¦więto Wojska Polskiego 15.08.2012


15 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Bosk± Liturgię Katedrze pw. ¦w. Mikołaja w Białymstoku. Nabożeństwo celebrowane było w dniu ¶więta Wojska Polskiego. Z tej okazji do Katedry przybyli przedstawiciele władz samorz±dowych i miejskich, a także wysocy rang± przedstawiciele wojska, policji, straż miejskiej, straży pożarnej oraz poczty sztandarowe.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1