Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Białystok
 
    Do drugiej wojny światowej Starosielce stanowiły odrębne od Białegostoku miasteczko. Parafia prawosławna istnieje w Starosielcach od 1900r., kiedy wzniesiona została tam pierwsza świątynia pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego za fundusze władz carskich. W tym samym czasie na cmentarzu wybudowano murowaną kaplicę pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i plebanię. Pierwszym proboszczem był ksiądz Piotr Tyczynin. W 1919r. cerkiew świętych Cyryla i Metodego wraz z domem parafialnym została odebrana przez kościół rzymsko-katolicki. Parafia prawosławna w Starosielcach przestała praktycznie istnieć, wchodząc w skład parafii św. Mikołaja w Białymstoku.
    W 1928r. pod kierownictwem księdza W. Łopatińskiego prawosławni mieszkańcy Starosielc rozpoczęli rozbudowę cmentarnej kaplicy, aby stała się ona kaplicą parafialną.
    Podczas II wojny światowej cerkiew była uszkodzona. W 1961r. przeprowadzono prace zabezpieczające, lecz konieczna była gruntowna przebudowa. Trwały starania o pozwolenie na budowę nowego obiektu. W 1966r. proboszczem parafii został ksiądz Michał Chomczyk. Dzięki jego pracy i ofiarności parafian zostały odremontowane budynki parafialne. Proboszcz Chomczyk po 3 latach zabiegów i próśb w Ministerstwie do Spraw Wyznań, w 1972r. wystarał się o zezwolenie na przebudowę cerkwi. W dniu 27.08.1972r. dokonano założenia kamienia węgielnego przez jego Eminencję Biskupa Nikanora. Dwa lata później wokół starej powstała nowa murowana cerkiew, pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Wyświęcenie cerkwi w Starosielcach miało miejsce 27.05.1979r. Święto parafialne obchodzone jest 28.08 (15.08, stary styl).
    W 1985r. ks. Michał Chomczyk został mianowany wikariuszem katedry św. Mikołaja w Białymstoku. Parafię Starosielce na okres 4 lat obejmuje ks. Andrzej Bierezowiec. Od 1989r. do dziś proboszczem jest ks. Jan Troc, który kontynuuje dzieło swoich poprzedników.
 
Porządek nabożeństw w Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP (Białystok-Starosielce):
w soboty i w przeddzień świąt: 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
niedziele i święta: 1000 - Św. Liturgia