Arcybiskup Jakub w parafii w Topilcu13.09.2012


9 września w XIV niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Po nabożeństwie Władyka Jakub poświecił wieńce dożynkowe przyniesione przez rolników przybyłych na wojewódzkie dożynki w Łapach.

W świątyni podczas nabożeństwa obecni byli m.in.: wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Masalski.


Wiaczesław Perek


<<<<    ^^^^    >>>>>


Powrót1