Święto Zaśnięcia Bogurodzicy 29.08.2012


28 sierpnia w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku. w przeddzień święta Władyka Jakub odprawił w Katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku nabożeństwo Całonocnego czuwania.

foto. J. Troc


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1