Logo
wtorek, 7 grudnia 2021
św. Wielkiej Męczenicy Katarzyny
Znajdujesz się na: Strona główna»Kalendarium»Ogólno cerkiewne
Kalendarium - Ogólno cerkiewne ( 2021 )
 • Styczeń
  • 1 - św. męcz. Bonifacego
  • 2 - św.męcz. Ignacego Teofora
  • 3 - św.męcz. Julianny
  • 4 - św. Wielkomęczennicy Anastazji
  • 5 - św. Męczenników z Krety
  • 6 - Wigilia święta Narodzenia Chrystusa
  • 7 - Narodzenie Chrystusa
  • 8 - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 9 - św. męcz. i Arcydiakona Stefana
  • 10 - 20000 męcz. Nikomedyjskich
  • 11 - 14000 męcz. Betlejemskich
  • 13 - św. Józefa, króla Dawida i Jakuba Brata Pańskiego
  • 14 - św. Bazylego Arcybiskupa Cezarei Kapadockiej
  • 15 - św. Serafina Sarowskiego
  • 16 - św. pror. Malachiasza
  • 17 - Sobór 70 Apostołów
  • 18 - Wigilia Chrztu Pańskiego
  • 19 - Chrzest Pański
  • 20 - Sobór św. Proroka i Chrzciciela Jana
  • 21 - św. Jerzego Chozewity i św. Dominiki
  • 22 - św. Filipa Metropolity Moskiewskiego
  • 23 - św. Grzegorza Biskupa Nisskiego
  • 24 - św. Teodozjusza Wielkiego
  • 25 - św. Sawy Arcybiskupa Serbskiego i św. męcz. Tatiany
  • 26 - św. męcz. Hermila i Stratonika
  • 27 - św. Równej Apostołom Niny
  • 28 - św. mnicha Pawła z Teb
  • 29 - św. Sprawiedliwego Maksyma Totemskiego
  • 30 - św. Antoniego Wielkiego
  • 31 - św. Atanazego i Cyryla Arcybiskupów Aleksandryjskich
 • Luty
  • 1 - św. Makarego Wielkiego
  • 2 - św. Eutymiusza Wielkiego
  • 3 - św. Maksyma Wyznawcy
  • 4 - św. ap. Tymoteusza
  • 4 - św. Apostoła Tymoteusza
  • 5 - św. męcz. Klemensa Biskupa Ancyry
  • 6 - Błogosławionej Ksenii Petersburgskiej
  • 7 - św. Grzegorza Teologa Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 8 - św. Ksenofonta
  • 9 - św. Jana Złotoustego
  • 10 - św. Efrema Syryjczyka
  • 11 - św. męcz. Ignacego Teofora
  • 12 - św. Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego
  • 13 - św. męcz. Kira i Jana
  • 14 - św. męcz. Tryfona
  • 15 - Spotkanie Pańskie
  • 16 - św. Symeona i św. pror. Anny
  • 17 - św. mnicha męcz. Antoniego Supraskiego
  • 18 - św. męcz. Agaty
  • 19 - św. Wukoła bpa Smyrny
  • 20 - św. Parteniusza Lampsakijskiego
  • 21 - św. męcz. Teodora Stratelatesa
  • 22 - św. męcz. Nicefora Antiocheńskiego
  • 23 - św. mnicha Charlampiusza
  • 23 - św. mnicha Prochora Pieczerskiego
  • 24 - św. królowej Teodory greckiej
  • 25 - św. Melecjusza abpa Antiochii
  • 26 - św. Martyniana
  • 27 - św. Cyryla Nauczyciela Słowian
  • 28 - św. Apostoła Onisyma
 • Marzec
  • 1 - św. Maruta Biskupa Mezapotamskiego
  • 2 - św. Mariamny
  • 3 - św. Leona papieża Rzymskiego
  • 4 - św. Apostołów Archipa i Filemona
  • 5 - św. Leona bpa Katanii
  • 6 - św. Eustachiusza Arcybiskupa Antiocheńskiego
  • 7 - św. męcz. Maurycjusza
  • 8 - św. męcz. Polikarpa ze Smyrny
  • 9 - I i II odnalezienie Głowy św. pror. Jana Chrzciciela
  • 10 - św. Tarazjusza Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 11 - św. Porfiriusza abpa Gazy
  • 12 - św. Prokopiusza Dekapolity
  • 13 - św. mnicha Jan Kasjana Rzymianina
  • 14 - św. mniszki Eudokii
  • 15 - Początek Wielkiego postu, św. Teodota bpa Cezarei
  • 16 - św. męcz. Eutropiusza, Kleonika i Bazyliszka
  • 17 - św. mnicha Gerasima Jordańskiego
  • 18 - św. męcz. Iraidy
  • 19 - Częstochowskiej Ikony Bogurodzicy
  • 20 - św. męcz. Biskupów Chersoneskich
  • 21 - św. Teofilakta Biskupa Nikomedyjskiego
  • 22 - św. 40 męczenników z Sebasty
  • 23 - św. męcz. Michała Sołuńskiego
  • 24 - św. Sofroniusza patriarchy Jerozolimskiego
  • 25 - św. Teofana Wyznawcy
  • 26 - św. Nicefora patr. Konstantynopola
  • 27 - św. Benedykta z Nursji
  • 28 - św. męcz. Agapiusza
  • 29 - św. męcz. Sawina
  • 30 - św. Aleksego człowieka Bożego
 • Kwiecień
  • 1 - św. męczenników Chryzanta i Darii
  • 2 - św. męcz. Fotinii (Świetłany)
  • 3 - św. Cyryla bpa Katanii
  • 4 - św. Izaaka mnicha z Dalmacji
  • 5 - św. męcz. Nikona
  • 6 - św. Artemiusza bpa Sołuńskiego
  • 7 - Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 8 - Sobór św. Archanioła Gabriela
  • 9 - św. męcz. Matrony Sołuńskiej
  • 10 - św. Hilariona Nowego
  • 11 - IV Niedziela Wielkiego postu św. Jana Klimaka
  • 12 - św. Sofroniusza
  • 13 - św. Hipacego bpa Gangry
  • 14 - św. Geroncjusza Pieczerskiego
  • 16 - św. Nikity Wyznawcy
  • 17 - Sobota Akatystu
  • 18 - V Niedziela Wielkiego Postu, św. Marii Egipcjanki
  • 19 - św. Eutychesa abpa Konstantynopola
  • 20 - św. mnicha Serapiona
  • 22 - św. męcz. Eupsychiusza
  • 23 - św. męcz. Terencjusza
  • 24 - Sobota Łazarza, św. Antypasa bpa Pergamonu
  • 25 - Niedziela Palmowa
  • 26 - Wielki poniedziałek, św. Artemona z Laodycei
  • 27 - Wielki wtorek, św. Marcina, papieża Rzymskiego
  • 28 - Apostołów Arystarcha, Pudy, Trofima
  • 29 - Wielki czwartek, św. męcz. Leonidasa
  • 30 - Wielki ipiątek, św. męcz. Adriana
 • Maj
  • 1 - św. męcz. Wiktora
  • 2 - św. Matrony Moskiewskiej
  • 3 - św. męcz. młodzieńca Gabriela
  • 4 - św. męcz. Bazylego (Martysza)
  • 5 - św. Teodora biskupa Anastazjopolskiego
  • 6 - św. wlk. męczennika Jerzego
  • 7 - św. męcz. Sawy Stratelatesa
  • 8 - św. Apostoła i Ewanglisty Marka
  • 9 - św. Bazylego Biskupa Amasyjskiego
  • 10 - św. Apostoła i męcz. Symeona
  • 11 - św. Apostołów Jazona i Sozypatra
  • 12 - św. mnicha Memnona cudotwórcy
  • 13 - ap. Jakuba Zebedeusza
  • 14 - Proroka Jeremiasza
  • 15 - św. męcz. Borysa i Gleba
  • 16 - św. Teodozjusza Kijowsko - Pieczerskiego
  • 17 - św. męcz. Pelagii
  • 18 -  św. Wielkomęczennicy Ireny
  • 19 - Sprawiedliwego Hioba
  • 20 - św. męcz. Akacjusza
  • 21 - św. ap. Jana Teologa
  • 22 - św. Mikołaja Cudotwórcy, Arcybiskupa Miry Licejskiej
  • 23 - św. Apostoła Szymona Zeloty
  • 24 - św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego
  • 25 - św. Epifaniusza bpa Cypru
  • 26 - św. męcz. Glikierii
  • 27 - św. męcz. Izydora
  • 28 - św. Pachomiusza Wielkiego
  • 29 - św. mnicha Teodora Oświęconego
  • 30 - św. Apostoła Andronika
  • 31 - św. Teodota biskupa Ancyrskiego
 • Czerwiec
  • 1 - św. męcz. Chełmskich i Podlaskich
  • 2 - św. męcz. Chełmskich i Podlaskich
  • 3 - Wszystkich Świętych, św. męcz. Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
  • 7 - Pięćdziesiątnica. Świętej Trójcy
  • 8 - Dzień Świętego Ducha
  • 8 - św. Apostołów Karpa i Alfeusza
  • 9 - św. mnicha Jana Ruskiego
  • 10 - św. Nikity Biskupa Chalcedońskiego
  • 10 - Wniebowstąpienie Pańskie
  • 12 - św. mnicha Izaakjusza Dalmackiego
  • 13 - św. męcz. Filozofa
  • 14 - św. Justyna Filozofa i św. Jana Kronsztadskiego
  • 14 - Wszystkich Świętych
  • 15 - św. Nicefora Patriarchę Konastantynopolitańskiego
  • 18 - św. męcz. Doroteusza Biskupa Tyrskiego
  • 19 - św. mnicha Wiasariona Cudotwórcy Egipskiego
  • 20 - św. męcz. Teodota, bpa Ancyry
  • 21 - św. Wielkomęczennika Teodora Stratelatesa
  • 22 - św. Cyryla Arcybiskupa Aleksandryjskiego
  • 24 - św. Ap. Bartłomieja i Barnaby
  • 25 - św. Onufrego Wielkiego
  • 26 - św. męcz. Antoniny
  • 27 - św. pror. Elizeusza
  • 28 - św. pror. Amosa
  • 29 - św. Tichona Biskupa Amafuntskiego
  • 30 - św. męcz. Manuela, Sawela i Ismaela
 • Lipiec
  • 1 - św. męcz. Leoncjusza, Hiapacjusza i Teoduła
  • 2 - św. Ap. Judasza, Brata Pańskigo
  • 3 - św. męcz. Metodego Biskupa Patrskiego
  • 4 - św. męcz. Juliana z Tarsu
  • 5 - św. męcz. Euzebiusza Biskupa Samostatskiego
  • 6 - św. męcz. Agrypiny
  • 7 - Narodzenie św. pror. Jana Chrzciciela
  • 8 - św. męcz. Feuronii
  • 9 - św. mnicha Dawida Salonickiego
  • 10 - św. Joanny, Niosącej Wonności
  • 11 - św. męcz. i Cudotwórców Kiry i Jana
  • 12 - św. Ap. Piotra i Pawła
  • 13 - Sobór 12 Apostołów
  • 14 - św. Darmoleczących Kosmy i Damiana Rzymskich
  • 15 - Złożenie czcigodnej szaty Bogurodzic w Blachernie
  • 16 - św. Filipa Metropolity Moskiewskiego
  • 17 - św. Andrzeja Rublowa
  • 18 - św. mnicha Atanazego Atoskiego
  • 19 - św. Syzonjusza Wielkiego
  • 20 - św. mnicha Tomasza
  • 21 - św. Wielkomęczennika Prokopiusza
  • 22 - św. męcz. Pankracjusza Tabromeńskiego
  • 23 - św. mnicha Antoniego Kijowsko - Pieczerskiego
  • 24 - św. Równej Apostołom Olgi, księżny Moskiewskiej
  • 25 - św. męcz. Proklesa i Hilarego
  • 26 - Sobór Archanioła Gabriela
  • 27 - św. ap. Acyli
  • 28 - św. Równego Apostołom Włodzimierza
  • 29 - św. męcz. Atenegenesa Biskupa
  • 30 - św. Wielkomęczennicy Margaryty
  • 31 - św. męcz. Emiliana
 • Sierpień
  • 1 - św. Serafina Sarowskiego
  • 2 - św. pror. Eliasza
  • 3 - św. pror. Jezekiela
  • 4 - św. Równej Apostołom Marii Magdaleny
  • 5 - św. męcz. Trofima i Teofila
  • 6 - św. męcz. Krystyny
  • 7 - św. Sprawiedliwej Anny
  • 8 - św. męcz. Paraskiewy
  • 9 - św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona
  • 10 - Supraskiej Ikony Bogurodzicy
  • 11 - św. męcz. Kalinika
  • 12 - św. męcz. Jana Rycerza
  • 13 - męcz. Beniamina metropolity Piotrogrodu
  • 14 - Świętych Braci Machabeuszy
  • 15 - św. Arcydiakona Stefana
  • 16 - św. Antoniego Rzymianina
  • 17 - św. Siedmiu Młodzieńców Efezkich
  • 18 - św. męcz. Eusygniusza
  • 19 - Święto Przemienienia Pańskiego
  • 20 - św. męcz. Domecjusza Persa
  • 21 - św. Zosymy i Sabacjusza Sołowieckich
  • 22 - św. Ap. Macieja
  • 23 - św. męcz. Arcydiakona Wawrzyńca
  • 24 - św. męcz. Arcydiakona Euplesa
  • 25 - św. męcz. Focjusza i Anikity
  • 26 - św. Maksyma Wyznawcy
  • 27 - św. pror. Micheasza
  • 28 - Zaśniecie Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 29 - św. męcz. Diomida
  • 30 - św. męcz. Mirona
  • 31 - św. męcz. Flora i Laura
 • Wrzesień
  • 1 - św. Andrzeja Stratelatesa
  • 2 - św. pror. Samuela
  • 3 - św. ap. Tadeusza
  • 4 - św. męcz. Agatonika
  • 5 - św. męcz. Ireneusza biskupa Lyonu
  • 6 - św. męcz. Maksyma Gorlickiego
  • 7 - św. ap. Bartłomiej i Tytusa
  • 8 - św. wmęcz. Adriana i Natalii
  • 9 - św. Pimena Wielkiego
  • 10 - św. Hioba Poczajowskiego
  • 11 - Ścięcie Głowy św. pror. Jana Chrzciciela
  • 12 - św. Aleksandra Newskiego
  • 13 - św. Cypriana biskupa Kartaginy
  • 14 - Początek roku cerkiewnego, św. Symeona Stylity
  • 15 - św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko - Pieczerskich
  • 16 - św. Antymiusza biskupa Nikomedii
  • 17 - św. pror. Mojżesza
  • 18 - św. proroka Zachariasza i spraw. Elżbiety, rodziców św. Jana Chrzciciela
  • 19 - św. Archanioła Michała
  • 20 - św. męcz. Sozonta
  • 21 - Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 22 - św. męcz. młodz. Gabriela
  • 23 - św. męcz. Minodory, Mitrodory i Nimfodory
  • 24 - św. Teodory Aleksandryjskiej
  • 25 - św. męcz. Autonoma
  • 26 - św. męcz. Korneliusza Setnika
  • 27 - Podwyższenie Życiodajnego Krzyża Pańskiego
  • 28 - św. Wielkiego Męczennika Nikity
  • 29 - św. męcz. Eutymii
  • 30 - św. męcz. Wiery, Luby, Nadzieji i ich matki Zofii
 • Październik
  • 1 - św. męcz. Ariadny
  • 2 - św. Zosymy Pustelnika
  • 3 - św. Wielkiego Męczennika Eustachego Plakidy
  • 4 - św. ap. Kodrata
  • 5 - św. pror. Jonasza
  • 6 - św. męcz. Iraidy
  • 7 - św. Równej Apostołom Tekli
  • 8 - św. Sergiusza Radoneżskiego
  • 9 - św. ap. Jan Teologa
  • 10 - św. męcz. Kalistrata
  • 11 - św. męcz. Wiaczesława
  • 12 - św. Kiriaka Pustelnika
  • 13 - św. męcz. Grzegorza oświeciciela Armenii
  • 14 - Opieki Matki Bożej
  • 15 - św. męcz. Cypriana, Justyny i Teoktysta
  • 16 - św. Dionizego Areopagity
  • 17 - św. Hieroteusza biskupa Ateńskiego
  • 18 - św. męcz. Charytyny
  • 19 - św. ap. Tomasza
  • 20 - św. męcz. Sergiusza i Bakchusa
  • 21 - św. Pelagii
  • 22 - św. ap. Jakuba Alfeusza
  • 23 - św. Ambrożego Optyńskiego
  • 24 - św. ap. Filipa
  • 25 - św. Kosmy biskupa Maiumskiego
  • 26 - św. męcz. Karpa biskupa Tiatyrskiego
  • 27 - św. Paraskiewy
  • 28 - św. Eutymiusza Nowego, Tesalonickiego
  • 29 - św. męcz. Longina setnika
  • 30 - św. męcz. Andrzeja biskupa Krety
  • 31 - św. ap. Łukasza
 • Listopad
  • 1 - św. Jana Rylskiego
  • 2 - św. Wielkiego Męczennika Artemiusza
  • 3 - św. Hilariona Wielkiego
  • 4 - św. Równego Apostołom Abercjusza, biskupa Hierapolis
  • 5 - św. Apostoła Jakuba, Brata Pańskiego
  • 6 - św. męcz. Aretasa
  • 7 - św. męcz. Marcjana i Martyriusza
  • 8 - św. Wielkiego Męczennika Dymitra Sołuńkiego
  • 9 - św. męcz. Nestora
  • 10 - św. Wielkiej Męczennicy Paraskiewy
  • 11 - św. męcz. Anastazji Rzymianki
  • 12 - św. męcz. Zenobiusza biskupa Egejskiego
  • 13 - męcz. Epimacha Aleksandrijskiego
  • 14 - św. Cudotwórców Kosmy i Damiana
  • 15 - św. męcz. Acyndyna
  • 16 - męcz. Akepsyma, biskupa Neassonu
  • 17 - św. Joanicjusza Wielkiego
  • 18 - św. męcz. Galakcjona i Epistynii
  • 19 - św. Pawła, Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 20 - św. Teodota
  • 21 - Sobór Archanioła Michała i pozostałych Mocy Niebios
  • 22 - św. męcz. Onisyfora i Porfiriusza
  • 23 - św. Apostola Rodiona
  • 24 - św. męcz. Wiktora i Stefanidy
  • 25 - św. Jana Miłościwego, Patriarchy Aleksandryjskiego
  • 26 - św. Jana Chryzostoma, Patriarchy Konstantynopolitańskiego
  • 27 - św. Apostoła Filipa
  • 28 - św. męcz. Guriasza i Samona
  • 29 - św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza
  • 30 - św. Grzegorza Cudotwórcy, Biskupa Neocezarejskiego
 • Grudzień
  • 1 - św. męcz. Platona
  • 2 - św. pror. Abdiusza
  • 3 - św. Grzegorza Dekapolity
  • 4 - Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy
  • 5 - św. Apostołów Filemona i Archipiusza
  • 6 - św. Biskupa Amfilochiusza
  • 7 - św. Wielkiej Męczenicy Katarzyny
  • 8 - św. męcz. Klemensa, papieża Rzymskiego
  • 9 - św. Alipiusza
  • 10 - św. Wielkiego Męczennika Jakub Persa
  • 11 - św. męcz. i wyznawcy Stefana Nowego
  • 12 - św. męcz. Paramona
  • 13 - św. Apostoła Andrzeja
  • 14 - św. pror. Nauma
  • 15 - św. pror. Abbakuma
  • 16 - św. pror. Sofoniusza
  • 17 - św. Wielkiej Męczennicy Barbary
  • 18 - św. Sawy Oświeconego
  • 19 - św. Arcybiskupa Mikołaja Cudotwórcy
  • 20 - św. Ambrożego Biskupa Mediolańskiego
  • 21 - św. Patapiusza
  • 22 - św. pror.Anny, matki pror. Samuela
  • 23 - św. Męczenników Minasa, Hermogena i Eugrafa
  • 24 - św. Daniela Stylity
  • 25 - św. Spirydona Cudotwórcy, Biskupa Trimifuntskiego
  • 26 - św. Męczenników Eustracjusza, Auksencjusza, Eugeniusza, Mardariusza i Oresta
  • 27 - św. Męczenników Fista, Leukiusza i Kalinika
  • 28 - św. męcz. Eleuteriusza i matki jego męcz. Antysy
  • 29 - św. pror. Aggeusza
  • 30 - św. pror. Daniela i trzech młodzieńców Ananiasza, Azariasza i Misaela
  • 31 - św. męcz. Sebastiana