Logo
czwartek, 16 września 2021
św. Antymiusza biskupa Nikomedii
Znajdujesz się na: Strona główna»Święci»Św. Antoni Supraski
Święci

Św. Antoni Supraski

 

Św. mnich Antoni Supraski urodził się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, pradwpodobnie na Podlasiu, w rodzinie prawosławnej. Jego świeckie imię brzmiało Onufry. Według tradycji w młodości odznaczał się gwałtownym charakterem i w gniewie popełnił zbrodnię zabójstwa. Pragnąc odpokutować za grzech, wstąpił do monasteru w Supraślu, co miało miejsce przed rokiem 1506.


Uważając sprawowaną pokutę za niewystarczającą, Antoni prosił przełożonego monasteru, ihumena Pafnucego o zezwolenie na udanie się do kraju muzułmańskiego, by mógł zostać męczennikiem. Ihumen nie wyraził jednak zgody. Antoni otrzymał jedynie pozwolenie na wyjazd na Górę Athos. Następnie udał się do Tesalonik i wszedł do meczetu urządzonego w dawnej cerkwi Matki Bożej, po czym demonstracyjnie zaczął się modlić. Został aresztowany i wtrącony do więzienia, żądano od niego przejścia na islam. Mnich konsekwentnie jednak odmawiał i atakował tę religię. Wreszcie został na rozkaz naczelnika miasta skazany na spalenie na stosie. Idąc na miejsce egzekucji, Antoni nadal krytykował islam, wreszcie plunął w twarz jednemu ze strażników. W tym momencie został śmiertelnie uderzony maczugą. Jego ciało zostało spalone.