Pielgrzymki
 
Pielgrzymka do Zwierek (2 maja)
 
Pielgrzymka do Supraśla (9 sierpnia)
 
Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę (13-18 sierpnia)