JŚ Patriarcha Cyryl w Białymstoku18.08.2012


18 sierpnia z wizytą w Białymstoku przebywał J Świątobliwość Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl. Patriarsze towarzyszył JE Wielce Błogosławiony Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. W składzie delegacji rosyjskiej Cerkwi znaleźli się m.in.: JE Najprzewielebniejsi: Metropolita Wołokołamski Hilarion oraz Biskup Sołniecznogorski Sergiusz. Dostojni goście odwiedzili Katedrę pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, gdzie modlili się przed relikwiami św. męcz. Gabriela. Następnie Patriarcha Cyryl udał się do cerkwi pw. Św. Ducha gdzie doprawione zostało nabożeństwo dziękczynne.

Po zakończonym nabożeństwie ze słowami do patriarchy zwrócił się gospodarz uroczystości JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański:
„Uczestniczymy dzisiaj w historycznym wydarzeniu, bowiem po raz pierwszy w historii nasze ziemie odwiedza Patriarcha Moskwy I całej Rusi. Czujemy się niezmiernie zaszczyceni tym, że zwierzchnik największego liczebnie i terytorialnie Prawosławnego Kościoła autokefalicznego odwiedza nasz jeden z mniejszych liczebnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Wasza Świątobliwość ! Pozwalam sobie dzisiaj przypomnieć Wasze słowa, które usłyszałem na spotkaniu podczas teologicznej konferencji w Moskwie, że wizyta w Polsce nie będzie miała sensu, jeśli w programie nie będzie pobytu w Białymstoku. Wasza Świątobliwość doskonale wie, że tereny Białostocczyzny są szczególne dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Mieszka bowiem tutaj w największym skupieniu ludność wyznania prawosławnego (…)

Chęć odwiedzenia Białegostoku, mogę domniemywać, wynikła również stąd, iż Wasza Świątobliwość gościł tutaj w 1988 r. jeszcze jako arcybiskup Smoleński i Kaliningradzki. Od momentu ówczesnej wizyty zaszło jednak wiele zmian. Polityczne przemiany pozwoliły na budowę wielu nowych świątyń, pozwoliły odzyskać Monaster Supraski, pozwoliły na działalność z młodzieżą, nauczać religii w szkołach, uczestniczyć w życiu wielu instytucji . Świadectwem przemian które zaszły od ówczesnej wizyty Waszej Świątobliwości jest chociażby ta świątynia pw. Św. Ducha, która wówczas była w budowie (…)

W Polsce, mimo że żyjemy na terenie zróżnicowanym wyznaniowo i narodowościowo, mamy obecnie możliwość nieskrępowanej działalności i staramy się to wykorzystać. Ponadto w dobie zagrożeń moralnych współczesnego świata, w czasach sekularyzacji i zauważalnych antychrześcijańskich działań staramy się przeciwdziałać tym zjawiskom wspólnie korzystając i dzieląc się własnym doświadczeniem.

Serdecznie dziękuje Waszej Świątobliwości w imieniu swoim oraz w imieniu naszych wiernych za wizytę w diecezji białostocko – gdańskiej. Wielu z nich, choć nigdy z Waszą Świątobliwością nie spotkało się osobiście, miało możliwość słuchania Waszych niezwykle głębokich pouczeń i wyjątkowo mądrych odpowiedzi na zadawane Wam pytania w audycjach nadawanych w środkach masowego przekazu (…)

Wierzymy, że przybycie Waszej Świątobliwości na nasze ziemie, niewątpliwie zacieśni jeszcze bardziej nasze kontakty i pozwoli bliżej wzajemnie się poznawać poprzez częstsze wzajemne wizyty członków naszych Kościołów.

Dzisiaj prosimy również Waszą Świątobliwość o Wasze modlitwy i modlitwy całego Waszego Kościoła za nas oraz w intencji wszystkich zamieszkujących nasz region, by Wszechmogący Bóg miał nas w swojej opiece. To we wzajemnej modlitwie przejawia się nasza jedność i miłość, która jest największym darem Bożym i która może przezwyciężać wszystkie przeciwności i trudności.”
Arcybiskup Jakub podarował patriarsze ikonę św. Męczennika Gabriela, świętego Ziemi Białostockiej i patrona dzieci i młodzieży prawosławnej, z cząsteczką jego relikwii.

Następnie ze słowem do zebranych w świątyni zwrócił się JŚ Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Cyryl. Mówił, że cerkiew jest symbolem duchowego odrodzenia. Nawiązując do zmian jakie dzieją się na świecie, zmian warunków społecznych i ekonomicznych życia ludzi, zmian w kulturze, powiedział, że "rodzi się wiele pytań" dotyczących tego, co tak naprawdę dzieje się z ludźmi. „Te wszystkie zmiany, które dotyczą życia wewnętrznego, prowadzą nas do zagubienia celów. Wszystko, co wydaje się dla nas istotne, jest w rzeczywistości mało wartościowe dla osiągnięcia pełni życia” - mówił do wiernych zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi. Dodał, że widząc jednak budowane świątynie, wiernych a wśród nich młodzież, to możemy patrzeć optymistycznie na przyszłość narodów.

Podkreślał też znaczenie pokoju i sprawiedliwości między ludźmi. „ Odwiedzając Białystok po tylu latach widzę, że to wszystko jest tutaj. I wspaniała cerkiew, i wierni, i wierząca młodzież” - dodał patriarcha Cyryl. Mówił, że cieszy się także z obecności katolickiego metropolity białostockiego abp. Edwarda Ozorowskiego i poprawy stosunków między kościołami.

Nawiązując do budowy cerkwi Św. Ducha, mówił, że świątynie "nigdy nie budują się z nakazu", a powstają w "odpowiedzi na wiarę ludzi". Podarował świątyni ikonę Tichwińskiej Matki Bożej.

Delegacją Rosyjskiej Cerkwi udała się następnie do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1