrzyżyny. W tym samym roku przyjął kolejno święcenia diakońskie (7 kwietnia) i kapłańskie (1 czerwca) z rąk JE Najprzewielebniejszego Metropolity Leningradzkiego Nikodema.

Patriarcha Cyryl, bezpośrednio po ukończeniu studiów został wykładowcą teologii dogmatycznej w Leningradzkiej Akademii Duchownej i seminarium duchownym w tym samym mieście oraz pomocnikiem inspektora szkół duchownych w Leningradzie. Pełnił również funkcję osobistego sekretarza metropolity leningradzkiego Nikodema i działał w młodzieżowej organizacji prawosławnej Syndesmos. W 1971 wyjechał do Genewy, gdzie pełnił funkcję przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów w Genewie. W latach 1974–1984 był rektorem Leningradzkiej Duchownej Akademii i Seminarium. Z tytułem naukowym docenta pracował w katedrze patrologii Akademii.

14 marca 1977 otrzmyał święcenia biskupie z tytułem biskupa wyborgskiego, wikariusza diecezji leningradzkiej. Następnego roku podniesiony został do godności arcybiskupa, zaś w 1984 r. przeniesiony został na katedrę biskupią do Smoleńska. Od 1989 r. kierował Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W 1991 r. podniesiony do godności metroplity.

Po śmierci patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II w grudniu 2008 r. pełnił funkcję strażnika patriarszego tronu. 25 stycznia 2009 r. biskupi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego dokonali wyboru trzech kandydatów na tron patriarszy. Najwięcej głosów uzyskał metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl (97 wskazań), drugie miejsce zajął metropolita kałuski i borowski Klemens (32 głosy), zaś trzecie – metropolita miński i słucki, egzarcha Białorusi Filaret (16 głosów)

27 stycznia 2009 w głosowaniu wszystkich delegatów na Sobór Lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego metropolita Cyryl uzyskał poparcie 508 z 701 delegatów. Na jego jedynego kontrkandydata, metropolitę Klemensa (metropolita Filaret zrezygnował z kandydowania), głosowało 169 uczestników Soboru. 1 lutego 2009 w Soborze Chrystusa Zbawiciela odbyła się uroczysta intronizacja nowego patriarchy.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót