Obrzęd pogrzebu Bogurodzicy w białostockiej Katedrze ¶w. Mikołaja01.09.2012
  ^^^^   >>>