Spotkanie Władyki Grzegorza z katechetami06.09.2012


3 września JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Grzegorz odprawił w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku molebien w intencji nowego roku szkolnego 2011/12. Podczas nabożeństwa obecni byli katecheci, zarówno duchowni jaki świeccy. Bezpośrednio po modlitwie w cerkwi w Centrum Kultury Prawosławnej odbyło się spotkanie Władyki Grzegorza z katechetami.

Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1