Cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Białystok
 
    Dekretem z dnia 14 lutego 1989r. Jego Ekscelencja Arcybiskup SAWA powołał do życia parafię p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. Sikorskiego 9, na osiedlu Słoneczny Stok. Świętem parafialnym ustanowiono Niedzielę Antypaschy (Niedzielę o Tomaszu). Proboszczem parafii został ks. Włodzimierz Cybuliński. Dnia 7 maja 1989r. Arcybiskup SAWA dokonał poświęcenia placu pod budowę cerkwi tymczasowej. Dnia 22 kwietnia 1990r. nastąpiło położenie kamienia węgielnego pod budowę świątyni pw. Zmartwychwstania Pańskiego, która ma być kontynuacją cerkwi rozebranej w 1938r.
 
 
 
    Projekt świątyni wykonali architekci Jan Kabac i Jerzy Uścinowicz oraz Władysław Ryżyński. Świątynia nawiązuje do tradycji staroruskiej i nowogrodzkiej, przy wykorzystaniu formy sakralnego budownictwa Podlasia. W rozwiązaniu przestrzennym wnętrza cerkwi zastosowano plan centralny, który ma być wyobrażeniem wzajemnie przenikającego się krzyża greckiego. Prace budowlane rozpoczęto w listopadzie 1991 roku. Prace nad projektem trwały do 1994 roku.
 
 
 
    Po 4 latach budowy 9 czerwca 1998 roku Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA, Metropolita Warszawski i całej Polski, dokonał poświęcenia krzyża umieszczonego na głównej kopule. 18 kwietnia 1999 roku Jego Ekscelencja Biskup JAKUB, ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej, poświęcił 4 krzyże na boczne kopuły cerkwi. 1 października 1999r. zostaje ustanowione drugie święto parafialne ku czci Matki Bożej Wsiecarycy. Przy tej okazji Jego Eminencja Metropolita SAWA w asyście Biskupa JAKUBA i duchowieństwa dokonał poświęcenia krzyża na dzwonnicę oraz dzwonów.
 
 
Porządek nabożeństw w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego (Białystok-Słoneczny Stok):
środa,piątek: 800 - Św. Liturgia
sobota: 800 - Św. Liturgia, 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
niedziela: 800 i 1000 Św. Liturgia, 1700 - Akafist
w przeddzień świąt: 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
dni świąteczne: 900 - Św. Liturgia