Prawosławie w Internecie
 
    Polska

    Patriarchaty ( Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima )

    Europa Wschodnia ( Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja )

    Europa Południowa ( Serbia, Rumunia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Albania )

    Europa Środkowa ( Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Szwajcaria )

    Europa Zachodnia ( Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia )

    Europa Północna ( Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Anglia, Irlandia, Islandia )

    Ameryka ( Ameryka Północna, Meksyk, Chile, Peru, Ekwador, Brazylia, Argentyna )

    Azja ( Japonia, Chiny, Korea, Tajlandia, Singapur, Nowa Zelandia, Australia )

    Spisy stron prawosławnych
 
 
Polska - strony krajowe:
 
Oficjalna strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
    www.orthodox.pl

    Diecezje, Monastery, Seminaria i uczelnie, Parafie, Bractwa, Fundacje,
    Gazety, Ikony, Fotografie, Filmy, RTV, Muzyka, Biblioteki, Inne
 
    Prawosławny serwis internetowy Cerkiew.pl
    www.cerkiew.pl
 
    Diecezje:
    www.orthodox.bialystok.pl - Diecezja Białostocko-Gdańska
    www.eparchia.ppkp.eu       - Diecezja Przemysko-Nowosądecka
    www.lublin.cerkiew.pl        - Diecezja Lubelsko-Chełmska
    www.ordynariat.com          - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
 
    Monastery:
    www.monaster.eu             - Monaster Zwiastowania NMP, Supraśl
    www.monasterujkowice.pl - Monaster śww. Cyryla i Metodego, Ujkowice
    www.saki.pl                      - Monaster św. Dymitra, Saki
    www.grabarka.pl               - Monaster żeński śww. Marty i Marii, Grabarka
 
    Seminaria i uczelnie:
    www.psd.edu.pl                 - Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
    www.chat.edu.pl                - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
    prawoslawie.uwb.edu.pl      - Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
    www.akademia.supraska.pl - Akademia Supraska
 
    Parafie:
    www.soborbialystok.pl                    - Katedra św. Mikołaja, Białystok
    www.dojlidy.cerkiew.pl                   - św. Eliasza, Białystok
    www.bacieczki.cerkiew.pl               - św. Jana Teologa, Białystok
    www.parafia-swietego-jerzego.pl      - św. Jerzego, Białystok
    www.woskresienska.euro-net.pl       - Zmartwychwstania Pańskiego, Białystok
    www.wygoda.cerkiew.pl                  - Wszystkich Świętych, Białystok
    www.bialapodlaska.cerkiew.pl          - śww. Cyryla i Metodego, Biała Podlaska
    www.bialowieza.cerkiew.pl              - św. Mikołaja, Białowieża
    www.buczyna.cerkiew.pl                 - św. Dymitra, Buczyna
    www.cerkiew.er.pl                          - śww. Piotra i Pawła, Ełk, Suwałki, Augustów
    www.orthodoxgd.republika.pl           - św. Mikołaja, Gdańsk
    www.grodek.cerkiew.pl                   - Narodzenia NMP, Gródek
    www.gryfice.cerkiew.org                 - Zaśnięcia NMP, Gryfice
    www.jeleniagora.cerkiew.pl             - śww. Piotra i Pawła, Jelenia Góra
    www.cerkiew-komancza.pl              - Opieki Matki Bożej, Komańcza
    www.krakow.cerkiew.pl                  - Zaśnięcia NMP, Kraków
    www.kuraszewo.ai4.pl                    - św. Antoniego Pieczerskiego, Kuraszewo
    www.legnica.cerkiew.org                 - Zmartwychwstania Pańskiego, Legnica
    www.parafialewkowo.prv.pl            - śww. Piotra i Pawła, Lewkowo
    www.lubin.cerkiew.pl                      - Świętej Trójcy, Lubin
    www.chresto-vozd.harazd.net          - Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Lublin
    www.parafiawmichalowie.website.pl - św. Mikołaja, Michałowo
    www.michalow.cerkiew.ugu.pl         - św. Michała, Michałów
    www.parafianowawola.pl                 - Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Nowa Wola
    www.cerkiew.com.pl                       - Przemienienia Pańskiego, Płock
    www.radom.cerkiew.org                  - św. Mikołaja, Radom
    www.cerkiew.siemianowka.prv.pl     - św. Jerzego, Siemianówka
    www.parafia.sidcom.pl                    - śww. Piotra i Pawła, Siemiatycze
    www.cerkiew-sokolka.prv.pl            - św. Aleksandra Newskiego, Sokółka
    www.cerkiew.sokolowsko.info.pl      - św. Michała, Sokołowsko
    www.sosnowiec.cerkiew.pl               - śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Sosnowiec
    www.prawoslawie.com.pl                 - św. Aleksandry, Stanisławowo
    www.starykornin.cerkiew.pl             - św. Michała, Stary Kornin
    www.cerkiew.szczecin.pl                 - św. Mikołaja, Szczecin
    www.katedra.waw.pl                       - Katedra św. Marii Magdaleny, Warszawa
    www.prawoslawie.pl                        - św. Jana Klimaka, Warszawa-Wola
    www.cerkiew.wlodawa.pl                 - Narodzenia NMP, Włodawa
    cerkiew.wroclaw.pl                          - śww. Cyryla i Metodego, Wrocław
    cerkiew.w.interia.pl                          - śww. Cyryla i Metodego, Wrocław
 
    Bractwa:
    www.bractwocim.cerkiew.pl - Bractwo śww. Cyryla i Metodego
    www.arka-przymierza.org.pl - Stowarzyszenie Prawosławnego Dziedzictwa Narodowego
 
    Bractwo Młodzieży Prawosławnej
    www.bmp.cerkiew.pl
 
    Bractwa młodzieżowe diecezjalne:
    www.bmpdbg.pl                       - Bractwo młodzieży Diecezji Białostocko-Gdańskiej
    www.bractwo.cerkiew.org         - Bractwo młodzieży Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej
    www.bmpdiecezjalch.cerkiew.pl - Bractwo młodzieży Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
 
    Bractwa młodzieżowe parafialne:
    www.bmp-antoniuk.int.pl           - Białystok-Antoniuk
    www.bmpdojlidy.prv.pl              - Białystok-Dojlidy
    www.bractwo.hagiasophia.prv.pl - Białystok-Jaroszówka
 
    Fundacje:
    www.oikonomos.pl - Fundacja Oikonomos, Białystok
    www.ostrogski.pl    - Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego, Białystok
 
    Gazety:
    www.pporthodoxia.com.pl - Przegląd Prawosławny
 
    Ikony:
    www.cerkiew.pl/index.php?id=pr_ikony&oscr=galeria_ikon.php - Ikony na Cerkiew.pl
    www.prawoslawie.k.pl/ikon.html - Ikonografia Świata Prawosławia
    www.orthodoxicons.pl                - Prawosławne ikony
    www.ikonografia.pl                    - Ikonografia
    www.ikonopis.gtn.pl                   - Pracownia ikonograficzna w Bielance
    www.szynkler.win.pl                  - Pisanie ikon - pisanie Boga, pracownia ikonograficzna
    www.galerikon.net                      - GalerIkon, ikony bułgarskie
 
    Fotografie:
    www.orthphoto.net - Orthphoto
 
    Filmy:
    www.cerkiew.pl/index.php?id=272 - Filmy na Cerkiew.pl (WMV)
 
    RTV:
    www.orthodoxia.pl - Radio Orthodoxia, Białystok (Ogg,na żywo)
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.festiwal.cerkiew.pl            - Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
    www.bialowieza.cerkiew.pl/chor.php - Chór parafii św. Mikołaja, Białowieża (Mp3)
    www.narew.gmina.pl/ramonka    - Ramonka, chór parafii Apostoła Jakuba, Łosinka (Mp3)
    www.oktoich.art.pl                     - Chór Oktoich, Wrocław (Mp3,AVI)
    cerkiew.w.interia.pl/strona8.html  - Oktoich (Mp3)
    www.prawoslawie.k.pl/muz.html              - (Mp3)
    www.cerkiew.szczecin.pl/nuty.htm           - (PDF,Encore), kolędy
    www.cerkiew.pl/index.php?id=multimedia - (Mp3), kolędy
    www.cerkiew.pl/index.php?id=prawoslawie&oscr=m_pdf.php - (PDF), kolędy
 
    Biblioteki:
    www.prawoslawie.k.pl/bib.html            - Biblioteka Świata Prawosławia
    www.cerkiew.pl/index.php?id=czytelnia - Biblioteka na Cerkiew.pl
    www.orthodox.pl/Logos/logos.htm        - Biblioteka na Orthodox.pl
    www.orthodox.pl/Jezyk/jezyk.htm        - Język cerkiewnosłowiański
    www.cerkiew.szczecin.pl/startlit.htm     - Teksty liturgiczne w języku polskim
    www.liturgia.cerkiew.pl                        - Liturgia prawosławna w języku polskim (Mp3)
    www.hamradio.biaman.pl/media/books/modlitewnik.pdf - Modlitewnik prawosławny
 
    Inne strony prawosławne:
    www.orthodox.bialystok.pl/ckp - Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku
    www.instytut.cerkiew.pl           - Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce
    www.prawoslawie.k.pl             - Świat Prawosławia, Wrocław
    www.ktp.edu.pl                       - Koło Teologów Prawosławnych, Warszawa
    www.mds.ai4.pl                       - Metropolitalny Dom Studenta, Warszawa
    www.sklep.cerkiew.pl              - Sklep na Cerkiew.pl, Białystok (sprzedaż wysyłkowa)
    www.katechezaorth.pl              - Religia prawosławna w szkole
    www.szkolacim.pl                    - Prawosławna szkoła śww. Cyryla i Metodego, Białystok
    www.chram.com.pl                  - Prawosławne cerkwie na starych pocztówkach
    www.zobacz.cerkiew.pl            - Wirtualna wycieczka po cerkwiach Białegostoku i okolic
    www.kosmar.w8w.pl                - Cerkiew w Polsce, architektura i wystrój
    www.cerkiew1938.pl                - Zburzone cerkwie Chełmszczyzny i Podlasia
    www.kosovo.cerkiew.pl           - Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa i Metochii
    www.zyrowice.cba.pl               - Piechotą do Żyrowic
    www.cieplice.cerkiew.pl           - Prawosławny Dom Opieki pw. św. Stefana, Cieplice
    www.opiekaspoleczna.pl           - Dom Pomocy Społecznej "Betania", Stanisławowo
    www.eleos.pl                           - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos"
 
Strony zagraniczne:
 
Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola
    www.ec-patr.org
    www.patriarchate.org

    www.archons.org - Order św. Andrzeja - archonci
 
Patriarchat Aleksandrii i całej Afryki
    www.greekorthodox-alexandria.org

    www.orthodoxjohannesburg.org.za - Archidiecezja Johanesburga i Pretorii
    www.st-sergius.info                       - Rosyjska parafia św. Sergiusza, Johanesburg
    www.svetitoma.org                        - Serbska parafia św. Tomasza, Johanesburg
 
Patriarchat Antiochii i całego Wschodu
    www.antiochpat.org

    www.alepporthodox.org                    - Archidiecezja Aleppo (Syria)
    www.quartos.org.lb                          - Archidiecezja Bejrutu (Liban)
    www.ortmtlb.org.lb                          - Archidiecezja Górnego Libanu
    www.jordanorthodoxmonastery.com - Monaster w Jordanii
    www.balamandmonastery.org.lb       - Monaster w Balamand
    www.balamand.edu.lb/theology        - Wydział Teologii Uniwersytetu w Balamand
    www.qorthodox.org                         - Cerkiew św. Izaaka i św. Jerzego, Katar
    www.mjoa.org                                - Antiocheńska Organizacja Młodzieży Prawosławnej
    www.shabibetna.org                        - Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Jordanii
    www.almahaba.org                          - Al Mahaba, arabska strona prawosławna
 
Patriarchat Jerozolimy
    www.jerusalem-patriarchate.info

    www.tajalli.ps                           - Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Ramallah
    www.saintgeorgetaybeh.org        - Cerkiew św. Jerzego, Taybeh
    church.tikvaisrael.com               - Rosyjska cerkiew św. Mikołaja, Migdal-a-Emek
    www.holylight.gr                       - Święty Ogień (QuickTime video)
    www.holyfire.org                      - Święty Ogień
    www.rusdm.ru                          - Rosyjska misja w Jerozolimie
    www.inok.org                           - Prawosławie w Ziemi Świętej, centrum pielgrzymkowe
    palomnic.org                             - Prawosławny pielgrzym w Ziemi Świętej
    www.jerusalem2003.narod.ru    - Jerozolima 2003, fotoalbum
    holylandagioitopoi.blogspot.com - Ziemia Święta
    www.sinaimonastery.com          - Monaster św. Katarzyny, Synaj
    www.allsinai.info/sites/sites/st_catherine.html - Monaster św. Katarzyny, Synaj
    www.sacredsites.com/africa/egypt/mount_sinai.html - Monaster św. Katarzyny, Synaj
 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna
    oficjalna strona internetowa Patriarchatu Moskiewskiego:
    www.patriarchia.ru
    pda.patriarchia.ru    - wersja dla telefonów komórkowych

    Departamenty, Diecezje, Wydziały, Monastery męskie, żeńskie,
    Seminaria, Uczelnie, Szkoły, Dekanaty, Parafie, Bractwa, Pielgrzymki,
    Centra, Fundacje, Wydawnictwa, Sprzedaż, Gazety, Ikony, Fotografie,
    Filmy, RTV, Muzyka, Dzwony, Metaloplastyka, Biblioteki, Inne
 
    Jego Świątobliwość Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl:
    www.patriarchia.ru/db/patriarch.html
    www.mospat.ru/index.php?mid=78
    www.sedmitza.ru/index.html?sid=2
 
    Jego Świątobliwość śp. Patriarcha Aleksy II:
    www.patriarch.voskres.ru
    www.patriarchalexii2.ru
    www.patriarch-detyam.ru
 
    Departamenty Patriarchatu Moskiewskiego:
    www.mospat.ru                  - Wydział stosunków zewnętrznych
    www.diaconia.ru                 - Wydział do spraw działalności charytatywnej i socjalnej
    www.pobeda.ru                   - Wydział do spraw sił zbrojnych
    www.pravmissioner.ru         - Wydział misyjny
    www.prokimen.ru               - Departament katechetyczny
    www.theolcom.ru                - Synodalna komisja teologiczna
    www.izdatsovet.ru               - Rada do spraw wydawnictw
    www.bioethics.orthodoxy.ru - Rada do spraw bioetyki
    www.pm-parc.ru                 - Patriarsze centrum architektury i restauracji
    www.orthodoxeurope.org     - Przedstawicielstwo w Unii Europejskiej
    www.russianchurchusa.org   - Przedstawicielstwo w USA
    www.ruchsy.orthodoxy.ru    - Przedstawicielstwo przy Patriarchacie Antiochii
    www.sobor2009.ru              - Sobór 2009
    www.sobor2008.ru              - Sobór 2008
    www.xxc.ru/sobor               - Sobór 2004
 
    Diecezje:
    www.arh-eparhia.ru                       - Archangielska i Chołmogorska
    www.astrakhan-ortodox.astranet.ru - Astrachańsko-Jenotajewska
    www.baku.eparhia.ru                     - Bakijsko-Przykaspijska
    www.altai.eparhia.ru                      - Barnaulska i Ałtajska
    www.blagovest.bel.ru                     - Biełgorodzka i Starooskolska
    www.eparh.ru                               - Birobidżańska
    www.pravoslavie.kg                       - Biszkecka i Środkowoazjatycka
    www.gold-cupola.ru                       - Błagowieszczeńska i Tyndińska
    www.khabarovsk.orthodoxy.ru       - Chabarowska
    www.eparh-chb.ru                         - Czeboksarsko-Czuwaszska
    www.chel-eparhia.ru                      - Czelabińska
    www.chita.eparhia.ru                     - Czitińsko-Zabajkalska
    www.eparhia-elista.orthodoxy.ru     - Elistyńska i Kałmycka
    www.irkutsk.orthodoxy.ru              - Irkucka
    www.eparchia.ivanovo.ru               - Iwanowo-Wozniesieńska
    www.yareparhia.ru                         - Jarosławska i Rostowska
    www.ekaterinburg-eparhia.ru          - Jekaterynburgska
    www.orthodoxkuban.com.ru           - Jekaterynodarska i Kubańska
    www.mari.eparhia.ru                      - Joszkar-Olińska
    www.kaluga-eparhia.ru                   - Kałużska
    www.orthodox.kz                           - Kazachstańska Metropolia
    www.kazan.eparhia.ru                    - Kazańska
    www.kneparhia.ru                          - Kemerowska i Nowokuźniecka
    www.kostroma-eparhia.ru               - Kostromska
    www.kerpc.ru                                - Krasnojarsko-Jenisejska
    www.kurgan.orthodoxy.ru               - Kurgańska i Szadrińska
    www.eparhia.kursk.ru                     - Kurska
    www.le-eparchy.ru                         - Lipiecka i Jelecka
    www.mepar.ru                               - Moskiewska
    www.mmeparh.ru                          - Murmańska
    www.nne.ru                                   - Niżnonowgorodzka
    www.oepress.ru                             - Orenburgska
    www.orel-eparhia.ru                       - Orłowska i Liwieńska
    www.pravoslavie58region.ru           - Penzeńska
    www.permeparhia.ru                      - Permska i Solikamska
    www.kamchatka.eparhia.ru             - Pietropawłowska i Kamczacka
    eparhia.onego.ru                             - Pietrozawodska i Karelska
    www.pskov-eparhia.ellink.ru           - Pskowska
    www.ryazeparh.ru                          - Riazańska
    www.rey.aaanet.ru                         - Rostowska
    www.pravosakh.ru                         - Sachalińska i Kurylska
    www.samara.orthodoxy.ru              - Samarska
    www.mitropolia-spb.ru                   - Sankt-Petersburska Metropolia
    www.srn.ru                                   - Sarańska i Mordowska
    www.eparhia-saratov.ru                  - Saratowska
    www.simbirsk.eparhia.ru                - Simbirska
    www.smolenskeparxi.ru                  - Smoleńska i Kaliningradzka
    www.stavropol-eparhia.ru               - Stawropolska
    www.holyomega.chat.ru                 - Syktywkarska
    www.eparhia-tmb.ru                       - Tambowska
    www.pravoslavie.uz                        - Taszkiencka i Środkowoazjatycka Metropolia
    www.tobolsk-eparhia.ru                  - Tobolsko-Tiumeńska
    www.pravoslavie.tomsk.ru              - Tomska
    www.tulaeparhia.org.ru                   - Tulska i Bielewska
    www.tver.eparhia.ru                       - Twerska
    www.eparhia-ufa.ru                        - Ufimska
    www.eparhia-vtk.ru                        - Wiatska
    www.vladivostok.eparhia.ru            - Władywostocka
    www.vlgeparh.com                         - Wołgogradzka
    www.vologda-eparhia.ru                 - Wołogodska
    www.vob.ru                                   - Woroneżsko-Borisoglebska
 
    Wydziały diecezjalne:
    www.miloserdie.ru               - Diecezjalna komisja socjalna, Moskwa
    home.onego.ru/~cathedral     - Wydział socjalny Diecezji Pietrozawodskiej
    www.kultura.mrezha.ru        - Wydział kultury Diecezji Jekaterynburgskiej
    www.utoli.org.ru                  - Wydział misyjny Diecezji Czelabińskiej
    www.missia.orthodoxy.ru     - Wydział misyjny Diecezji Krasnojarskiej
    www.terapia-orthodox.ru      - Wydział d/s medycznych Diecezji Kazańskiej
    eorest.krasnogorsk.ru           - Wydział do spraw restauracji Diecezji Moskiewskiej
    www.church-army.orthodoxy.ru - Wydział do spraw sił zbrojnych Diecezji Moskiewskiej
    www.spb-pobeda.ru             - Wydział do spraw sił zbrojnych Diecezji Petersburgskiej
    www.pobedaspb.ru              - Wydział do spraw sił morskich Diecezji Petersburgskiej
    www.eorok.ru                     - Wydział d/s kształcenia religijnego Diecezji Moskiewskiej
    www.eoro.ru                       - Wydział d/s kształcenia religijnego Diecezji Petersburgskiej
    www.tradicia-ortho.ru          - Wydział d/s kształcenia religijnego Diecezji Jarosławskiej
    www.ucheba.pravoverie.ru   - Wydział d/s kształcenia Diecezji Jekaterynburgskiej
    www.pedagog.eparhia.ru      - Wydział katechetyczny Diecezji Kazańskiej
    www.orthodox-molodezh.ru - Wydział d/s młodzieży Diecezji Kazańskiej
    www.dvmolodo.ru               - Wydział d/s młodzieży Diecezji Chabarowskiej
    www.voskresnayashkola.ru  - Diecezjalna komisja d/s szkół niedzielnych, Moskwa
 
    Monastery męskie:
    www.stsl.ru                        - Swiato-Troicka Sergijewa Ławra, Sergijew Posad
    www.lavra.spb.ru                - Swiato-Troicka Aleksandro-Newska Ławra, St. Petersburg
    www.valaam.ru                   - Spaso-Preobrażeński, Wałaam
    valaam.karelia.ru                 - Spaso-Preobrażeński, Wałaam
    www.valaam.orthost.ru        - Spaso-Preobrażeński, Wałaam
    www.solovki-monastyr.ru    - Spaso-Preobrażeński, Sołowki
    www.solovki-science.ru       - Spaso-Preobrażeński, Sołowki
    www.ostrov-solovki.ru         - Spaso-Preobrażeński, Sołowki
    www.solovki.orthost.ru        - Spaso-Preobrażeński, Sołowki
    favor.kizhi.ru                       - Spaso-Preobrażeński, Kiżi
    kizhi.karelia.ru                     - Spaso-Preobrażeński, Kiżi
    www.kizhi.orthost.ru            - Spaso-Preobrażeński, Kiżi
    www.pskovo-pechersky-monastery.ru - Swiato-Uspieński Pskowo-Pieczerski, Peczory
    www.pskov.orthost.ru          - Swiato-Uspieński Pskowo-Pieczerski, Peczory
    www.konevets.spb.ru           - Konewski Rożdiestwo-Bogorodiczny, Konewec
    konev.orthost.ru                   - Konewski Rożdiestwo-Bogorodiczny, Konewec
    www.svirskoe.ru                  - Swiato-Troicki Aleksandro-Swirski, Swirske (Lodejnoje Pole)
    www.svir.orthost.ru              - Swiato-Troicki Aleksandro-Swirski, Swirske (Lodejnoje Pole)
    www.tbumm.org                  - Tichwiński Uspieńsko-Bogorodiczny, Tichwin
    www.tihvin.orthost.ru           - Tichwiński Uspieńsko-Bogorodiczny, Tichwin
    www.nortfort.ru/kbm            - Kiriłło-Biełozierski, Biełoziersk
    www.kirilov.orthost.ru          - Kiriłło-Biełozierski, Biełoziersk
    www.ferapont.orthost.ru       - Fierapontow, Kiriłłow (Biełoziersk)
    www.msdm.ru                      - Daniłow, Moskwa
    www.spasnanovom.ru           - Nowospaski, Moskwa
    www.pravoslavie.ru/sm         - Srietieński, Moskwa
    www.pererva.orthodoxy.ru    - Nikoło-Pererwiński, Moskwa
    www.rel.org.ru/monaster       - Wysoko-Pietrowski, Moskwa
    www.ierusalim.ru                  - Nowyj Ierusalim
    www.n-ierusalim.ru               - Nowyj Ierusalim
    www.ioanno.obshina.ru         - Ioanno-Priedtieczenski, Astrachań
    www.svelizaveta.ru               - Nowomuczenników Rosyjskich, Ałapajewsk
    www.svensky-mon.narod.ru  - Swenski Swiato-Uspieński, Briańsk
    www.pafnuty.ru                    - Rożdżestwa Bogorodicy Swiato-Pafnutiew, Borowsk
    www.pafnuty-abbey.ru          - Rożdżestwa Bogorodicy Swiato-Pafnutiew, Borowsk
    www.pafnuty-abbey.narod.ru - Rożdżestwa Bogorodicy Swiato-Pafnutiew, Borowsk
    www.holki.info                     - Swiato-Troicki Chołkowski, Chołki (Kursk)
    www.pos-monastyr.narod.ru  - Posolski Spaso-Preobrażeński, Czyta
    www.kinoviya.ru                   - Borisoglebski, Dmitrow
    www.ugresha.org                  - Nikoło-Ugreszski, Dzierżyńskij
    www.monast.eparhia.ru         - Swiato-Troicki Nikołajewski, Gornyje kluczy (Władywostok)
    www.yashezero.ru                - Błagowieszczenski Iono-Jaszezierski
    www.crossl.narod.ru             - Krestowozdwiżeński, Jekaterynburg
    www.georg.orthodoxy.ru       - Swiato-Juriew, Juriewo (Nowogród Wielki)
    www.bratja.org                     - Spaso-Preobrażenski, Kamieńsk Uralski
    www.raifa.ru                        - Raifski Bogorodicki, Kazań
    www.bobrenev.narod.ru        - Bogorodice-Rożdżestwieński Bobreniew, Kołomieńsk
    www.ipatievsky.ru                - Swiato-Troicki Ipatiewski, Kostroma
    www.uspenskii-krsk.orthodoxy.ru - Swiato-Uspieński, Krasnojarsk
    www.uralafon.perm.ru           - Biełogorski Swiato-Nikołajewski, Kungur
    www.tihon-luh.ru                  - Swiato-Nikoło-Tichonow, Luh
    www.peshnosha.ru                - Swiato-Nikołajewski Piesznoszski, Ługowoj (Dmitrow)
    www.rusmonastery.org          - Ioanno-Bogosłowski, Makarowka (Sarańsk)
    siya.aonb.ru                          - Antonijew-Sijski Swiato-Troicki, Monastyr (Chołmogorsk)
    www.luzheckij.msk.ru           - Łużeckij Rożdżestwa Preswiatoj Bogorodicy, Możajsk
    www.mstera-sbm.ru              - Swiato-Bogojawleński, Mstera (Władimir)
    www.pecherskiy.nne.ru         - Wozniesieński Pieczerski, Niżnij Nowgorod
    www.blagovm.nn.ru              - Błagowieszczeński, Niżnij Nowgorod
    www.serafimov-skit.ru          - Swiato-Serafimo-Sarowski, Nowomakarowo (Woroneż)
    www.obitel.sib.ru                  - Nowych Męczenników Rosyjskich, Nowosybirsk
    www.vmonastyr.ru                - Pokrowsko-Wasiliewski, Pawłowski Posad
    www.stefan-monastyr.permonline.ru - Swiato-Troicki Stefanow, Perm
    www.vosstanovi.ru                - Nikoło-Radowicki, Radowicy (Jegoriewsk)
    www.varnitsky-monastir.ru    - Troice-Sergijew Warnicki, Rostow
    www.sanaksar.ru                   - Rożdiestwo-Bogorodiczny, Sanaksar
    www.nikolskijmonastir.saratov.ru - Swiato-Nikolski, Saratow
    www.visotskymon.ru             - Wysocki, Sierpuchow
    www.spgm.orthodoxy.ru        - Spaso-Preobrażeński Giennadijew, Słoboda (Jarosławl)
    www.taraskovo.ru                 - Swiato-Troicki Wsiecarycinski, Taraskowo (Nowouralsk)
    www.ihtus.ru/mon                 - Swiato-Troicki, Tiumeń
    www.vosmonastir.narod.ru     - Woskresieński, Toliatti
    www.bgm.org.ru                   - Nowotorżski Boryso-Glebski, Twer
    www.vmm-uglich.ru              - Woskresieński, Uglicz
    www.tihvin.kerensk.ru           - Swiato-Tichwiński Kiereński, Wadinsk (Penza)
    www.iveron.ru                      - Iwierski Swiatoozierski Bogorodicki, Wałdaj
    www.ekaterinamon.ru            - Swiato-Jekatieryński, Widnoje-2
    spas-priluki.orthodoxy.ru        - Spaso-Priłucki Dymitriew, Wołogda
    www.n-profi.ru/savva            - Sawino-Storożewski, Zwienigorod
    zosimova-pustin.ru                - Swiato-Smoleńska Zosimowa Pustyń, Arsaki
    www.berluki.ru                     - Nikoło-Berlukowska Pustyń, Awdotino (Nogińsk)
    www.makary-monastery.ru    - Makariewska Pustyń, Kazań
    www.klikovo.ru                    - Spasa Nierukotwornogo Pustyń, Kłykowo (Kozielsk)
    www.optina.info                   - Optina Pustyń (Swiato-Wwiedieński monastyr), Kozielsk
    www.korennaya.ru               - Korennaja Pustyń, Kursk
    mihailov-monastir.narod.ru    - Swiato-Michajło-Afonska Zakubańska Pustyń, Majkop
    www.davidova-pustin.ru       - Wozniesieńska Dawidowa Pustyń, Nowyj byt (Czechow)
    www.ploschan.debryansk.ru  - Kazańska Bogorodicka Płoszczańska Pustyń,Pczeła (Brańsk)
    www.rekon.fotopalomnik.ru  - Swiato-Troicka Rekońska Pustyń, Rekoń (Nowgorod)
    www.pustyn.ru                     - Sarowska Pustyń (Swiato-Uspieński monastyr), Sarow
    www.pustin.spb.ru                - Swiato-Troicka Sergijewa Primorska Pustyń, Strielna
    www.milura.narod.ru/monks  - Monastery Moskwy
    www.russia-2002.narod.ru     - Monastery Moskwy i Podmoskowia
    www.spb.orthost.ru               - Monastery St. Petersburga
    www.novgorod.orthost.ru      - Monastery Nowgorodu
    www.orthodoxmonasteries.narod.ru - Monastery Rosji
 
    Monastery żeńskie:
    www.4udel.nne.ru                   - Serafimo-Diwiejewski, Diwiejewo
    www.diveevo.ru                      - Serafimo-Diwiejewski, Diwiejewo
    www.diveevo-sarov.narod.ru    - Serafimo-Diwiejewski, Diwiejewo
    www.pravosl.narod.ru/Diveevo - Serafimo-Diwiejewski, Diwiejewo
    www.ababkovo.info                 - Nikołajewski Gieorgijewski, Ababkowo (Niżnij Nowgorod)
    www.stefmon.ru                      - Swiato-Troicki Stefano-Machriczski, Aleksandrow
    www.borovscoe.ru                   - Pochwały Preswiatoj Bogorodicy, Borowskoje (Kurgan)
    www.hotkov-convent.ru           - Pokrowski, Chotkow
    www.ybm.ru                           - Ibski Serafimowski, Ib (Syktywkar)
    znamenka.net.ru                      - Znamenski, Gorochowiec
    www.gorushka.narod.ru           - Daniłowski Kazański, Goruszka (Daniłow)
    www.gremyachevo.orthodoxy.ru - Swiato-Uspieński Gremjaczew, Gremjaczewo (Kaługa)
    www.diakonissa.ru                  - Swiato-Wwiedieński, Iwanowo
    www.convent.mrezha.ru          - Swiato-Wwiedieński, Iwanowo
    www.sestry.ru/church              - Nowo-Tichwiński, Jekaterynburg
    www.spas-eleazar-monastyr.spb.ru - Spaso-Jelieazarowski, Jelizarowo (Psków)
    www.nicolos.org.ru                  - Swiato-Nikolski Kłobukow, Kaszin (Twer)
    www.novogolutvin.ru               - Swiato-Troicki Nowo-Gołutwin, Kołomna
    www.kir-obitel.ru                     - Swiato-Błagowieszczeński Kirżaczski, Kirżacz
    www.komarovka.ru                  - św. Archanioła Michała, Komarowka (Uljanowsk)
    www.znamenskii.ru                  - Znamieński, Kostroma
    www.church.kostroma.net        - Bogojawleńsko-Anastazin, Kostroma
    www.vsetsaritsa.ru                   - Ikony Matki Bożej Wsiecaryca, Krasnodar
    www.mariyamagdalina.ru          - św. Marii Magdaleny, Liwna
    www.tervenichi.ru                    - Pokrowo-Terwenicki, Lodejnoje Pole
    www.monashestvo.narod.ru      - Swiato-Nikolski, Mogoczino (Tomsk)
    www.mmfm.narod.ru               - św. Marii Magdaleny, Nikolskoje (Orieł)
    orel.vinchi.ru                           - Swiato-Wwiedieński, Orieł
    www.gito-monas.narod.ru        - Bogorodickij Żitennyj, Ostaszkowo (Twer)
    www.simanskia.ru                   - Simanski Spaso-Kazanski, Ostrow (Psków)
    www.feodorovskij.narod.ru      - Fieodorowski, Peresławl-Zalesskij
    www.sv-istochnik.ru                - Swiato-Warsonofijewski, Pokrowo-Sieliszczi (Sarańsk)
    www.sanino.info                      - Swiato-Nikolskij, Sanino (Władimir)
    www.svyatalm.ru                     - Swiato-Aleksijewski, Saratow
    www.inokini.ru                        - Władyczny, Sierpuchow
    www.troice-skanov.narod.ru     - Narowczatski Troice-Skanow, Skanowo (Penza)
    www.solba.ru                          - Nikoło-Solbiński, Solba (Peresławl Zaleski)
    www.spokrov.ru                      - Swiato-Pokrowski, Suzdal
    www.svolgi.ru                         - Swiato-Olgiński, Twer
    www.tvdm.spb.ru                    - Tichwiński Wwiedieński, Tichwin
    www.ugli4.narod.ru                 - Ugliczski Bogojawleński, Uglicz
    www.makariev.ru/0.htm           - Swiato-Troicki Makariewo-Unżeński, Unża (Kostroma)
    www.ioann-predtecha.ru          - św. Jana Chrzciciela, Wiaźma
    www.bariatino.org.ru               - Bogorodiczno-Rożdiestwieńska Pustyń, Bariatino (Kaługa)
    www.otchin-kolodec.narod.ru   - Troice-Odigitrijewska Zosimowa Pustyń, Naro-Fomińsk
    www.stalexis.orthodoxy.ru        - Swiato-Aleksijewska Pustyń, Nowoje (Jarosławl)
    www.xolm.info                        - Rdiejska Pustyń Bogorodico-Uspieńskiego Monasteru
    www.shamordino.orthodoxy.ru - Kazańska Ambrosijewska Pustyń, Szamordino (Kozielsk)
    www.ioann.org.ru                    - Ioanno-Predtieczeński (Iwanowski), Moskwa
    www.trassa.narod.ru/moscow/novodev/novodev.htm - Nowodiewiczy, Moskwa
    www.novodev-monastyr.spb.ru - Nowodiewiczy, St. Petersburg
    www.novodev.narod.ru/monastyr.html - Nowodiewiczy, St. Petersburg
 
    Seminaria:
    www.bpdsmn.orthodoxy.ru              - Biełgorod
    www.seminary.pravostok.lgg.ru        - Chabarowsk
    www.kaluga-eparhia.ru/seminary      - Kaługa
    www.kazds.kcn.ru                           - Kazań
    www.kds.eparhia.ru                         - Kazań
    www.kpds.ru                                  - Kołomieńsk
    www.kods.kostroma-eparhia.ru        - Kostroma
    www.eds.kuban.ru                          - Krasnodar
    www.eparhia.kursk.ru/sem.htm        - Kursk
    www.nds.nne.ru                              - Niżny Nowgorod
    www.saminfo.ru/~samds                  - Samara
    www.sci.smolensk.ru/users/seminary - Smoleńsk
    www.seminaria.orthodox.ru              - Smoleńsk
    www.tds.net.ru                                - Tobolsk
    www.tpds.ru                                    - Tomsk
    www.tula.eparhia.ru/seminar             - Tuła
    www.vob.ru/eparchia/seminary         - Woroneż
    www.vpds.ru                                   - Woroneż
    seminary.ugresha.org                        - Nikoło-Ugreszskie, Dzierżyńskij
    www.ppds.ru                                   - Pererwińskie, Moskwa
    www.pravoslavie.ru/sm4                  - Srietieńskie, Moskwa
 
    Uczelnie:
    www.mpda.ru       - Moskiewska Akademia Teologiczna
    www.kursmda.ru   - Kurs teologiczny Moskiewskiej Akademii Teologicznej
    www.bible-mda.ru - Katedra bibleistyki Moskiewskiej Akademii Teologicznej
    www.spbda.ru       - Sankt Petersburgska Akademia Teologiczna i Seminarium
    www.mitropolia-spb.ru/rus/academy/academy.shtml - Petersburgska Akademia Teologiczna
    www.teologos.ru    - Wydział teologii Uniwersytetu św. Jana Teologa, Moskwa
    www.fapsyrpi.ru    - Wydział psychologii Uniwersytetu św. Jana Teologa, Moskwa
    nestor.mpgu.ru       - Historyczno-filologiczne seminarium prawosławnej kultury
    www.mhti.ru          - Wydział kultury duchowej Moskiewskiego Instytutu Humanistycznego
    www.pstgu.ru         - Uniwersytet Humanistyczny św. Tichona, Moskwa
    pstbi.informab.com - Kursy internetowe Uniwersytetu św. Tichona, Moskwa
    www.pstbi.ru          - Katedra informatyki Uniwersytetu św. Tichona, Moskwa
    diocese.avtlg.ru/institutions_m.htm - Uniwersytet św. Sergiusza z Radoneża, Carycyn
    www.bdu.eparhia.ru - Barnaulska Wyższa Szkoła Teologiczna
    www.oedy.stobitel.ru - Orenburgska Wyższa Szkoła Teologiczna, Saraktasz
    www.rmdu.ru          - Rostowska Misyjna Wyższa Szkoła Teologiczna
    www.srn.ru/ordis/school.htm - Sarańska Wyższa Szkoła Teologiczna
    www.ihtus.ru/tdu     - Tiumeńska Wyższa Szkoła Teologiczna
    www.seminaria.ru    - Moskiewskie Seminarium Śpiewu i Dyrygentury
    www.artvuz.ru         - Studia podyplomowe sztuki cerkiewnej "So-diejstwije", Moskwa
    www.rusicon.ru/rus/sci/study - Troica, prawosławna szkoła artystyczna, Moskwa
    www.culture.orthodoxy.ru - Akademia kształcenia podyplomowego, St. Petersburg
    www.teo-rgsu.ru       - Katedra teologii Rosyjskiego Państwowego Socjalnego Uniwersytetu
    www.tsu.tula.ru/faculty/kafedr/teologia - Katedra teologii Uniwersytetu Tulskiego
    www.teologia-tula.ru - Katedra teologii Uniwersytetu Tulskiego
    teologia.wl.dvgu.ru - Katedra teologii i religioznawstwa Uniwersytetu Dalekowschodniego
 
    Szkoły:
    www.gymnasia-radonezh.ru  - Gimnazjum Radoneż, Moskwa
    www.gymnazia.orthodoxy.ru - Gimnazjum św. Mikołaja, Moskwa
    www.orthoschool.mrezha.ru  - Gimnazjum św. Jana Teologa, Moskwa
    www.pgisim.ru                     - Gimnazjum św. Innokientija Moskiewskiego, Abakan
    www.gimnsofia.ru                 - Gimnazjum "Sofija", Klin
    www.gimnaziya.orthodoxy.ru - Gimnazjum św. Jana Kronsztadskiego, Lesosibirsk
    www.gymnasia-kb.ru             - Gimnazjum św. Konstantyna Bogorodskiego, Nogińsk
    www.pgkb.narod.ru               - Gimnazjum św. Konstantyna Bogorodskiego, Nogińsk
    www.orthgymn.ru                  - Gimnazjum św. Sergiusza Radoneżskiego, Nowosybirsk
    www.gymnasist.ru                 - Gimnazjum, Suzdal
    www.pravgimn.ru                  - Gimnazjum, Tuła
    www.dvgimnazia.ru               - Gimnazjum śww. Cyryla i Metodego, Władywostok
    www.smv-gimnasia.ru            - Gimnazjum św. Mitrofana Woroneżskiego, Woroneż
    www.ortho-gymn.narod.ru     - Gimnazjum św. Jana Kronsztadskiego, Żeleznodorożny
    www.schoolsvet.ru                - Prawosławna szkoła "Swiet", Moskwa
    www.s-vlad-school.ru            - Prawosławna szkoła św. Włodzimierza, Moskwa
    www.pravoslavnayashkola.ru - Prawosławna szkoła św. Filareta, Moskwa
    www.sv-school.orthodoxy.su - Prawosławna szkoła św. Włodzimierza, Moskwa
    www.gimnazia.org                - Szkoła niedzielna i gimnazjum śpiewu św. Andrzeja, Moskwa
    www.shs777.ru                    - Szkoła niedzielna pw. Narodzenia NMP, Moskwa
    www.derzhavnaya.ru/vs        - Szkoła niedzielna, Moskwa
    www.novodev.narod.ru         - Szkoła niedzielna Nowodiewiczego monasteru, St. Petersburg
    www.novodev-school.spb.ru  - Szkoła niedzielna Nowodiewiczego monasteru, St. Petersburg
    www.nicholaschool.narod.ru  - Szkoła niedzielna przy Nikolskim soborze, Kazań
    www.prihodkolpino.narod.ru  - Szkoła niedzielna św. Sergiusza Radoneżskiego, Kołpino
    www.pleskovo.ru                  - Prawosławna szkoła "Pleskowo", Pleskowo (Podolsk)
    www.shkola-snegiri.ru           - Prawosławna szkoła "Rożdiestwo", Rożdiestwienno (Istra)
    www.pkg.volga.ru                 - Kompleks szkolny i gimnazjum, Toliatti
    www.rps.tver.ru                    - Prawosławna szkoła początkowa, Twer
    www.semkrug.ru                   - Prawosławnaja sredniaja szkoła, Iwanowo
    www.licey.org                       - Prawosławne liceum, Wałdaj
    www.pravoslavie-licey.narod.ru - Prawosławne liceum św. Serafima Sarowskiego, Moskwa
 
    Dekanaty:
    www.bogoyavlenskoe.ru             - Bogojawleński (Moskwa)
    www.alexblag.orthodoxy.ru         - Aleksandrowski
    www.hram-bal.ru                       - Bałaszichiński
    www.bezhverh.ru                       - Bieżecki
    www.blagok.orthodox.ru             - Błagowieszczeński
    www.borisoglebsk.vob.ru            - Borisoglebski
    www.chehov-blago.ru                 - Czechowski
    www.himkiblag.ru                      - Dołgoprudniecko-Chimkiński
    www.gagarin.orthodoxy.ru          - Gagariński
    hosting.gatchina.net/pavsobor      - Gatcziński
    www.gublag.ru                           - Gubkiński
    www.blagoist.ru                         - Istriński
    www.egorievgrad.ru                   - Jegoriewski
    www.pravoslavie-eisk.ru             - Jejski
    www.kborthodoxy.pravoverie.ru  - Kabardino-Bałkarski
    www.hram.klintsy.ru                  - Klincowski
    www.kolomna-hram.ru               - Kołomieński
    www.krymsk.net/sobor               - Krymski
    www.lodblagochinie.svirskoe.ru   - Lodiejnopolski
    www.lubim.orthodoxy.ru             - Lubimski
    www.blagochinie.ru                    - Michajłowski
    www.pravoslaviekmv.ru              - Mineralno-Wodski
    www.nfhram.ru                          - Naro-Fomiński
    www.sobor.nvrsk.ru                   - Noworosyjski
    www.odinblag.ru                        - Odincowski
    www.om-blagochinie.ru              - Omutniński
    www.oz-blago.ru                        - Oriechowo-Zujewski
    www.blagosobor.ru                     - Pawłodarski
    www.agios.itkm.ru                      - Puszkiński
    www.orthodox-ruza.narod.ru       - Ruzski
    www.semblag.narod.ru               - Semikarakorski
    www.kupola.info                        - Siergijewo-Posadski
    www.pserpuhov.ru                     - Sierpuchowski
    www.sever.region59.ru               - Siewierny (Biereznicki)
    www.blagos.ru                           - Siewiero-Osetyński
    www.salt.orthodoxy.ru                - Solecki
    st-sobor.belnet.ru                        - Staro-Oskolski
    www.sudogda.ru                         - Sudogodski
    www.soborshahty.ru                   - Szachtiński
    schelkovo-blagochin.orthodoxy.ru - Szczełkowski
    www.taganrog.orthodoxy.ru         - Taganrogski
    www.blago.orthodoxy.ru              - Wiaziemski
    www.xram-velsk.ru                     - Wielski
    www.hramvidnoe.ru                    - Widnowski
    www.revb.ru                               - Wołgodoński
    www.voblago.orthodox.ru             - Wołosowski
    www.orthodox.vyborg.ru              - Wyborgski
    www.vyksa.nne.ru                       - Wyksuński
    blagozven.ru                                - Zwienigorodski
 
    Parafie:
    Moskwa, St. Petersburg,
    A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z, Ż
 
    www.hramy.ru                               - Świątynie Rosji
    www.temples.ru                             - Świątynie Rosji
    www.russian-temples.ru                  - Świątynie Rosji
    www.rus-sobori.ru                          - Świątynie Rosji
    hram.codis.ru                                 - Świątynie Moskwy
    www.moskow.zachalo.ru                - Świątynie Moskwy
    www.deryabino.ru/hrams_msk.htm - Świątynie Moskwy i Podmoskowia
    www.50rus.by.ru                           - Świątynie Podmoskowia
    www.serzh.ru/sobory                     - Świątynie Petersburga
    www.hist.nnov.ru/jchurch              - Świątynie Niżnego Nowgorodu
    www.frolovo.orthodoxy.ru             - Świątynie Frołowa
    www.molitva-ivanovo.narod.ru       - Świątynie Iwanowa
    www.old-churches.ru                     - Świątynie Kostromy
    www.turgenev.org.ru/hram             - Świątynie Orła
    www.istorjk.narod.ru                     - Świątynie Permu
    www.hramsatka.orthodoxy.ru         - Świątynie Satki
    www.stavhram.narod.ru                 - Świątynie Stawropola
    www.suzdal360.ru                         - Świątynie Suzdala
    www.exgod.ru                               - Świątynie Tambowa
    www.hram-tver.narod.ru                - Świątynie Tweru
    www.vlculture.narod.ru                  - Świątynie Władimira
    www.vladhram.narod.ru                 - Świątynie Władywostoku
    www.vrnchurch.narod.ru                - Świątynie Woroneża
    www.komihram.narod.ru                - Świątynie Komi
    www.hramhmao.orthodoxy.ru         - Świątynie Chanty-Mansyjska
 
    Moskwa:
    www.xxc.ru                            - Sobór Chrystusa Zbawiciela, Moskwa
    www.kazanski-sobor.ru           - Sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Moskwa
    www.hrampokrova.ru             - Sobór Opieki Matki Bożej, Moskwa
    www.elohovosobor.ru             - Sobór Objawienia Pańskiego, Moskwa
    www.st-martin.ru                    - Sobór św. Martina, Moskwa
    www.podvorie.eparhia.ru         - Sobór Świętej Trójcy, Moskwa
    www.troitsa-horoshevo.ru        - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.hram-troizy.narod.ru       - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.golenischevo.narod.ru     - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.sviblovo.odigitria.ru        - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.trinity-church.ru             - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.nikitniki.ru                     - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.triradosti.ru                    - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    trinity.defender.ru                    - Cerkiew Świętej Trójcy, Moskwa
    www.hramssd.chat.ru              - Cerkiew Zesłania Ducha Świętego, Moskwa
    www.na-lazarevskom.ru          - Cerkiew Zesłania Ducha Świętego, Moskwa
    www.voskresenie-christ.orthodoxy.ru - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Moskwa
    www.hram-strogino.narod.ru   - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Moskwa
    www.butovohram.ru               - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Moskwa
    www.epiphany.seminaria.ru     - Cerkiew Objawienia Pańskiego, Moskwa
    www.voznesenie.ru                 - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Moskwa
    www.bolvanovka.ru                - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Moskwa
    www.resurrection-uspvr.narod.ru - Cerkiew Zmartwychwstania, Moskwa
    www.rizopolozhenie.orthodoxy.ru - Cerkiew Nałożenia Ryzy Pańskiej, Moskwa
    www.hram.riza.su                    - Cerkiew Nałożenia Ryzy Pańskiej, Moskwa
    www.hramilii.ru                       - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Moskwa
    www.hramilias.ru                     - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Moskwa
    www.iliya-hram.ru                   - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Moskwa
    www.iliynden.ru                      - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Moskwa
    www.ilia-obydenny.ru              - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Moskwa
    www.orthodox.narod.ru           - Cerkiew św. Piotra i Pawła, Moskwa
    www.serbskoe-podvorie.ru       - Cerkiew św. Piotra i Pawła, Moskwa
    www.hram-lublino.narod.ru      - Cerkiew św. Andrzeja, Moskwa
    www.arublev.ru                       - Cerkiew św. Andrzeja Rublowa, Moskwa
    www.hramramenki.ru               - Cerkiew św. Andrzeja Rublowa, Moskwa
    www.st-nikolas.orthodoxy.ru    - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.svt-nikolay.orthodoxy.ru  - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.derbenevo.orthodoxy.ru   - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.kuznetsy.orthodoxy.ru     - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.tolmachy.narod.ru           - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.saburovo-hram.ru            - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.agios-nicolos.ru               - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.vpyzhax.ru                     - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.pccs.ru                           - Cerkiew św. Mikołaja, Moskwa
    www.dimitri-hram.narod.ru      - Cerkiew św. Dymitra, Moskwa
    www.hram-dimitria.ru              - Cerkiew św. Dymitra, Moskwa
    www.st-alexis.ru                      - Cerkiew św. Aleksego, Moskwa
    www.hramantipa.ru                 - Cerkiew św. Antypa, Moskwa
    www.prpvasiliy.ru                   - Cerkiew św. Bazylego, Moskwa
    www.luchniki.orthodoxy.ru      - Cerkiew św. Jerzego, Moskwa
    www.koptevo.orthodoxy.ru      - Cerkiew św. Jerzego, Moskwa
    www.inbogoslov.orthodoxy.ru  - Cerkiew św. Jana Teologa, Moskwa
    www.ioannrus.ru                     - Cerkiew św. Jana Ruskiego, Moskwa
    www.hram-ioanna-voina.ru      - Cerkiew św. Jana Woina, Moskwa
    www.hram-bg.ru                     - Cerkiew śww. Borysa i Gleba, Moskwa
    www.hram-kosmadamian.ru    - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Moskwa
    www.hramkd.msk.ru              - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Moskwa
    www.klement.ru                     - Cerkiew św. Klementa, Moskwa
    www.pr-maron.ru                   - Cerkiew św. Marona, Moskwa
    www.hram-sam.ru                  - Cerkiew św. Archanioła Michała, Moskwa
    www.podborom.ru                  - Cerkiew śww. Michała i Fiodora Czernigowskich, Moskwa
    www.hram-hodinka.ru             - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Moskwa
    www.stserafim.ru                    - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Moskwa
    www.symeon.ru                      - Cerkiew św. Symeona, Moskwa
    www.hram.org.ru                    - Cerkiew św. Tichona Zadońskiego, Moskwa
    www.hramzis.ru                      - Cerkiew śww. Zosimy i Sawwatija Sołowieckich, Moskwa
    www.evfrosinia.ru                   - Cerkiew św. Jewfrosinii, Moskwa
    www.st-catherine.ru                - Cerkiew św. Katarzyny, Moskwa
    hram.st-tatiana.ru                    - Cerkiew św. Tatiany, Moskwa
    www.paraskeva.orthodoxy.ru   - Cerkiew św. Paraskiewy, Moskwa
    www.rogdestvobogorodici.narod.ru - Cerkiew Narodzenia NMP, Moskwa
    www.hramkrylatskoe.orthodoxy.ru - Cerkiew Narodzenia NMP, Moskwa
    www.hramkrylatskoe.ru          - Cerkiew Narodzenia NMP, Moskwa
    www.starosimonovo.ru           - Cerkiew Narodzenia NMP, Moskwa
    www.vvedenievbarashah.ru     - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Moskwa
    www.blagpb.orthodoxy.ru       - Cerkiew Zwiastowania NMP, Moskwa
    www.fedosino.ru                    - Cerkiew Zwiastowania NMP, Moskwa
    www.pokrovgorod.narod.ru     - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Moskwa
    www.pokrovahram.orthodoxy.ru - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Moskwa
    www.derzhavnaya.ru               - Cerkiew Dierżawnoj Ikony Matki Bożej, Moskwa
    www.uzkoe.narod.ru               - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Moskwa
    www.hram-vlad-butovo.ru       - Cerkiew Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej, Moskwa
    www.bmscor.msk.ru               - Cerkiew Ikony Matki Bożej Skoroposłusznica, Moskwa
    www.vospitanie-hram.ru          - Cerkiew Ikony Matki Bożej Wospitanije, Moskwa
    www.znmn.ru                         - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamenie, Moskwa
    www.hramznameniya.ru          - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamenie, Moskwa
    www.znamenie.patriarchia.ru   - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamenie, Moskwa
    www.znamenie-kuntsevo.orthodoxy.ru - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamenie, Moskwa
    www.spring-life.ru                   - Cerkiew Ikony Matki Bożej Żiwonosnyj istocznik, Moskwa
    www.potir.orthodoxy.ru           - Cerkiew Ikony Nieupiwajemaja Czasza, Moskwa
    www.usp-pech.orthodoxy.ru    - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Moskwa
    www.telegraph.ru/adr/cler/uspenie - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Moskwa
    www.iakovzavedeev.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Apostoła Jakuba, Moskwa
    www.miusskoe.orthodoxy.ru    - Cerkiew śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Moskwa
    www.vnl-church.narod.ru        - Cerkiew śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Moskwa
    www.podvorie-sokolniki.ru      - Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Moskwa
    www.ioannp.ru                       - Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Moskwa
    www.hram-novokosino.ru       - Cerkiew Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej, Moskwa
    nvmr.strogino.ru                     - Cerkiew Nowych Męczenników Rosyjskich, Moskwa
    www.kizik.ru                         - Cerkiew Męczenników Kiziczeskich, Moskwa
    www.trisvyat.orthodoxy.ru      - Cerkiew Trzech Świętych Hierarchów, Moskwa
 
    St. Petersburg:
    www.cathedral.ru                    - Sobór Isakijewski, St. Petersburg
    www.kazansky-spb.ru             - Sobór Kazański, St. Petersburg
    www.hramsp.ru                      - Sobór Andrejewski, St. Petersburg
    www.izm.orthodoxy.ru            - Sobór Świętej Trójcy, St. Petersburg
    www.vladimirskysobor.ru        - Sobór św. ks. Włodzimierza, St. Petersburg
    www.vladimirsobor.spb.ru       - Sobór Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej, St. Petersburg
    www.derzhavnaya.spb.ru        - Cerkiew Dierżawnoj Ikony Matki Bożej, St. Petersburg
    www.feosobor.spb.ru              - Cerkiew Fieodorowskoj Ikony Matki Bożej, St. Petersburg
    www.bcex.ru                          - Cerkiew Ikony Wszystkich Strapionych Radość, Petersburg
    www.nash-hram.spb.ru            - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, St. Petersburg
    www.hvs.spb.ru                      - Cerkiew Zmartwychwstania, St. Petersburg
    www.hpreob.orthodoxy.ru       - Cerkiew Spasa Preobrażenija Gospodnia, St. Petersburg
    www.bogoslovka.ru                 - Cerkiew Opieki Matki Bożej, St. Petersburg
    www.borovaya52.narod.ru       - Cerkiew Opieki Matki Bożej, St. Petersburg
    www.pokrovnaneve.ru             - Cerkiew Opieki Matki Bożej, St. Petersburg
    www.orthodoxrus.narod.ru       - Cerkiew Zaśnięcia NMP, St. Petersburg
    www.rozhdestvo-spb.orthodoxy.ru - Cerkiew Narodzenia NMP, St. Petersburg
    www.predtecha.info                 - Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, St. Petersburg
    www.restavros-spb.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Piotra i Pawła, St. Petersburg
    www.apostoli.ru                       - Cerkiew św. Piotra i Pawła, St. Petersburg
    www.petr-pavel.ru                    - Cerkiew św. Piotra i Pawła, St. Petersburg
    www.ap-pavel.ru                      - Cerkiew św. Pawła, St. Petersburg
    www.leushino.ru                      - Cerkiew św. Jana Teologa, St. Petersburg
    www.saintkseniya.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Mateusza, St. Petersburg
    www.svpanteleimon.bip.ru        - Cerkiew św. Pantelejmona, St. Petersburg
    www.rogatka.orthodoxy.ru        - Cerkiew św. Jerzego, St. Petersburg
    www.hram-putilov.spb.ru          - Cerkiew św. Mikołaja i św. Aleksandry, St. Petersburg
    www.epiclesis.narod.ru             - Cerkiew św. Mikołaja i św. Aleksandry, St. Petersburg
    www.strelna.orthodoxy.ru         - Cerkiew św. Olgi, St. Petersburg
    www.saintkatherine.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Katarzyny, St. Petersburg
    www.xeniahram.spb.ru             - Cerkiew św. Kseni Petersburgskiej, St. Petersburg
    www.csp.orthodoxy.ru             - Cerkiew św. Piotra Moskiewskiego, St. Petersburg
    www.podvorje.orthodoxy.ru     - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, St. Petersburg
    www.st-seraphim.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, St. Petersburg
    www.serafimovskoe.netru.net   - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, St. Petersburg
    www.serafim-kupchino.ru         - Cerkiew św. Serafima Wyryckiego, St. Petersburg
    www.isidorovskaya.spb.ru         - Cerkiew św. Izydora Juriewskiego, St. Petersburg
    www.chasovnasvluki.narod.ru   - Kaplica św. Łukasza, St. Petersburg

    www.aksobor.ru                      - Sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Aczinsk
    www.aksay.orthodoxy.ru          - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Aksaj
    www.xramserafima.ru              - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Aleksandrow
    www.kazansky-hram.ru            - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Aleksandrowskaja
    www.sergius-of-radonezh.de     - Cerkiew św. Sergiusza z Radoneża, Aleksiejewka
    www.prihod-alex.ru                  - Cerkiew św. Aleksego, Aleksiejewskoje
    www.tihvinsky.ru                     - Cerkiew Tichwińskiej Ikony Matki Bożej, Aleksiejewskoje
    www.alekseevskoe-hram.narod.ru - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Aleksiejewskoje
    www.alikovo-cerkov.narod.ru   - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Alikowo
    www.ivera.ru                           - Cerkiew Iwierskiej Ikony Matki Bożej, Ałatyr
    www.nikolay.orthodoxy.ru        - Sobór św. Mikołaja, Ałmaty
    www.blagovest.kz                    - Cerkiew Objawienia Pańskiego, Ałmaty
    www.alupka.orthodoxy.ru         - Cerkiew św. Archanioła Michała, Ałupka
    www.kypola.ru                        - Cerkiew św. Mikołaja, Amielfino
    anapa.orthodoxkuban.com.ru    - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Anapa
    www.hram-pryut.narod.ru        - Cerkiew Dierżawnoj Ikony Matki Bożej, Andrejewka
    www.aniskino.orthodoxy.ru      - Cerkiew Narodzenia NMP, Aniskino
    www.anoshkino.ru                   - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Anoszkino
    www.mkozirev.narod.ru           - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Ańkowo
    www.apraksino.narod.ru          - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Apraksino
    www.aramil.da.ru                    - Cerkiew Świętej Trójcy, Aramil
    www.arh.ru/~trinity                 - Cerkiew Świętej Trójcy, Archangielsk
    www.arhnik.narod.ru               - Cerkiew św. Mikołaja, Archangielsk
    hram.pomorsu.ru                     - Cerkiew św. Jana Kronsztadzkiego, Archangielsk
    www.devaradujsa.narod.ru       - Cerkiew Ikony Wzyskanije pogibszych, Archangielsk
    www.nikol-ardatov.narod.ru     - Cerkiew św. Mikołaja, Ardatow
    www.uspenskiysobor.narod.ru  - Sobór Zaśnięcia NMP, Astrachań
    www.averkievo-troica.ru          - Cerkiew Świętej Trójcy, Awerkiewo
    www.azovhram.ru                   - Cerkiew Azowskiej Ikony Matki Bożej, Azow
    www.spcb.narod.ru                 - Cerkiew Spaska, Bałachna
    www.kupina-vniipo.ru             - Cerkiew Ikony Nieopalimaja Kupina, Bałaszicha
    www.niko-andriyanov.narod.ru - Cerkiew św. Mikołaja, Bariatino
    www.xram-st.ru                      - Cerkiew Świętej Trójcy, Bielew
    www.favor.csn.ru                    - Sobór Przeobrażenia Pańskiego, Biełgorod
    www.smsobor.ru                     - Sobór Smoleński, Biełgorod
    www.krest.orthodoxy.ru          - Cerkiew Podniesienia Krzyża Pańskiego, Biełgorod
    arh-gavriil.bsu.edu.ru               - Cerkiew Archanioła Gabriela, Biełgorod
    www.church.obninsk.ru           - Cerkiew śww. Borysa i Gleba, Biełkino
    www.blagotvor.ru                    - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Biełoomut
    www.rudnya-hram.orthodox.ru - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Bierezowka
    www.chxpam.ru                      - Cerkiew św. Nikity, Bierezowo
    www.berezovo.h17.ru             - Cerkiew św. Nikity, Bierezowo
    www.berezovo.z16.ru             - Cerkiew św. Nikity, Bierezowo
    www.sretenie-gospodne.info    - Cerkiew Spotkania Pańskiego, Bierezowskij
    www.bogolubovo.com             - Cerkiew śww. Ioakima i Anny, Bogoliubowo
    www.st.mrezha.ru                   - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Bogorodskoje
    www.pokrova-1807.narod.ru    - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Bogorodskoje
    www.hram-usadba.ru               - Cerkiew pw. Jana Teologa, Bogosłowskije Mogilcy
    www.bogucharovo.ru               - Cerkiew Spotkania Pańskiego, Boguczarowo
    www.artvuz.ru/Borodino/Borodino_main.htm - Smoleńskiej Ikony Matki Bożej, Borodino
    www.borovishi.narod.ru           - Sobór Świętej Trójcy, Borowiczi
    www.pokrov.borovsk.ru           - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Borowsk
    www.borovsk-khram.narod.ru  - Cerkiew śww. Borysa i Gleba, Borowsk
    www.tzerkov.ru                       - Cerkiew Zwiastowania NMP, Bratowszczina
    www.blago.far.ru                     - Cerkiew Zwiastowania NMP, Bratowszczina
    www.andrei-ches.narod.ru        - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Bratsk
    www.church.regionhost.ru        - Cerkiew Świętej Trójcy, Bugurusłan
    www.yavl.narod.ru                  - Cerkiew Objawienia Pańskiego, Bujłowo
    www.burcewo.narod.ru            - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Burcewo
    www.bureja.orthodoxy.ru         - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Bureja
    www.voskresniy.narod.ru         - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Bykowo
    www.nikita-bywalino.ru           - Cerkiew św. Nikity, Bywalino
    www.sobor-ekaterina.ru           - Sobór św. Katarzyny, Carskie Sioło
    www.harinskoe.ru                   - Cerkiew Władimirskiej Ikony Matki Bożej, Charinskoje
    www.nashhram.ru                   - Cerkiew Nowych Męczenników Rosyjskich, Chimki
    www.kosmaidamian.ru             - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Chimki
    www.znamenie.org                  - Cerkiew Znamiennoj Ikony Matki Bożej, Chołmy
    www.homutovo.ru                   - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Chomutowo
    www.sobor-pokrova.ru            - Pokrowsko-Tatianiński sobor, Czeboksary
    www.hnir.ru                           - Cerkiew Nowych Męczenników Rosyjskich, Czeboksary
    www.sobor-chel.ru                  - Swiato-Simonowski sobor, Czelabińsk
    www.sobor-cherepovets.ru      - Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Czerepowiec
    www.nikoladarino.ru               - Cerkiew św. Mikołaja, Darino
    pokrov.vinchi.ru                      - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Desna
    hram.vinf.ru                            - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Dimitrowgrad
    dno.do.am                               - Cerkiew św. Archanioła Michała, Dno
    www.metamorphose.ru            - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Dołgoprudnyj
    www.spas-neru.orthodoxy.ru    - Cerkiew Spasa Nierukotwornogo, Dołgoprudnyj
    www.georg-hram.narod.ru        - Cerkiew św. Jerzego, Dołgoprudnyj
    www.patermax.com                 - Cerkiew męczenników Domodiedowskich, Domodiedowo
    www.pravoslavie.dubna.ru/1     - Cerkiew Pochwały Matki Bożej, Dubna
    www.pravoslavie.dubna.ru/2     - Cerkiew Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej, Dubna
    www.pravoslavie.dubna.ru/3     - Cerkiew Smoleńskiej Ikony Matki Bożej, Dubna
    www.pravoslavie.dubna.ru/4     - Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Dubna
    www.dubrovitsy-hram.ru          - Cerkiew Znamiennoj Ikony Matki Bożej, Dubrowicy
    www.pravoslavie.tj                   - Cerkiew św. Mikołaja, Duszanbe
    www.idivhram.ru                      - Cerkiew Narodzenia NMP, Fiedosino
    www.filyandino.narod.ru           - Cerkiew św. Włodzimierza i św. Mikołaja, Filiandino
    www.filippkovo.narod.ru           - Cerkiew św. Mikołaja, Filipkowo
    www.hram-filono.by.ru             - Cerkiew Świętej Trójcy, Fiłonowskaja
    www.sereda-upino.narod.ru       - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Furmanow
    pokrov.gatchina.ru                    - Sobór Opieki Matki Bożej, Gatczina
    www.glebovohram.ru                - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Glebowo
    www.glebovskoe.orthodoxy.ru   - Cerkiew Narodzenia NMP, Glebowskoje
    www.gololobovo.narod.ru         - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Gołołobowo
    www.pokrovskaya-cerkov.ru     - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Gołowkowo
    www.pr-bereg.narod.ru             - Cerkiew św. Mikołaja, Gołubińskaja
    www.oz-gora.ru                        - Cerkiew Narodzenia NMP, Gora
    www.pomolis.ru                       - Cerkiew Kazanskiej Ikony Matki Bożej, Grajworony
    www.tihvinskaya.orthodox.ru    - Cerkiew Tichwińskiej Ikony Matki Bożej, Gubiernskoje
    www.voznesenie.orthodoxy.ru   - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Gurjewsk
    www.gvardeysk.orthodoxy.ru    - Cerkiew św. Jana Chrzciciela, Gwardiejsk
    www.ileshi.nm.ru                     - Cerkiew św. Mikołaja, Ileszi
    www.iliinka.orthodoxy.ru          - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Ilinka
    www.iliinsky-hram.com            - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Ilinskoje
    www.ilyinskoe.ru                     - Cerkiew św. Jerzego, Ilinskoje
    www.alexnev.ircenter.ru           - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Irkuck
    www.ioann-bogoslov.ru            - Cerkiew św. Jana Teologa, Iwanowka
    www.troiza.tpi.ru                     - Cerkiew Świętej Trójcy, Iwanowo
    www.ofeodor.narod.ru             - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamenie, Iwanowskoje
    www.vs-radoste.narod.ru         - Ikony Wsiech Skorbiaszczych Radost', Iwanowskoje
    www.yagul.orthodoxy.ru          - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Jaguł
    www.iakovlevskoe.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Eliasza i Apostoła Jakuba, Jakowlewskoje
    www.floralavra.ru                    - Cerkiew śww. Flora i Ławra, Jam
    www.prihod-moscow-yam.nm.ru - Cerkiew Smoleńskiej Ikony Matki Bożej, Jam
    www.yaransk.narod.ru             - Sobór Świętej Trójcy, Jarańsk
    www.petropaul.narod.ru           - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Jarcewo
    www.xram.narod.ru                 - Cerkiew Smoleńskiej Ikony Matki Bożej, Jarłykowo
    prihod-voznesenie.orthodoxy.ru - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Jarosławl
    www.projects.uniyar.ac.ru/Elijah - Cerkiew Proroka Eliasza, Jarosławl
    www.optina.org.ru                    - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Jasieniewo
    www.pokrova-yasenok.narod.ru - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Jasienok
    www.yurevskoe.narod.ru          - Cerkiew św. Jerzego, Juriewskoje
    www.skh-voskres.orthodoxy.ru - Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Jużno-Sachalińsk
    www.sakhinnk.ru                     - Cerkiew św. Inocentego Moskiewskiego, Jużno-Sachalińsk
    www.yuzhny.orthodoxy.ru        - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Jużnyj
    orthodox.etel.ru/nikolastone       - Cerkiew św. Mikołaja, Jekaterynburg
    orthodox.etel.ru/panteleimon      - Cerkiew św. Pantelejmona, Jekaterynburg
    orthodox.etel.ru/kosma              - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Jekaterynburg
    www.archmich.ru                     - Cerkiew św. Archanioła Michała, Jekaterynburg
    www.pokrovec.ru                     - Cerkiew św. Symeona, Jekaterynburg
    home.ural.ru/~hvs                     - Cerkiew Wszystkich Świętych, Jekaterynburg
    www.ispovednikov.narod.ru      - Cerkiew Nowych Męczenników Rosyjskich,Jekaterynburg
    www.eremeevo.ru                     - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Jeremiejewo
    www.erino-hram.narod.ru          - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Jerino
    www.hram-ermolino.narod.ru     - Cerkiew św. Mikołaja, Jermolino
    www.simeon.mrezha.ru             - Cerkiew św. Symeona, Jersziczi
    www.erzovka.ru                        - Cerkiew św. Archanioła Michała, Jerzowka
    www.egla.narod.ru                    - Cerkiew Tichwińskiej Ikony Matki Bożej, Jogła
    www.ubrus.org                         - Sobór Chrystusa Zbawiciela, Kaliningrad
    www.kadashi.ru                        - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Kadaszi
    www.kaimar.ru                         - Cerkiew św. Kiriłła Biełozierskiego, Kajmary
    www.kalistovo-hram.narod.ru    - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamienije, Kalistowo
    www.uspenie-kaluga.narod.ru    - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Kaługa
    www.terepets.ru                       - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Kaługa
    www.uspenie.orthodoxy.su        - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Kamyszyn
    pokrova.kanevskaya.ru              - Cerkiew Opieki NMP, Kaniewskaja
    www.hramu.ru                          - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Karasz
    www.karizha.ru                        - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Kariża
    www.karmanovo-hram.orthodoxy.ru - Ikony Wszystkich Strapionych Radość, Karmanowo
    www.karpovo.0o.ru                  - Cerkiew św. Archanioła Michała, Karpowo
    www.st-alexander.ru                 - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Kazań
    www.serafimov.narod.ru           - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Kazań
    www.rpc-school.my1.ru            - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Kazań
    www.tihvin.eparhia.ru               - Tichwińska cerkiew, Kazań
    www.zsoborkem.orthodoxy.ru   - Sobór Znamiennoj Ikony Matki Bożej, Kemerowo
    www.ksenia-peterb.com            - Cerkiew św. Kseni Petersburgskiej, Kemerowo
    utoli.orthodox.ru                       - Cerkiew Ikony Matki Bożej Utoli moja pieczali,Kemerowo
    www.kaz-hram.narod.ru            - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Kijasowo
    www.kirva.ru                           - Cerkiew Narodzenia NMP, Kirwa
    www.svt-tikhon.narod.ru           - Cerkiew św. Tichona, Klin
    www.klin-church-tihon.nm.ru    - Cerkiew św. Tichona, Klin
    www.klindemyanovo.narod.ru   - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Klin
    www.arhistratig.orthodoxy.ru    - Cerkiew św. Archanioła Michała, Koczeniewo
    www.kochenevo.narod.ru         - Cerkiew św. Archanioła Michała, Koczeniewo
    www.hram.kokoshkino.ru         - śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Kokoszkino
    www.hram.ru                          - Cerkiew Narodzenia NMP, Kolubakino
    www.kolodozero.ru                  - Cerkiew Narodzenia NMP, Kołodoziero
    www.uspenskysobor.org           - Sobór Zaśnięcia NMP, Kołomna
    www.prp-sergiy.narod.ru          - Cerkiew Świętej Trójcy, Kołomna
    www.hram1891.ru                   - Cerkiew Świętej Trójcy, Kołomna
    www.ioannbogoslov.my1.ru      - Cerkiew św. Jana Teologa, Kołomna
    www.sobor-kolpino.narod.ru     - Sobór Świętej Trójcy, Kołpino
    www.kolpino.orthodoxy.ru        - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Kołpino
    www.stsergiy.ru                       - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Komissarowo
    www.kommunarka.narod.ru      - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Kommunarka
    www.hram-poligon-kommunarka.ru - Nowych Męczenników Rosyjskich, Kommunarka
    www.konstantinovo.com           - Cerkiew św. Archanioła Michała, Konstantinowo
    www.hramnikola.ru                  - Cerkiew św. Mikołaja, Korobowszczina
    www.troica-vp.narod.ru            - Cerkiew Świętej Trójcy, Korolew
    www.kostinohram.ru                - Cerkiew Narodzenia NMP, Korolew
    www.hram.info                        - Cerkiew św. Włodzimierza, Korolew
    www.cduo.net                          - Cerkiew Świętej Trójcy, Korostyszew
    www.kosinskoe.ru                    - Cerkiew św. Jana Teologa, Kosinskoje
    www.kostino.orthodoxy.ru        - Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Kostino
    www.alant.orthodoxy.ru           - Cerkiew śww. Aleksandra i Antoniny, Kostroma
    www.svt-tihon.orthodoxy.ru     - Cerkiew św. Tichona, Kostroma
    www.kotkishevo.ru                  - Cerkiew św. Mikołaja, Kotkiszewo
    www.juliania.orthodoxy.ru        - Cerkiew św. Julianny, Kowrow
    www.krapivno.orthodoxy.ru     - Cerkiew św. Mikołaja, Krapiwno
    www.xpam-xpicta.ru                - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Krasnodar
    www.st-george.orthodox.ru      - Cerkiew św. Jerzego, Krasnodar
    www.pokrov-sobor.ru              - Sobór Opieki NMP, Krasnojarsk
    www.chudo-v-honeh.info         - Cerkiew św. Archanioła Michała, Krasnojarsk
    www.i-bogoslov.ru                   - Cerkiew św. Jana Teologa, Krasnoje
    www.svzn.narod.ru                  - Cerkiew Swiato-Znamienska, Krasnoje
    www.hram-ks.ru                      - Cerkiew Wszystkich Świętych, Krasnoje sieło
    www.nikbogolub.orthodoxy.ru   - Cerkiew św. Mikołaja, Krasnogorsk
    www.derzhavnaya.narod.ru       - Cerkiew Dierżawnoj Ikony Matki Bożej, Kratowo
    www.novgorod.net/~lukar         - Cerkiew Świętej Trójcy, Krestcy
    www.kreva.ru                          - Cerkiew Narodzenia NMP, Krewa
    www.krutovo.ru                       - Cerkiew śww. Niewiast Niosących Wonności, Krutowo
    www.slava45.spb.ru                 - Cerkiew św. Jerzego, Kupczino
    www.bogoyavlensky.narod.ru   - Cerkiew Objawienia Pańskiego, Kurgan
    www.hram-kim.narod.ru          - Cerkiew śww. Cyryla i Metodego, Kurgan
    www.kurilovka.orthodoxy.ru     - Cerkiew św. Jana Chrzciciela, Kuriłowka
    www.ser-kaz-sob.orthodoxy.ru  - Sobór Sergijewo-Kazański, Kursk
    www.scoro.spb.ru                    - Cerkiew Ikony Skoroposłusznica, Kuźmołowski
    www.st-nicola.orthodoxy.ru      - Cerkiew św. Mikołaja, Lebjażje
    www.prichod.narod.ru              - Cerkiew Świętej Trójcy, Leninogorsk
    www.hram-leonovo.ru              - Cerkiew Rizopołożenija Preswiatoj Bogorodicy, Leonowo
    www.ostrogorka.narod.ru          - Cerkiew św. Jerzego, Lermontow
    www.hramles.narod.ru              - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Lesozawodsk
    www.letovochurch.ru                - Cerkiew św. Archanioła Michała, Letowo
    www.hram-voznesenie.kelia.ru   - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Liady
    www.lymcino-nikola.ru              - Cerkiew św. Mikołaja, Liamcino
    www.likhram.zachalo.ru             - Cerkiew św. Jana Teologa, Likino-Dulewo
    www.sobor-livny.orthodoxy.ru   - Sobór św. Sergiusza, Liwny
    www.natashino.ru                     - Cerkiew Świętej Trójcy, Lubiercy
    www.a-z.ru/church                   - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Łatnoje
    www.hram-lobnya.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Filareta, Łobnia
    www.st-spiridon-spb.ru             - Cerkiew św. Spiridona, Łomonosow
    www.luh2000slovo.narod.ru      - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Łuchowicy
    www.pp-temple.orthodoxy.ru    - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Łużki
    users.info-com.ru/~ortodoxy      - Cerkiew św. Archanioła Michała, Magnitogorsk
    www.maleevka.ru                     - Cerkiew św. Filareta, Malejewka
    www.stogovo.ru                       - Cerkiew św. Mikołaja, Malinniki
    www.tropinka.orthodoxy.ru/h_malinn - Cerkiew św. Mikołaja, Malinniki
    www.zaveru.orthodoxy.ru         - Sobór Objawienia Pańskiego, Małmyż
    www.hram-v-mamonovo.ru      - Cerkiew św. Jerzego, Mamonowo
    www.hram-mansurovo.ru         - Cerkiew św. Mikołaja, Mansurowo
    www.prihod-marfino.ru            - Cerkiew Narodzenia NMP, Marfino
    www.st-trinity.ru                      - Cerkiew Świętej Trójcy, Mcieńsk
    www.menusha.orthodoxy.ru      - Cerkiew Świętej Trójcy, Meniusza
    www.mga-nikola.narod.ru         - Cerkiew św. Mikołaja, Mga
    www.svet-v.webstolica.ru         - Cerkiew św. Mikołaja, Michajłowka
    www.mihaylovskoe.orthodoxy.ru - Cerkiew Archanioła Michała, Michajłowskoje
    www.michailovskoe.orthodoxy.ru - Cerkiew Archanioła Michała, Michajłowskoje
    www.rikt.ru/~hram_vsehsv       - Cerkiew Wszystkich Świętych, Mieżdureczeńsk
    www.mezensobor.narod.ru       - Sobór Objawienia Pańskiego, Miezeń
    sergievchurch.orthodoxy.ru       - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Mogutowo
    www.mokshan.ru                     - Cerkiew św. Archanioła Michała, Mokszan
    www.mortki.narod.ru               - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Mortki
    www.mosalsk.su                      - Cerkiew Świętej Trójcy, Mosalsk
    romanov-murman.narod.ru/sobor - Sobór Przeobrażenia Pańskiego, Murmańsk
    www.xpx.ru                             - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Mytiszczi
    www.hramvsehsvyatyh.ru        - Cerkiew Wszystkich Świętych, Mytiszczi
    www.prihod.eparhia.ru             - Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, Nabiereżnyje czełny
    www.georg-hram.ru                 - Cerkiew św. Jerzego, Nachabino
    www.pokrov.ckto.ru                - Cerkiew Opieki NMP, Narmuszad
    www.tcnazar.ru                       - Cerkiew Świętej Trójcy, Nazariewo
    www.spyridon.ru                     - Cerkiew św. Spyridona, Neja
    www.nevelsk.mrezha.net          - Cerkiew Narodzenia NMP, Niewielsk
    www.nikhram.ru                      - Cerkiew św. Mikołaja, Nikitskoje
    www.svt-nikolay.ru                  - Cerkiew św. Mikołaja, Nikolskoje
    www.pokrov-n.orthodoxy.ru     - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Nikulskoje
    www.xpam.r52.ru                    - Cerkiew Narodzenia Jana Chrzciciela, Niżnyj Nowgorod
    www.peterpavel.nne.ru             - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Niżnyj Nowgorod
    www.soborpokrova.ru              - Sobór Opieki Matki Bożej, Nowgorod
    bgchurch.home.nov.ru              - Cerkiew śww. Borysa i Gleba, Nowgorod
    www.norilsk-sobor.ru               - Sobór Ikony Wsiech Skorbiaszczych Radost', Norilsk
    www.hram-ladoga.com             - Cerkiew Narodzenia NMP, Nowaja Ładoga
    www.trinitishurma.ru                - Cerkiew Świętej Trójcy, Nowaja Szurma
    www.n-chudotvorec.narod.ru    - Cerkiew św. Mikołaja, Nowoczeboksarsk
    www.cb-xpam.narod.ru            - Cerkiew św. Dymitra, Nowoczerkask
    www.umilenie.chat.ru              - Cerkiew Ikony Matki Bożej Umilenije, Nowokujbyszewsk
    www.novosergievo.narod.ru     - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Nowosergijewo
    www.novoselki-hram.ru           - Cerkiew św. Mikołaja, Nowosiełki
    www.katehizis.ru                     - Cerkiew Narodzenia NMP, Nowosybirsk
    www.pokrov.all-nsk.ru             - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Nowosybirsk
    www.lojok.orthodoxy.ru           - Cerkiew Ikony Żiwonosny istocznik, Nowosybirsk
    www.randd.ru                          - Cerkiew św. Pantelejmona, Nowosybirsk
    www.efrosinia.ru                      - Cerkiew św. Efrosinii Połockiej, Nowosybirsk
    www.novotroick.su                   - Cerkiew Świętej Trójcy, Nowotroickoje
    www.serafime.ru                      - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Nowouralsk
    www.hram-st.obninsk.ru           - Cerkiew św. Tichona, Obninsk
    www.hram-v-ohotino.ru           - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Ochotino
    www.utoli-pechali.ru                - Cerkiew Ikony Matki Bożej Utoli moja pieczali, Odincowo
    www.xim.orthodoxy.ru             - Cerkiew św. Eliasza Muromca, Odincowo
    www.sherbatovo-hram.ru         - Cerkiew św. Pantelejmona, Odincowo
    www.pokrov-ogn.ru                 - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Ognikowo
    www.vhram.narod.ru               - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Oktiabrski
    www.ioan-tobolsk.ru                - Cerkiew św. Jana, Omsk
    www.pocad.narod.ru                - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Opieczeński Posad
    www.sbs-orel.ru                      - Sobór Objawienia Pańskiego, Orzeł
    www.znamenie-orel.ru             - Cerkiew Ikony Matki Bożej Znamenie, Orzeł
    www.nikolanapeskah.ru           - Cerkiew św. Mikołaja, Orzeł
    www.osovo.narod.ru               - Cerkiew św. Mikołaja, Osowo
    www.ovchinino.ru                   - Cerkiew św. Mikołaja i Aleksandra Newskiego, Owczinino
    www.oznobishino.orthodox.ru  - Cerkiew Świętej Trójcy, Oznobiszino
    www.hramsofii.ru                   - Cerkiew śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Ożerelie
    www.pashino.orthodox.ru        - Cerkiew św. Jana Kronsztadzkiego, Paszino
    www.pavlino-hram.narod.ru     - Cerkiew Świętej Trójcy, Pawlino
    www.st-nichol.spb.ru               - Sobór św. Mikołaja, Pawłowsk
    www.pavlovskayasloboda.ru    - Cerkiew Zwiastowania NMP, Pawłowskaja Słoboda
    www.voznes.ru                       - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Pawłowski Posad
    www.stroyhram.ru                  - Cerkiew św. Mikołaja, Pawłowski Posad
    www.hram-petraipavla.ru         - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Pawłowskoje
    www.perm-catedral.narod.ru    - Sobór Świętej Trójcy, Perm
    www.selo-pet.orthodoxy.ru      - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Pet
    www.perehval.info                  - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Pierechwal
    www.xram-pertovo.orthodoxy.ru - Cerkiew św. Mikołaja, Piertowo
    www.spas.tvcom.ru                 - Cerkiew św. Mikołaja, Pierwoje Maja
    www.znamenka1.ru                 - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Pierwomajskij
    www.hramserafima.spb.ru        - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Piesocznyj
    www.nikola.eparhia.ru             - Cerkiew św. Mikołaja, Piestriecy
    www.petropavl.kz/asc              - Cerkiew Wszystkich Świętych, Pietropawłowsk
    www.petrovskoe.narod.ru        - Cerkiew Świętej Trójcy, Pietrowskoje
    home.onego.ru/~eparhia/drevl   - Cerkiew św. Pantelejmona, Pietrozawodsk
    www.ekaterina.pravoverie.ru    - Cerkiew św. Katarzyny, Pietrozawodsk
    www.pilna-tcerkov.narod.ru     - Cerkiew św. Mikołaja, Pilna
    home.onego.ru/~voznesenie      - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Pitkjaranta
    www.svhram.narod.ru              - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Płastunowka
    www.xpam1.narod.ru               - Cerkiew Narodzenia NMP, Podolec
    www.podsosino.ru                   - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Podsosino
    www.podsosino.by.ru               - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Podsosino
    pogost.regionnet.ru                   - Cerkiew św. Paraskiewy, Pogorelcewo
    www.hrampoyarkovo.ru           - Cerkiew Narodzenia NMP, Pojarkowo
    www.blagoveschenie.ru            - Cerkiew Zwiastowania NMP, Poliwanowo
    www.porechje2005.narod.ru     - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Poreczje
    www.sv-krest.ru                      - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Praskowieja
    www.xram.pravdinskiy.ru         - Cerkiew św. Mikołaja, Prawdińskij
    www.prechistoe-hram.narod.ru - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Preczystoje
    www.sf-iv.mrezha.ru                - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Preobrażeńskoje
    www.ksen.spb.ru                     - Cerkiew św. Kseni Petersburgskiej, Priładożskij
    www.protvino.orthodoxy.ru      - Cerkiew Wszystkich Rosyjskich Świętych, Protwino
    pskov.pobeda.ru                       - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Psków
    www.pskovlub.ru                     - Cerkiew św. Mikołaja, Psków
    www.hramnagorke.ru               - Cerkiew św. Bazylego, Psków
    www.hrampskov.ru                  - Cerkiew śś. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Psków
    www.ovci.ru                            - Cerkiew śww. Niewiast Niosących Wonności, Psków
    www.newtemple.narod.ru         - Cerkiew św. Jerzego, Puczeż
    www.puchkovo.narod.ru           - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Puczkowo
    www.bogolub.narod.ru              - Cerkiew Bogolubskiej Ikony Matki Bożej, Puszkino
    www.pushgory.orthodoxy.ru      - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Puszkinskie Gory
    www.putilkovo.orthodoxy.ru      - Cerkiew św. Archanioła Michała, Putiłkowo
    www.radonej.orthodoxy.ru        - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Radoneż
    www.raevo.ru                           - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Rajewo
    www.rakit.orthodox.ru              - Cerkiew św. Mikołaja, Rakitnoje
    www.skmhram.ru                     - Cerkiew śww. Cyryla i Metodego, Rasswiet
    www.rechitzy.narod.ru              - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Reczyce
    www.metarya.narod.ru              - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Riazań
    www.nikoltsar.narod.ru             - Cerkiew św. cara Mikołaja, Riazań
    www.romashkovo.org               - Cerkiew św. Mikołaja, Romaszkowo
    www.romodanovo.orthodoxy.ru - Cerkiew Narodzenia NMP, Romodanowo
    www.rosblag.narod.ru               - Cerkiew św. Proroka Eliasza, Rossosz
    zvon.yaroslavl.ru                      - Sobór Zaśnięcia NMP, Rostow
    www.isidor.ru                          - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Rostow
    www.prihod.su                         - Cerkiew św. Jerzego, Rostow na Donie
    www.kazanskoi.ru                    - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Rostow na Donie
    www.vvedenskiy.org                - Wprowadzenia do świątyni NMP, Rostow na Donie
    www.hramvrs.aaanet.ru            - Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej, Rostow na Donie
    www.b-cr.narod.ru                   - Cerkiew Narodzenia NMP, Roszcza
    rozhdestveno.orthodoxy.ru        - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Rożdiestwienno
    www.suvorovohram.ru             - Cerkiew Narodzenia NMP, Rożdiestwieno-Suworowo
    www.iverskaya.ru                    - Cerkiew Iwierskiej Ikony Matki Bożej, Rybińsk
    www.dimitrie.obetovanie.ru       - Cerkiew św. Dymitra Dońskiego, Sadowniki
    www.svs.orthodoxy.ru              - Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Samara
    www.nicchud.ru                       - Cerkiew św. Mikołaja, Samara
    www.elisabet.samaracom.ru      - Cerkiew św. Elżbiety, Samara
    www.hramsofia.ru                    - Cerkiew śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Samara
    www.trsobor.org                      - Sobór Świętej Trójcy, Saratow
    www.cxpx.ru                           - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Saratow
    www.kazanhram.narod.ru         - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Saratow
    www.utoli-hram.ru                   - Cerkiew Ikony Matki Bożej Utoli moja pieczali, Saratow
    www.pravoslavnysarov.tft.ru     - Cerkiew Wszystkich Świętych, Sarow
    www.saurovo-xram.narod.ru     - Cerkiew Narodzenia NMP, Saurowo
    www.uspsyas.narod.ru             - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Siasstroj
    www.hram.serednikovo.ru        - Cerkiew św. Aleksego, Serednikowo
    www.hramserpovoe.narod.ru    - Cerkiew Zmartwychwstania, Sierpowoje
    www.severnoe-nsk.ru               - Cerkiew Świętej Trójcy, Siewiernoje
    www.vocerkovlenie.narod.ru     - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Siwierskij
    www.templ.meletii.ru               - Cerkiew Dierżawnoj Ikony Matki Bożej, Smoleńsk
    www.st-nikolas.narod.ru           - Cerkiew św. Mikołaja, Soczi
    www.neupivaema.narod.ru        - Cerkiew Ikony Nieupiwajemaja Czasza, Sokur
    www.ioann.i-perm.ru                - Cerkiew św. Jana Chrzciciela, Solikamsk
    www.sosenkidom.ru                 - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Sosenki
    kupina.sbor.ru                          - Cerkiew Ikony Nieopalimaja Kupina, Sosnowy Bor
    www.xrampg.obninsk.ru           - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Spas-Zagorie
    www.suhoshiny.pochta.ru         - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Suchosziny
    www.molvitino.ru                    - Cerkiew Opieki NMP, Susanino
    www.hram-ezhva.narod.ru        - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Syktywkar
    www.bogoslov-hram.ru             - Cerkiew św. Jana Teologa, Synkowo
    www.theepiphany.ru                 - Cerkiew Świętej Trójcy, Syzrań
    www.hramuspeniya.ru              - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Syzrań
    www.nikolaos.ru                      - Cerkiew św. Mikołaja, Szaria
    www.sharipsobor.narod.ru        - Sobór Świętej Trójcy, Szarypowo
    www.shatovo.narod.ru              - Cerkiew św. Archanioła Michała, Szatowo
    www.hram-shatura.fromru.com - Cerkiew męczenników szaturskich, Szatura
    shapovo-hram.orthodoxos.org/index.htm - Cerkiew Świętej Trójcy, Szczapowo
    www.sherbatovo-hram.ru         - Cerkiew św. Pantelejmona, Szczerbatowo
    www.sheregesh.org                  - Cerkiew Iwierskiej Ikony Matki Bożej, Szeregesz
    www.shilka.orthodoxy.ru          - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Sziłka
    www.tayninskoye.ru                 - Cerkiew Zwiastowania NMP, Tajninskoje
    www.serafim2004.narod.ru       - Cerkiew św. Mikołaja, Tambowka
    www.tarychevo.orthodoxy.ru    - Cerkiew Narodzenia NMP, Taryczewo
    www.hram.st.uz                       - Cerkiew św. Hermogena, Taszkent
    www.tashla-ist.narod.ru            - Cerkiew Świętej Trójcy, Taszla
    www.tatarsk.orthodoxy.ru        - Cerkiew Opieki NMP, Tatarsk
    www.hram-tih.narod.ru            - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Tichorieck
    www.hsim.orthodoxy.ru           - Cerkiew św. Hioba, Tichwin
    www.kinovia.ru                       - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Timofiejewo
    www.tishanka.orthodox.ru        - Cerkiew św. Mikołaja, Tiszanka
    www.vgx.orthodoxy.ru             - Cerkiew św. Jerzego, Tiumeń
    www.vsehsvyatyh.orthodox.ru  - Cerkiew Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej, Tiumeń
    www.tyrlevo.orthodoxy.ru        - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Tjarlewo
    www.church-bogoyav.narod.ru - Cerkiew Objawienia Pańskiego, Tołmaczi
    www.kr-pr.narod.ru                 - Cerkiew Podniesienia Krzyża Pańskiego, Tomari
    www.voskresenskchurch.narod.ru - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Tomsk
    www.petripavel.orthodox.ru     - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Tomsk
    www.selci.orthodoxy.ru           - Cerkiew Świętej Trójcy, Troice-Sielcy
    www.troickiy-xpam.ru             - Cerkiew Świętej Trójcy, Troickoje
    www.temple.ekaburg.ru           - Cerkiew Świętej Trójcy, Troickoje
    troparevo-hram.orthodoxos.org - Cerkiew św. Archanioła Michała, Tropariewo
    www.gelos.ru/trubino               - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Trubino
    www.trubino.fryazino.net         - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Trubino
    www.hram.vtule.com               - Cerkiew św. Aleksija, Tuła
    www.hram-evenkya.ru             - Cerkiew Świętej Trójcy, Tura
    www.turbichevo.ru                  - Cerkiew Świętej Trójcy, Turbiczewo
    www.hramturgenevo.narod.ru   - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Turgieniewo
    www.arhmih.ierei.ru                 - Cerkiew św. Archanioła Michała, Turgojak
    www.sobor-vosneseniy.ru         - Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, Twer
    www.vosnesenie.narod.ru         - Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego, Twer
    www.grigor.org.ru                    - Sobór Przeobrażenia Pańskiego, Twer
    www.ukhta.orthodoxy.ru          - Cerkiew św. Stefana, Uchta
    www.ukazchurch.orthodoxy.ru  - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Uglicz
    www.tropinka.orthodoxy.ru/urey - Cerkiew św. Mikołaja, Urej
    www.uriv-hram.orthodoxy.ru    - Cerkiew św. Mikołaja, Uryw
    sobor.urzhum.net                     - Sobór Świętej Trójcy, Urżum
    www.apologet.kominet.ru         - Cerkiew Ikony Matki Bożej, Usińsk
    www.pokrovhram.ru                - Cerkiew Opieki NMP, Ussurijsk
    www.uikovcheg.narod.ru          - Cerkiew Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej, Ust-Ilimsk
    www.xram.sobor-spb.ru           - Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Uszaki
    www.agios.ru                          - Cerkiew Zmartwychwstania, Wasiljewskoje
    www.nikxram.narod.ru             - Cerkiew św. Mikołaja, Wawoż
    www.veliaminovo.narod.ru       - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Weliaminowo
    www.vepreva-pustin.narod.ru   - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Weprewa Pustyń
    www.pravoslavie-verbilki.newmail.ru - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Werbiłki
    www.konstan.ru                      - Cerkiew śww. Konstantyna i Heleny, Wereja
    www.vertlino.ru                       - Cerkiew św. Archanioła Michała, Wertlino
    www.alexandrnevsky.orthodox.ru - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Wiesiełoje
    www.tezino.narod.ru                - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Wiczuga
    www.zercov.org.ru                   - Cerkiew św. Grzegorza Teologa, Wierchniaja Lubowsza
    www.sanctuary.ru                    - Cerkiew Ikony Skoroposłusznica, Wierchniaja Sanarka
    www.hramyara.ru                    - Cerkiew św. Uara, Wieszki
    www.vlshtorm.narod.ru            - Cerkiew św. Archanioła Michała, Wiłowatoje
    www.georgy-xpam.narod.ru      - Cerkiew św. Jerzego, Władimir
    www.sarovskiy.vistcom.ru        - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Wołgograd
    www.ik-hram.ru                      - Cerkiew św. Jana Kronsztadzkiego, Wołgograd
    www.marfa-caricinskaja.ru       - Cerkiew św. Iosifa Astrachańskiego, Wołgograd
    www.irina-hram.ru                   - Cerkiew św. Ireny, Wołgowo
    www.vologda-pokrov.narod.ru  - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Wołogda
    www.svnikolai.ru                     - Cerkiew św. Mikołaja, Wołogda
    www.nikolay-ugodnik.narod.ru - Cerkiew św. Mikołaja, Woroneż
    www.anastasis.ru                     - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Woskresienije
    www.nhram.narod.ru               - Cerkiew św. Mikołaja, Woskresiensk
    www.voshram.narod.ru            - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Woskresienskoje
    www.hram-voskr.narod.ru        - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Woskresienskoje
    www.voskresenskoe-hram.ru    - Cerkiew Świętej Trójcy, Woskresienskoje
    www.pokrovskaya.ru                - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Woskresienskoje
    www.bvsobor.orthodoxy.ru       - Sobór Zwiastowania NMP, Wotkinsk
    www.matronast.ru                    - Cerkiew św. Matrony, Wozrożdienije
    www.na-gore.ru                       - Cerkiew Proroka Eliasza, Wyborg
    www.clublady.narod.ru             - Cerkiew Proroka Eliasza, Wzmorie
    www.pokrov1756.narod.ru        - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Zabołotie
    www.predteche.xram-velsk.ru   - Cerkiew św. Jana Chrzciciela, Zaruczewnia
    www.zobki-hram.orthodoxy.ru  - Cerkiew św. Mikołaja, Zobki
    www.p-blagovest.narod.ru        - Cerkiew św. Pantelejmona, Żukowski
    www.pokrovskii.org                 - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Żukowski
 
    Bractwa:
    www.hermogen.ru               - Bractwo św. Hermogena, Moskwa
    www.radonezh.ru                - Bractwo Radoneż, Moskwa
    www.vernost.ru                   - Bractwo Wierność, Moskwa
    www.sestrichestvo.ru           - Sestriczestwo św. Pantelejmona, Moskwa
    www.spo.orthodoxy.ru         - Spaso-Preobrażeńskie stowarzyszenie, Moskwa
    www.afonru.ru                    - Rosyjsko-Atoskie stowarzyszenie, Moskwa
    www.rspp.su                       - Rosyjski sobór prawosławnych przedsiębiorców, Moskwa
    www.rkpm.ru                      - Rosyjski klub prawosławnych mecenasów, Moskwa
    www.cslav.org                     - Stowarzyszenie prawosławnej typografii, Moskwa
    www.palomnichestvo.narod.ru - Klub prawosławnych podróżników, Moskwa
    www.o-d.ru                         - Wspólna Sprawa, organizacja młodzieżowa, Moskwa
    www.molrus.ru                    - Młoda Ruś, organizacja młodzieżowa, Moskwa
    www.woskresenie.ru            - Woskresenije, organizacja młodzieżowa, Moskwa
    www.spas.moy.su                - Spas, organizacja młodzieżowa, Moskwa
    www.vladykino.orthodoxy.ru - Prawosławny kłub młodzieżowy, Moskwa
    www.zlatoustt.orthodoxy.ru  - Złotousty, patriotyczny klub młodzieżowy, Moskwa
    www.bratstvo.orthodoxy.ru  - Bractwo św. Anastazji, St. Petersburg
    www.andr-soyuz.mrezha.ru  - Związek św. Andrzeja, St. Petersburg
    www.andr-soyuz.euro.ru      - Związek św. Andrzeja, St. Petersburg
    www.sp.rusk.ru                   - Organizacja Prawosławny St. Petersburg
    www.ricolor.org                   - Stowarzyszenie "Rossija w kraskach", St. Petersburg
    www.hesychasm.ru/society.htm - Charytatywne stowarzyszenie św. Joasafa, St. Petersburg
    www.omophor.ru                - Pokrowskaja obszczina, organizacja charytatywna, Petersburg
    www.sobor-spb.ru               - Sobór prawosławnej inteligencji, St. Petersburg
    www.cicpx.narod.ru             - Związek prawosławnych chorążych, St. Petersburg
    www.orthodoxdoctors.bip.ru - Stowarzyszenie prawosławnych lekarzy St. Petersburga
    www.pokrov-forum.ru         - Pokrow, stowarzyszenie teologicznego kształcenia młodzieży
    www.c-m-c.ru                     - Słowiański związek młodzieży, St. Petersburg
    www.kirill-i-maria.spb.ru      - Klub młodzieżowy śww. Cyryla i Marii, St. Petersburg
    www.chayka.org.ru              - Prawosławny klub młodzieżowy Czajka, St. Petersburg
    www.krim-palomnik.ru         - Stowarzyszenie św. Andrzeja, St. Petersburg-Krym
    www.sobor.far.ru                 - Prawosławny Sobór, Karelska organizacja społeczna
    www.kemsestr.ru                 - Bractwo śww. Niewiast Mirro Niosących, Kemerowo
    www.kocio.narod.ru             - Kostromska organizacja cerkiewno-historyczna
    www.voskreseniye.ru           - Woskresienije, Kostromska organizacja społeczna
    www.albrat.ru                      - Bractwo św. Aleksandra Newskiego, Kostroma
    www.nevskiy.orthodoxy.ru   - Bractwo św. Aleksandra Newskiego, Nowosybirsk
    www.kinovia.orthodoxy.ru    - Bractwo św. Aleksego, Tuapse
    www.pravbrat.narod.ru         - Bractwo św. Tichona, Władywostok
    www.pravoslavnie.ru            - Prawosławna młodzież Astrachania
    www.piligrim.orthodoxy.ru    - Młodzieżowy klub Pielgrzym, Bibirewo
    www.pravoslavie.udm.ru      - Prawosławna młodzież Udmutrii
    www.radonegskiy.narod.ru   - Prawosławna organizacja młodzieżowa, Irkuck
    www.pokrov-optina.ru         - Pokrow, organizacja młodzieżowa, Jasieniewo
    www.parus-ekb.ru               - Prawosławny ruch młodzieżowy, Jekaterynburg
    www.propovednik2100.ru    - Studenckie bractwo śww. Cyryla i Metodego, Jekaterynburg
    www.obschina.info              - Swetocz, organizacja młodzieżowa, Krasnoznamiensk
    www.pravmol.nsu.ru            - Fawor, klub młodzieżowy Nowosybirskiego Uniwersytetu
    www.pravoslavie-omsk.com - Prawosławny ruch młodzieżowy, Omsk
    www.patriotklub.narod.ru     - Prawosławno-patriotyczny klub, Podolsk-Czechow
    www.spmm.nm.ru               - Związek prawosławnej młodzieży Mordowii, Sarańsk
    www.voin.milostmira.ru       - Mirotworec, prawosławna organizacja młodzieżowa, Tambow
    www.ihtus.ru/smp                - Młoda Syberia, organizacja młodzieżowa, Tobolsk
    www.loza.tomsk.ru              - Łoza, prawosławny klub młodzieżowy, Tomsk
    www.orthodox-youth.narod.ru - Prawosławna organizacja młodzieżowa, Tuła
    seyat.tversu.ru                     - Sejatiel, organizacja młodzieżowa, Twer
    www.ufa-sretenie.ru             - Młodzieżowa organizacja św. Sergiusza z Radoneża, Ufa
    www.pvpk-ufa.orthodoxy.ru - Wojskowo-patriotyczny klub św. Aleksandra Newskiego, Ufa
    www.molodklub.narod.ru     - Prawosławny klub młodzieżowy, Uljanowsk
    www.vskr.narod.ru              - Grupa prawosławnej młodzieży, Woroneż
    www.youth.orthodoxmoscow.ru - Kołokoł, organizacja młodzieżowa, Zelenograd
    www.bogoslovo.ru               - Bogosłowo, prawosławny obóz dziecięcy, Moskwa
    www.cdrm.ru/lager              - Zwiezda Wiflejema, prawosławny obóz dziecięcy, Moskwa
    www.youngorthodox.ru        - Poiski smysła, prawosławny obóz młodzieżowy, Nogińsk
    www.preobrajenie-omsk.ru   - Preobrażenije, prawosławny obóz dziecięcy, Omsk
    www.lager.ru                       - Zwiezdnyj, prawosławny obóz dziecięcy, Tarus
    www.les-gorodok.ru             - Lesnoj Gorodok, prawosławny obóz dziecięcy, Twer
 
    Pielgrzymki:
    missia-palomnika.russmir.ru  - Służba pielgrzymkowa wydziału misyjnego PM, Moskwa
    www.radonez.ru                  - Radoneż, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.preobrazenie.ru           - Preobrażenije, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.palomniktour.ru          - Pałomnik, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.ps-pokrov.ru               - Pokrow, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.lestvitca.ru                  - Lestwica, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.kovceg.ru                   - Kowczeg, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.kirillica.orthodoxy.ru   - Kirillica, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.favor-msk.ru              - Fawor, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.barashi.ru                   - Baraszi, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.monastyri.ru               - Monastery Rosji, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.aroundrus.ru               - Na puti k chramu, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.poexali.nm.ru              - Ruś Prawosławna, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.palomnik-sl.narod.ru    - Swiatoj Istocznik, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.jerusalempalomnik.info - Jerusalimski pałomnik, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.agionathos.ru               - Sodrużestwo Afon, służba pielgrzymkowa, Moskwa
    www.agiaellada.ru                - Pielgrzymki do świętych miejsc Grecji, Moskwa (kalendarz)
    www.pilgrim-greece.ru          - Telio, pielgrzymki do świętych miejsc Grecji, Moskwa
    www.eyride.com/mitro/proskinima - Proskinima, pielgrzymki do świętych miejsc Grecji
    www.palomniksofia.ru          - Pałomnik, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.palomnikam.info          - Putiewoditielnica, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.palomnik.pravoverie.ru - Siewier, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.sobor-spb.narod.ru       - Sobor, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.cheremenets.ru            - Czeremieniec, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.veranasha.narod.ru      - Wiera, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.vp.valaam.ru               - Wałaamski pałomnik, służba pielgrzymkowa, St. Petersburg
    www.isidor.by.ru                 - Służba pielgrzymkowa św. Serafima Sarowskiego, Arzamas
    www.istok-yar.narod.ru        - Służba pielgrzymkowa Istok, Jarosławl
    palomnik2.siteedit.ru             - Służba pielgrzymkowa Pałomnik 2, Saratow
    www.palomnikrus.ru             - Służba pielgrzymkowa Prawosławny Pałomnik, Woroneż
    www.ruspalomnik.ru             - Rosyjski pielgrzym w Karelii, służba pielgrzymkowa
 
    Centra:
    www.poklonnik.ru              - Centrum pielgrzymkowe Patriarchatu Rosyjskiego, Moskwa
    www.palomnik.su               - Centrum pielgrzymkowe Swiato-Troickoj Sergijewoj Ławry
    www.cruise.ru                    - Prawosławny rejs, centrum pielgrzymkowe, Moskwa
    www.galilea.ru                    - Centrum pielgrzymkowe "Armina grup", Moskwa
    www.palomnik-sochi.ru       - Centrum pielgrzymkowe, Soczi
    www.centre-mission.narod.ru - Prawosławne centrum misyjne, Moskwa
    www.missioncenter.nm.ru    - Moskiewskie centrum badań misyjnych
    www.svettoch.ru                 - Centrum działalności misyjno-oświeceniowej, Moskwa
    www.d-p-c.ru                     - Centrum duchowego oświecenia św. Jana Kronsztadzkiego
    www.polevskoy.orthodoxy.ru - Centrum duchowego oświecenia śww. Piotra i Pawła
    www.orthodox-center.ru      - Prawosławne centrum duchowego odrodzenia, Tuła
    www.stratilat.ru                  - Stratilat, centrum duchowego i kulturalnego odrodzenia
    www.vozrozhdenie.nm.ru    - Centrum Kultury Prawosławnej Odrodzenie, Moskwa
    www.centerlogos.com         - Centrum kulturalno-oświatowe Logos, Moskwa
    www.stkse.orthodoxy.ru      - Centrum kulturalno-oświatowe Świętej Trójcy, Jekaterynburg
    www.prosvetcentr.ru           - Centrum oświatowe, Jekaterynburg
    www.trezvoeslovo.ru           - Trezwoje słowo, proswietitielskij centr, Jekaterynburg
    www.blessfe.ru                   - Centrum oświatowe "Błagosłowiennyj Dalnij Wostok"
    www.stseraphim.mrezha.ru  - Centrum prawosławnego kształcenia, Moskwa
    www.rusna.ru                     - "Ruskije naczała", prawosławne centrum oświatowe, Moskwa
    www.village-church.ru         - Centrum "Wiejska Cerkiew", Kimry
    www.korenskoypalomnik.ru - Historyczno-kulturalne centrum Korennaja pustyń, Kursk
    www.spasskycenter.ru         - Centrum prawosławnych rzemiosł artystycznych, Woroneż
    www.cdrm.ru                     - Patriarsze centrum duchowego rozwoju młodzieży
    www.dom-restavros.ru        - Centrum młodzieżowe Restauros, Moskwa
    www.okoprav.narod.ru        - Oko, centrum młodzieżowe, St. Petersburg
    www.vdohnov.narod.ru       - Centrum Rehabilitacji Dzieci, Nikolskoje-Gagarino (Moskwa)
    www.vologda.ru/~hramsvtn - Centrum Pomocy Socjalnej, Wołogda
    www.charity.orthodoxy.ru   - Centrum Pomocy Charytatywnej
    www.mariam.ru                  - Mariam, prawosławne rosyjskie centrum pracy
 
    Fundacje:
    www.fepn.ru               - Fundacja jedności narodów prawosławnych, Moskwa
    www.fond.ru               - Fundacja pamięci męczenników rosyjskich, Moskwa
    www.fap.ru                 - Fundacja Apostoła Andrzeja, Moskwa
    www.fxxc.ru               - Fundacja Chrama Christa Spasitiela, Moskwa
    www.slavfond.ru         - Fundacja piśmiennictwa i kultury słowiańskiej, Moskwa
    www.ifce.narod.ru       - Fundacja chrześcijańskiego kształcenia i miłosierdzia, Moskwa
    www.seraphim.ru        - Fundacja wspierania prawosławnego kształcenia i dydaktyki
    www.fond-opk.orthodoxy.ru - Fundacja wspierania rozwoju dydaktyki i kultury, Moskwa
    www.bibliotekam.ru     - Fundacja biblioteczna im. śww. Cyryla i Metodego, Moskwa
    www.znamen.ru          - Fundacja znamiennych piesnopienii, Moskwa
    www.n-p-v.ru              - Fundacja Dziedzictwo Prawosławnego Wschodu, Moskwa
    www.adamovka.ru       - Fundacja św. Jana z Szanghaju i San Francisco, Moskwa
    www.m-fond.ru           - Fundacja pamięci metropolity Makarego, Moskwa
    www.odigon.ru            - Człowiek i jego wiara, fundacja charytatywna, Moskwa
    www.f-r.ru                  - Charytatywna fundacja Rożdżestwieńskij, Moskwa
    www.fobs.ru               - Bolszaja siemja, fundacja charytatywna, Moskwa
    www.fond-br.narod.ru - Charytatywna fundacja im. Ignatija Brianczaninowa, Moskwa
    www.bfss.ru               - Charytatywna fundacja św. Serafima Sarowskiego, Sarow-Moskwa
    www.lavra-deti.ru        - Charytatywna fundacja św. Sergiusza z Radoneża, Sergijew Posad
    www.fondumstar.ru     - Fundacja Starickiego Swiato-Uspieńskiego monasteru, Moskwa
    www.solunsky.ru         - Fundacja św. Dymitra, St. Petersburg
    www.preobragenie.ru   - Fundacja Przeobrażenie, St. Petersburg
    www.fondpravrus.ru    - Charytatywna fundacja "Prawosławna Ruś", St. Petersburg
    www.orthodox-fund.ru - Charytatywna fundacja św. Mikołaja Ugodnika, Astrachań
    www.rdeyshina.ru        - Charytatywna fundacja odrodzenia Rdiejskiego monasteru
    www.milostmira.ru       - Charytatywna fundacja Nadieżda, Tambow
    www.athos.vl.ru           - Dalekowschodni Atos, fundacja charytatywna, Władywostok
    www.goldkupol.ru        - Złote kopuły Jarosławia, fundacja pomocy diecezji jarosławskiej
 
    Wydawnictwa:
    www.pravkniga.ru                   - Prawosławne książki Rosji,przegląd prawosławnej literatury
    www.axion.org.ru                    - Aksion Estin
    www.bibliopolis.ru                   - Bibliopolis
    www.blagovest-moskva.ru        - Błagowiest
    www.christianbook.ru              - Chrześcijańska książka
    www.ermey-spb.ru                  - Ermej
    www.favor.org.ru                    - Fawor
    www.versta-k.ru                      - Kołomieńska wersta
    www.lepta-kniga.ru                  - Lepta
    www.ladanspb.ru                     - Ładan
    www.omta.ru                          - Omta
    www.iopk.ru                           - Podstawy prawosławnej kultury
    www.pravilovery.ru                 - Prawiło wiery
    www.pravslovo.ru                   - Prawosławne słowo
    www.idrp.ru                            - Rosyjski Pałomnik
    www.rusimfonia.ru                  - Rosyjska Symfonia
    www.rusiz.ru                           - Rusizdat
    www.satis.spb.ru                     - Satis
    www.sholia.ru                         - Scholia
    www.blagozvon.ru                   - Sibirskaja Błagozwonnica
    www.npilgrim.ru                      - Siewierny Pałomnik
    www.slovo.net.ru                     - Słowo
    www.reshma.nov.ru                 - Swiet Prawosławia
    www.troitsa-press.ru                - Troica
    www.voshogdenie1.narod.ru     - Woschożdienije
    www.voskresenie.orthodoxy.ru - Woskresienije
    www.ispovednik.ru                  - Wydawnictwo św. Maksyma
    www.rop.ru                             - Wydawnictwo Patriarchatu Moskiewskiego
    www.pravoslavie.ru/sm5          - Wydawnictwo Sretieńskiego Monasteru
    www.lavrabook.ru                   - Wydawnictwo Swiato-Troickoj Sergijewoj Ławry
    www.blagoslovenie.su/izdat/books.php - Wydawnictwo podworia Swiato-Troickoj Ławry
    www.na-lazarevskom.ru/content/view/29/34 - Wydawnictwo Cerkwi Św. Ducha
 
    Sprzedaż wysyłkowa:
    www.sofija.ru                 - Sofijskaja nabiereżnaja, artykuły cerkiewne
    www.shigri.ru                 - Bractwo Św. Trójcy, artykuły cerkiewne
    www.orthodox-shop.ru    - Dary Mędrców, wyposażenie cerkiewne
    www.ikonashop.ru          - Sklepik z ikonami
    www.ermey-spb.ru         - Ermej, ikony
    www.pravuzor.ru           - Pravuzor - ikony, tkaniny, świeczniki
    www.deonika.ru             - Deonika, wydawnictwo multimedialne
    www.orthodoxbook.ru    - Prawosławna książka
    www.predanie.org          - Predanie, prawosławna literatura
    www.sretenie.com          - Sretenie, prawosławna literatura
    www.idrp.ru/buy            - Rosyjski Pałomnik, książki pocztą
    www.ostrovknig.ru         - Ostrow knig, prawosławne książki
    www.dushaitelo.ru          - Dusza i tieło, prawosławne książki
    www.pravoslavnoe.ru     - Prawosławnoje, książki i nuty
    www.ruskniga.spb.ru      - Russkaja kniga, książki i DVD
    www.bookshop.su          - Troickaja kniga, książki i CD
    www.iordan.ru               - Jordan, książki i CD
    www.nektaria.ellink.ru    - Niektarija, książki i CD
    www.orthodoxmusic.ru   - Tradycje prawosławnego śpiewu, CD
    www.orthodoxdvd.by.ru - Prawosławne DVD
    www.katalog.russned.ru  - Rosyjska Niedziela, CD i DVD
    www.psalom.ru              - Psalom, CD i DVD
    www.bdenie.ru               - Bdienije, CD i DVD
    www.pravmediacentr.ru  - Woskresienije, CD i DVD
    www.ortodox-coll.ru       - Prawosławna kolekcja, CD i DVD
    www.prinfo.by.ru           - Prawosławna kolekcja, CD i DVD
    www.diski.bashna.ru       - Prawosławna biblioteka, CD i DVD
    www.pravoslavnyedvd.ru - Prawosławna biblioteka, CD i DVD
    www.blagpb.orthodoxy.ru/books.htm - Księgarnia cerkwi Zwiastowania NMP, książki i CD
    www.eremeevo-katalog.orthodoxy.ru - Wydawnictwo Wozniesienije
 
    Gazety:
    www.e-vestnik.ru                          - Cerkownyj Wiestnik
    www.se-blago.org                          - Siewierny Błagowiest
    vedomosti.meparh.ru                      - Wiadomości diecezjalne, Moskwa
    www.orthodoxmoscow.ru               - Prawosławna Moskwa
    www.mir.voskres.ru                       - Mir Bożyj, Moskwa
    www.desyatina.ru                          - Diesjatina, Moskwa
    www.vozglas.ru                             - Wozgłas, Moskwa
    www.blagpb.orthodoxy.ru/calendar - Kalendar, Moskwa
    www.hramlistok.narod.ru               - Chram na Chołmach, gazetka parafialna, Moskwa
    www.derzhavnaya.ru/rostok           - Rostok, gazetka parafialna, Moskwa
    www.sp-g.ru                                 - Siemiejnaja gazeta, gazetka parafialna, Moskwa
    www.const-info.narod.ru                - Bizancjum, Moskwa
    www.golos-sovesti.ru                     - Głos Sumienia, Moskwa
    www.christian-spirit.ru                   - Duch Chrześcijanina, Moskwa
    www.prav-vest.ru                          - Prawosławny Wiestnik, Moskwa
    www.21v.ru                                  - Wspólnota XXIw., przegląd prawosławny, Moskwa
    ao.orthodoxy.ru                             - Alfa i Omega, Moskwa
    www.poklonnik.ru                         - Prawosławny Pielgrzym, Moskwa
    www.rus-palomnik.narod.ru           - Rosyjski Pielgrzym, Moskwa
    www.russdom.ru                           - Rosyjski Dom, Moskwa
    www.rusderjavnaya.info                - Ruś Dierżawnaja, Moskwa
    www.slavianka.com                      - Sławianka, czasopismo dla kobiet, Moskwa
    www.nsad.ru                                - Nieskucznyj Sad, czasopismo miłosierdzia, Moskwa
    www.naslednik-magazine.ru           - Naslednik, gazeta młodzieżowa, Moskwa
    www.taday.ru                               - Tatianin Dień, gazeta studencka, Moskwa
    www.pravoslavie.ru/press/blagogon - Błagodatnyj Ogoń, Moskwa
    www.piter.orthodoxy.ru                 - Prawosławny Petersburg
    www.grad.spbreligion.ru                - Grad Duchownyj, St. Petersburg
    www.leushino.ru/gazeta                 - Leuszino, prawosławna gazeta, St. Petersburg
    www.bkorovka.ru                         - Bożija Korowka, gazeta dla dzieci, St. Petersburg
    www.mitropolia-spb.ru/vestnik/vestnik.html - Cerkownyj Wiestnik, St. Petersburg
    www.mitropolia-spb.ru/vedomosty/vedomosty.html - Wiadomości diecezjalne, Petersburg
    www.ab.ru/~vestnik                      - Aleksandro-Newski Wiestnik, Barnauł
    www.berdsk.orthodoxy.ru/gazeta    - Berdsk Prawosławny
    www.novkovcheg.ru                      - Nowyj Kowczeg, Biełgorod
    www.jprav.ru                                - Żizń prawosławnaja, gazetka parafialna, Czasznikowo
    orthodox.etel.ru                             - Jekaterynburgska prawosławna gazeta
    www.izhiza.ru                               - Prawosławne Wieści, Iżewsk
    www.sobranie.org                          - Sobranije, gazeta młodzieżowa, Kazań
    blagovestnik.kolomna.ru                 - Błagowiestnik, Kołomna
    www.prav-vest.ru                          - Prawosławny wiestnik, gazeta młodzieżowa, Kostroma
    www.orthodoxkuban.com.ru/ovk    - Prawosławny głos Kubania
    www.glagol-online.ru                     - Głagoł, czasopismo pedagogiczne, Odincowo
    www.sbs-orel.ru/gazeta.html          - Wiara Ojców, Orzeł
    www.sophia.orthodoxy.ru              - Sofija, czasopismo Diecezji Nowgorodzkiej
    www.orthedu.ru/nev/index.htm      - Nowosybirski diecezjalny wiestnik
    www.gazeta-radost.narod.ru          - Radost' moja, gazeta dziecięca, Nowosybirsk
    www.raifa.ru/numbers                   - Raifski Wiestnik, Raifa
    www.blagovest.1gb.ru                   - Błagowiest, Riazań (i dodatek Stupieni dla dietiej)
    www.stupeny.com                        - Stupieni dla dietiej,dodatek do pisma Błagowiest, Riazań
    www.svechechka.ru                      - Swieczeczka, gazeta dla dzieci, Rostow na Donie
    www.rostov.orthodox.ru                - Wozrożdienije, Rostow
    www.cofe.ru/blagovest                  - Błagowiest, Samara
    www.sobesednik.orthodoxy.ru       - Duchownyj Sobiesiednik, Samara
    www.samara.orthodoxy.ru/Smi/Npg - Gazeta Prawosławna, Samara
    www.favor.orthodoxy.ru                - Fawor, gazeta młodzieżowa, Samara
    vstrecha-mpda.ru                           - Wstrecza, gazeta studencka, Siergijew Posad
    www.pravsochi24.narod.ru            - Prawosławnoje Soczi
    www.vera.mrezha.ru                     - Wiara, gazeta Północnej Rosji, Syktywkar
    www.ihtus.ru                                - Syberyjska prawosławna gazeta, Tiumeń
    www.russned.ru                            - Rosyjska Niedziela, Tobolsk
    www.pravosludm.narod.ru             - Prawosławna Udmutria
    www.pravgazeta.ru                       - Prawosławna Gazeta, Władimir
    www.blagovest-2000.narod.ru        - Błagowiestnik, Wołogda
    www.blagovest.orthodoxy.ru          - Błagowiestnik, Wołogda
    www.p-blagovest.narod.ru/newspaper.htm - Pantelejmonowski błagowiest, Żukowski
    www.svet.orthodoxy.ru                  - Swiet Prawosławia, Kazachstan
    www.vedikz.narod.ru                     - Wedi, Kazachstan
 
    Ikony:
    www.alipiy.ru                    - Szkoła ikonograficzna św. Alipija, Dubna
    www.ikona-kursk.ru           - Szkoła ikonograficzna św. Andreja Rublowa, Kursk
    www.ikona.ru                    - Ikona.ru
    www.icona.ru                    - Icona.ru
    www.ukoha.ru                   - Ikona i technika pisania ikon
    www.obraz.org                  - Prawosławna ikona
    www.icona.nm.ru              - Prawosławne ikony
    www.icons.spb.ru              - Kolekcja ikon
    www.wco.ru/icons             - Wirtualny katalog ikon
    www.liturgy.ru/icons          - Ikony w Rosyjskiej Liturgii
    www.rublev.voskres.ru      - Ikony Andreja Rublowa
    www.bibliotekar.ru/rusRublev - Ikony Andreja Rublowa
    www.bibliotekar.ru/rusIcon - Staroruskie ikony z kolekcji prywatnych
    www.nesusvet.narod.ru      - Niesuświet, biblioteka o ikonie i ikonografii
    www.ikona.cxolii.ru           - Kowczeg, prawosławna baza ikon
    www.icon-art.info              - Chrześcijaństwo w sztuce - ikony, freski, mozaiki (duże ikony)
    www.christianeikon.org      - Obraz w chrześcijańskiej sztuce
    www.all-photo.ru/icon        - Chrześcijańska ikona
    www.warlamova.narod.ru  - Chrześcijańska ikonografia
    www.dionisy.ru                 - Freski w Ferapontowym Monasterze
    www.lxphoto.ru                 - Lxphoto (duże ikony)
    www.pravuzor.ru               - Pravuzor (dużo ikon)
    www.ermey-spb.ru            - Ermej (dużo ikon)
    www.rus-icons.narod.ru     - Świat rosyjskiej ikony, galeria ikon (dużo ikon)
    www.hot.ee/manuilov        - Rosyjska ikona
    www.pycb.orthodoxy.ru    - Prawosławna ikona na Świętej Rusi
    www.pravikona.by.ru        - Prawosławna ikona
    www.icons.kaliningrad.tv   - Prawosławne ikony
    www.rusicon.boom.ru       - Współcześni mistrzowie ikonopisania
    www.kzn-icon.narod.ru     - Kazańska Ikona Matki Bożej
    www.tabyn.narod.ru         - Pochwało-Tabyńska Ikona Matki Bożej
    www.icon.orthodoxy.ru     - Ikona carskich męczenników
    www.svpokrov.narod.ru    - Carski Pokrow
    www.smolyane.narod.ru    - Smoleńscy święci
    www.ikons1.narod.ru        - Moskiewska szkoła ikonopisania, stowarzyszenie
    www.mos-ikona.narod.ru  - Moskiewska ikona, ikony i chorągwie
    www.rusicona21.ru           - Ikonopisnyj centr, Moskwa
    www.rusicon.ru                - Ruska Ikona, moskiewskie centrum pisania ikon
    www.icon-rus.narod.ru      - Ruska ikona, pracownia ikon, Moskwa
    www.iconexpo.ru              - Galeria pisanych ikon, pracownia ikon, Moskwa
    www.iconpainting.ru         - Prawosławne ikony dzisiaj, pracownia ikon, Moskwa
    www.st-alipy.ru                - Pracownia ikon św. Alipija, Moskwa
    www.alexandria.ru            - Aleksandria, pracownia ikon, Moskwa
    www.arhangelico.ru          - Archangeliko, pracownia artystyczna, ikony, freski, Moskwa
    www.dabor.ru                  - Dabor, ikonostasy i restauracja, Moskwa
    www.drevoart.ru              - Drewo, pracownia ikon, rzeźbione ikony, Moskwa
    www.icon-dialog.orthodoxy.ru - Ikonopiś, pracownia ikon, Moskwa
    www.icon-kanon.ru          - Kanon, pracownia ikon, Moskwa
    www.kinovar.com            - Kinowar, pracownia ikon i ornamentów, Moskwa
    www.lazuriticon.narod.ru  - Lazuryt, pracownia ikon, Moskwa
    www.mastericonlogos.com - Logos, pracownia ikon, Moskwa
    www.mastericon.ru           - Master icon, pracownia ikon, Moskwa
    www.micon.ru                  - Miernaja ikona, pracownia ikon, Moskwa
    www.aroundrus.ru/ikonopys.htm - Na puti k chramu, pracownia ikon, Moskwa
    www.odigitriya-ikona.narod.ru - Odigitrija, pracownia ikon, Moskwa (dużo ikon)
    www.renicon.ru                - Renicon, sprzedaż i restauracja ikon, Moskwa
    www.cr-sobor.ru               - Sobor, ikonostasy i restauracja, Moskwa
    www.veru.ru                    - Weru, pracownia ikon, Moskwa
    www.vorobjev.terraartis.com - Współczesna ikona, pracownia ikon, Moskwa
    www.icon-art.ru                - Pracownia ikon, Moskwa (duże ikony)
    www.icona.name               - Pracownia ikon, Moskwa
    www.iconarus.ru               - Pracownia ikon, Moskwa
    www.icon-art.ru                - Pracownia ikon, Moskwa
    www.mosikona.ru             - Pracownia ikon, Moskwa
    www.ikonostas.ru              - Pracownia ikon, Moskwa
    www.iconostas.org            - Pracownia ikon, Moskwa
    www.kolbneva.narod.ru     - Pracownia ikon, Moskwa
    www.newortart.narod.ru    - Pracownia ikon, Moskwa
    restorer-icon.org                - Pracownia ikon, Moskwa
    www.petr-icons.ru             - Pracownia ikon, Moskwa
    www.levkas-ikona.ru         - Levkas, kopie starych ikon, Moskwa (duże ikony)
    www.rusikona.ru               - Staroruska ikona (sklep), Moskwa
    www.icon-gallery.spb.ru    - Galeria współczesnej sztuki cerkiewnej, St. Petersburg
    www.feodorov.ru              - Małe ikony i inne wyroby z metalu, St. Petersburg
    www.rusicon.com             - Mistrz ikonopisania, pracownia ikon, St. Petersburg
    www.icon-mas.ru              - Oranta, pracownia ikon, St. Petersburg
    www.isograf.spb.ru           - Izograf, pracownia ikon, St. Petersburg
    www.iconostasis.nm.ru      - Ikonostas, pracownia ikon, St. Petersburg
    www.sacredmurals.com     - Żiwaja tradicija, pracownia ikon i fresków, St. Petersburg
    www.art-kulikov.ru            - Pracownia artystyczna, freski i ikony, St. Petersburg
    www.art-wizard.info          - Pracownia ikon, ikony i restauracja, St. Petersburg
    www.benamicus.narod.ru   - Pracownia ikon, St. Petersburg
    www.ikonopisanie.spb.ru   - Pracownia ikon, St. Petersburg (duże ikony)
    www.icon-rainbow.ru        - Pracownia ikon, St. Petersburg
    www.ikonaru.narod.ru       - Pracownia ikon, St. Petersburg
    www.divinum.ru               - Pracownia ikon Tichwińskiego monasteru, St. Petersburg
    www.victoria-hristos.narod.ru - Pracownia ikon, Biełgorod
    www.artel-obraz.ru            - Obraz, pracownia ikon, Iwanowo
    www.iconkovcheg.ru         - Kowczeg, pracownia ikon, Jarosławl
    www.dommorozovyh.siteedit.ru - Pracownia ikon, Jarosławl
    www.restavrator2008.narod.ru - Wozrożdienije, pracownia ikon, Juża
    www.art-icon.ru                - Ikonopisiec, pracownia ikon, Juża
    www.sestry.ru/church        - Nowo-Tichwiński Monaster, Jekaterynburg (duże ikony)
    www.ikoni.org                   - Sprzedaż i restauracja ikon, Klin
    www.izograf-pokrov.ru      - Pokrow, pracownia ikon, Konstantinowsk (Rostow na Donie)
    www.evstropov.ru             - Pracownia ikon, Kowrow
    www.icon-art.narod.ru       - Rosyjska ikona, pracownia ikon, Krasnodar
    www.ikonopic.narod.ru      - Ikony Powołżja, pracownia ikon, Kuznieck (Penza)
    www.lipetsk-icon.narod.ru  - Pracownia ikon, Lipieck (duże ikony)
    www.ruicons.ru                 - Pracownia ikon, Murmańsk
    www.veyelena.narod.ru     - Pracownia ikon, Murom
    www.icone.orthodoxy.ru    - Ikona, pracownia ikon, Mytiszczi
    www.rusicona.ru               - Rosyjska ikona, pracownia ikon, Niżnij Nowgorod
    www.ametistnn.ru             - Ametyst, pracownia ikon, Niżnij Nowgorod
    www.chudoikona.ru          - Cudotworna ikona, pracownia ikon, Omsk
    www.chudoicona.ru          - Cudotworna ikona, pracownia ikon, Omsk
    www.palekhicon.narod.ru  - Pracownia ikon, Palech
    www.myicon.narod.ru       - Pracownia ikon, Palech
    www.ivanpalech2.narod.ru - Pracownia ikon, Palech
    www.kurilov.com              - Pracownia ikon, Palech
    www.loukin.ru                  - Pracownia ikon, Palech (duże ikony)
    www.palekh-lik.ru             - Lik, pracownia ikon, Palech
    www.odigitria-palekh.ru     - Odigitria, pracownia ikon, Palech
    www.ipn.ru/~palekh          - Palechski ikonostas, pracownia ikon, Palech
    www.palekh-hram.ru         - Chram, pracownia ikon, Palech
    www.palekh-parilov.narod.ru - Pariłow, pracownia ikon, Palech
    www.chtimyi-spisok.3dn.ru - Cztimyj spisok, pracownia ikon, Pawłowskij Posad
    www.lick.ru                      - Lik, pracownia ikon, Rybińsk (dużo ikon)
    www.mastera.4to.info       - A.A., pracownia artystyczna, ikony i ikonostasy, Samara
    www.gm-icons.narod.ru    - Pracownia ikon, Sergijew Posad
    www.kiot.mebelvsegda.ru  - Sierpuchowska pracownia artystyczna, ikony i meble
    www.simbicona.narod.ru   - Simbirska ikona, pracownia ikon
    www.rsvetal.narod.ru        - Ikony Swietłany, Stare Simonowo
    www.shuya-iconostas.ru    - Szujski ikonostas, pracownia ikon, Szuja
    www.ufa-iconostas.ru        - Ufimski ikonostas, pracownia ikon
    www.svershinin2.narod.ru  - Pracownia ikon, Ust-Ilimsk (Irkuck)
    www.ikony.ru                   - Wieniec, pracownie ikon, Władimir, Nowosybirsk, Tambow
    www.ikonu.ru                   - Gildia ikonografów, pracownia ikon, Władimir
    www.fresco.land.ru           - Władimirska pracownia ikon, ikony i freski, Władimir
    www.rezba33.ru               - Pracownia artystyczna o. Sergija, kioty i ikonostasy, Władimir
    www.ksenikon.ru              - Ksenia, pracownia ikon, Władimir
    www.ikons.narod.ru          - Ikony i wyszywane ikony, Wołgograd
    www.orth-art.narod.ru       - Pracownia ikon, Wołokołamsk
    www.arhikeramos.ru          - Pracownia artystyczna, ikonostasy, kioty, ceramika, Woroneż
    www.sankire.narod.ru        - Pracownia ikon, Woroneż
    www.sirin-art.ru                - Sirin-Art, pracownia ikon, Zwienigorod
    icons.vinchi.ru                   - Uzy Jauzy, pracownia ikon
    www.iconnik.ru                 - Obraz, pracownia ikon
    www.prav-ikona.ru            - Prawosławnaja ikona, pracownia ikon
    www.zlaticona.ru               - Respekt, pracownia ikon i cerkownoj utwari
    www.artsfer.ru                  - Sfera, pracownia artystyczna, freski i ikony
    sviatogor.ru.gg                   - Swiatogor, pracownia ikon
    www.bogomazs.ru             - Wozrożdienije, pracownia ikon
    www.ikonmaster.narod.ru  - Pracownia ikon
    obraz.svyatoe.ru                - Pracownia ikon
    www.ikons2008.narod.ru   - Pracownia ikon
    magister74.gallery.ru          - Ikonograf (duże ikony)
    photofile.name/users/magister74 - Ikonograf
    www.pravoslav.info           - Prawosławny kalendarz (duże ikony)
    www.eidos.orthodoxy.ru    - Współczesna prawosławna ikona, ihumen Nikifor, Iwanowo
    www.iconostasis.ru            - Zodczij, rzeźbione ikony, kioty, ikonostasy, Iżewsk
    www.reznojdekor.narod.ru - Reznoj dekor, ikonostasy i kioty, Stierlitamak
    www.ice-wood.ru              - Rzeźbione i pisane ikony, cerkownaja utwar, Jelec
    www.evfrosinia2006.narod.ru - Rzeźbione i pisane ikony, pracownia ikon
    www.russianicons.ru          - Rzeźbione i pisane ikony, pracownia ikon
    www.alekceev.narod.ru      - Rzeźbione ikony, Czelabińsk
    www.rezbaikon.narod.ru    - Rzeźbione ikony, Niżnij Nowgorod
    www.minin-icon.com         - Rzeźbione ikony, Omsk
    www.comch.ru/~vlabar      - Rzeźbione ikony, Woroneż
    www.masterdwm.narod.ru - Rzeźbione ikony
    www.reznaya-icona.narod.ru                    - Rzeźbione ikony
    www.vmnikiforov.narod.ru/relief              - Rzeźbione ikony
    www.mihail-ikona1.narod.ru                     - Pracownia ikon, ikony i restauracja
    www.melnikov-icon.pravoverie.ru             - Pracownia ikon
    www.hram-vlad-butovo.ru/kalendar           - Kalendarz świąt ikon Matki Bożej
    pokrov.gatchina.ru/icon/chudot.htm           - Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy
    www.deva-maria.narod.ru/Ikoni.htm          - Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy
    www.potir.orthodoxy.ru/icons.htm             - Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy
    www.xxc.ru/complex/xxc/painting               - Ikony Soboru Chrystusa Zbawiciela
    www.akafistnik.ru/icon.htm                       - Ikony Zbawiciela i Bogurodzicy
    www.aquarium.ru/misc/icons                     - Katalog ikon
    www.orthodoxia.org/rus/pl/2                      - Ikony i ikonografia
    www.orthodoxworld.ru/polish/icona            - Ikona to obraz
    www.orthodoxworld.ru/polish/prazdicony    - Ikony świąteczne
    www.masterstyle.ru/catalog/canvas/icon/     - Master style
    www.members.tripod.com/~iljinskaya         - Prace autorskie i restauracyjne
    www.nesusvet.narod.ru/ico/gallery/veronica - Galeria ikon Weroniki, Moskwa
    www.na-lazarevskom.ru/content/view/25/37 - Pracownia ikon Cerkwi Św. Ducha, Moskwa
    www.cirota.ru/forum/view.php?subj=56126  - Ikony na forum Ap. Andrzeja (duże ikony)
    www.lj.rossia.org/community/bely_gorod/1755.html - Ruskie ikony (duże ikony)
 
    Fotografie:
    www.orthophoto.ru         - Prawosławny fotoklub
    www.r-oc.1gb.ru             - Katalog "Rosyjskie cerkwie"
    www.foto.orthodoxy.ru    - Prawosławne fotografie
    www.photo.eparhia.ru      - Diecezje w fotografiach
    www.foto.pravmir.ru        - Galeria "Prawosławie i Świat"
    www.galereia.ru               - Prawosławna fotogaleria
    www.sobory.ru                - Katalog prawosławnej architektury, opisy i fotografie
    www.archi.ru/photo          - Fotografie architektury rosyjskiej
    www.fotopalomnik.ru       - Fotopałomnik, fotografie monasterów i cerkwi
    www.foto.drevglas.ru        - Prawosławne święte miejsca, fotokolekcja
    www.palom2004.narod.ru - Pałomnik, fotografie monasterów
    www.hramy.spb.ru           - Cerkwie i monastery Moskwy i St. Petersburga, fotogaleria
    www.s-puti.orthodoxy.ru   - Swietłyje puti, wystawa fotograficzna
    www.triafona.narod.ru      - Tri Afona, wystawa fotograficzna
    www.hram.voskres.ru       - Biełyj chram nad rekoju, fotografie cerkwi
    www.foto.utoli.org.ru        - Fotografie i pocztówki online, Czelabińsk
 
    Filmy:
    www.xxc.ru/video         - Sobór Chrystusa Zbawiciela (Real)
    www.liturgy.ru/video     - Rosyjska Liturgia (Real)
    www.orthomedia.ru       - Rossija Prawosławnaja media-serwer (AVI)
    biblion.realin.ru             - Biblion, prawosławna biblioteka medialna (AVI)
    www.predanie.ru/video  - Predanie, prawosławne archiwum (AVI,WMV)
    www.pravmir.ru            - Prawosławie i Świat (WMV)
    www.russtv.ru               - Rosyjska Prawosławna Telewizja, Moskwa (MP4)
    www.valaam.ru/ru/video - Wałaamski Monaster (WMV,DivX)
    youtube.com/user/russianchurch - Kanał video Cerkwi Rosyjskiej
 
    RTV:
    www.radonezh.ru/radio              - Radio Radoneż, Moskwa (WMA,na żywo)
    www.tv.radonezh.ru                  - Archiwum Telewizji Radoneż, Moskwa (WMA,WMV)
    www.tvspas.ru                          - Telewizja Spas, Moskwa (WMV)
    www.radioblago.ru                    - Radio Błago, Moskwa (WMA,na żywo)
    www.narodinfo.ru                     - Programy na Narodnym Radio, Moskwa (Mp3,na żywo)
    www.propovednik.voskres.ru     - Program Propowiednik (Mp3), Narodnoje Radio
    www.blagpb.orthodoxy.ru/radio.htm - Radio Błagowieszczenije, Moskwa (Mp3)
    www.tv-plus.ru                         - TV-Plus (WMV,na żywo)
    www.spastv.ru                          - Spas, prawosławny telekanał, Moskwa
    blagovest.rusdtv.ru                    - Błagowiest, prawosławny telekanał, Moskwa
    video.stv.su/inner.php?item=40  - Pokrow, prawosławny wideokanał, Moskwa
    www.neofit.ru                          - Prawosławne tele-studio Neofit, Moskwa
    www.kanon-studio.ru                - Prawosławne kino-studio Kanon, Moskwa
    www.grad-petrov.ru                  - Radio Grad Petrow Petersburgskiej Metropolii (na żywo)
    www.studio.orthodoxy.ru           - Prawosławne video-studio w Petersburgu
    www.dnes.ru                            - Prawosławne video-studio w Wołgogradzie
    www.nne.ru/obraz                    - Radio Obraz Diecezji Niżniego Nowgorodu (na żywo)
    www.orthodox-ural.ru/radio.php - Radio Woskresienije Diecezji Jekaterynburga (na żywo)
    www.orthodox-ural.ru/tv.shtml   - Sojuz, telewizja Diecezji Jekaterynburga
    www.tv-soyuz.ru                       - Sojuz, prawosławny telekanał (na żywo), Jekaterynburg
 
    Muzyka cerkiewna:
    Kolędy, Kanon św. Andrzeja
 
    www.seminaria.ru                    - Moskiewskie Seminarium Śpiewu i Dyrygentury (PDF)
    www.eurokliros.org                  - Europejskie seminarium dyrygentury (PDF)
    www.kliros.org                        - Moskiewskie kursy dyrygentury (PDF)
    www.kliros.ru                          - Strona dla dyrygentów (PDF,TIF,Finale,Sibelius,Mp3)
    www.ikliros.com                      - iKliros (PDF,Finale,Sibelius)
    www.liturgy.ru/sib                    - Rosyjska Liturgia (PDF,Sibelius), nuty na hasło
    www.baltchor.com/score.html   - Chorowaja kapella, Kaliningrad (TIF,Sibelius)
    www.chorchmus.narod.ru         - Utwory z Wsienoszcznoj i Liturgii (TIF,Finale)
    www.thedom.narod.ru              - The Dom (Finale)
    www.notymus.narod.ru             - Prawosławne piesnopienija (PDF,Finale)
    www.orthodoxia.org/music        - Biblioteczka nutowa (PDF,Finale)
    cantor.mylivepage.ru                 - Kantor (PDF,Finale,fonty)
    www.orthonord.orthodoxy.ru    - Prawosławne nuty (PDF,Finale,Encore,fonty)
    www.regentlib.orthodoxy.ru      - Biblioteczka dyrygenta (PDF,Encore,fonty)
    www.corositore.narod.ru          - Strona kompozytora (PDF,Encore)
    www.kryloshanin.narod.ru        - Kryłoszanin, muzyka serbska i staroruska (PDF,NWC)
    www.mchoir.orthodoxy.ru        - Dla naczelnika męskiego chóru (NWC)
    www.vovsite.narod.ru              - Maleńki kliros (NWC)
    www.aleksa.orthodox.ru           - Aleksiuszka (NWC,JPG)
    gena.telegraph.spb.ru                - Kliros (NWC,Mp3)
    www.regent.mrezha.ru             - Regentskaja szkoła, Kursk (Overture)
    www.5768.nm.ru                     - Nuty dla prawosławnego chóru (Overture)
    notes.tarakanov.net/sacred.htm - Archiwum nutowe Tarakanowa (PDF,TIF,JPG)
    www.canto.ru                          - Wieczerniaja pieśń (PDF,GIF,TIF,JPG,Mp3)
    www.precentor.ru                    - "Prawosławni śpiewacy", chór męski, Moskwa (PDF,Mp3)
    www.novogolutvin.ru               - Monaster Nowo-Gołutwin, Kołomna (PDF,Mp3)
    www.monkhood.narod.ru         - Prawosławny monastycyzm (PDF,fonty)
    www.horist.ru                          - Chorist, archiwum nutowe (TIF)
    www.volnamus.narod.ru           - Utwory dla chóru (TIF)
    www.murmanmusic.narod.ru    - Męski chór cerkwi św. Włodzimierza, Murmańsk (TIF)
    www.slavoslovie.narod.ru         - Chór "Sławosłowije", Moskwa (PDF,TIF)
    www.kamertonchik.narod.ru     - Prawosławne pieśni liturgiczne (PDF,TIF)
    www.churchtranslat.narod.ru    - Książeczka do nabożeństw (PDF,JPG)
    www.ioannp.ru/note_archive     - Archiwum nutowe (JPG)
    www.derzhavnaya.spb.ru          - Cerkiew Dierżawnoj Ikony MB, St. Petersburg (JPG)
    www.churchcomposer.ru          - Współcześni kompozytorzy cerkiewni (PDF)
    www.kerubin.org                     - Kerubin (PDF)
    www.vladimirk.ru                    - Nuty Władimira (PDF)
    www.theepiphany.ru/music       - Nuty z Syzrania (PDF)
    www.savimar.narod.ru             - Nuty prawosławnch pieśni (PDF)
    www.osiluan.ru                        - Strona Ihumena Siluana, książki z nutami (PDF)
    www.hrampoyarkovo.ru           - Sborniki znamiennych piesnopienii (PDF)
    www.berezmusic.narod.ru        - Sakralne utwory chóralne Berezowskiego (PDF)
    www.liusjka.nm.ru                   - Strona dyrygentki (PDF), akafist
    me.in-berlin.de/~viola               - Strona chórzysty (PDF)
    www.igraj-poj.narod.ru            - Nuty dzieciom lub dla żeńskiego chóru (PDF)
    www.preodolenie.pravoverie.ru - Preodolenie, strona dyrygenta (PDF,Mp3)
    www.tolstokulakov.narod.ru     - Dyrygent z Nowokuźniecka (PDF,Mp3)
    www.raifa.ru/pritcha                 - Kwartet "Pritcza" Monasteru Raifskiego (TIF,Mp3)
    www.drevglas.ru                      - Drewnij głas, utwory dawnych stylów (GIF,JPG,Mp3)
    www.liturgy.ru/zvuk                 - Rosyjska Liturgia (Mp3)
    www.pesni.voskres.ru               - Rosyjskie Zmartwychwstanie (Mp3)
    www.pravmir.ru/mp3.html        - Prawosławie i Świat, pieśni i kazania (Mp3)
    www.bogoslovy.ru                    - Prawosławna muzyka i literatura (Mp3), kompozytorzy
    www.blagovest.org.ru                - Błagowiest, prawosławne zasoby medialne (Mp3,fonty)
    biblion.realin.ru                         - Biblion, prawosławna biblioteka medialna (Mp3,AVI)
    www.predanie.ru/music             - Predanie, prawosławne archiwum (Mp3,AVI,WMV)
    choir.pravoslavie.ru                   - Chór Sretieńskiego Monasteru, Moskwa (Mp3,FLV)
    www.nissen.narod.ru/mp3         - Chór Sretieńskiego Monasteru (Mp3), studio Łabaz
    www.valaam.ru/ru/songs            - Chór Wałaamskiego Monasteru (Mp3)
    www.solovki-science.ru/arts.htm - Chór Sołowieckiego Monasteru (Mp3)
    www.blagoslovenie.su/chorus     - Chór podworja Swiato-Troickoj Ławry, Moskwa (Mp3)
    www.optinachoir.ru                   - Chór podworja Optinoj Pustyni, Petersburg (WMA,Mp3)
    www.domestik.info                    - Chór "Domestik", Jekaterynburg (Mp3)
    www.voskressenie.ru                 - Chór "Woskresenije", Moskwa (Mp3), kompozytorzy
    www.moskova-choir.ru              - Chór mieszany "Moskowa", Moskwa (Mp3,WMV)
    hor.tarakanov.net                       - Akademicki chór RCTU, Moskwa (Mp3,WMV)
    www.choir.msu.ru                     - Akademicki chór MGU, Moskwa (PDF), nuty na hasło
    www.choir.irk.ru                       - Akademicki chór młodzieżowy, Irkuck (Mp3)
    www.sobor-chor.com                - Katedralny chór z Kaliningradu (Mp3)
    www.trsobor.org                       - Katedralny chór z Saratowa (Mp3)
    www.muzika.rezba33.ru            - Katedralny chór z Władimira (Mp3)
    www.ortho-chorus.narod.ru       - Katedralny chór z Nowokuźniecka (Mp3)
    www.dogma.narod.ru                - Nowokuźnieck Prawosławny (Mp3)
    www.vesna-choir.ru                  - Dziecięcy chór "Wiosna", Moskwa (Mp3)
    www.dethor.by.ru                     - Dziecięcy Chór Radia i Telewizji Petersburga (Mp3)
    www.m-choir.net.ru                  - Męski chór parafii św. Mitrofana, Moskwa (Mp3)
    www.chorus-r.narod.ru              - Moskiewski męski chór kameralny (Mp3)
    www.chorusclassica.org             - Kameralny chór "Klassika", Moskwa (Mp3)
    www.blagovestchoir.narod.ru     - Kameralny chór "Błagowiest", St. Petersburg (Mp3)
    www.xop-n.narod.ru                 - Kameralny chór "Przeobrażenie", Kazań (Mp3)
    www.choir.ttk.ru                      - Troicki chór kameralny, Troick (Mp3)
    www.horizon.osin.ru                - Prawosławne studio Horyzont, Psków (Mp3)
    www.avprof.narod.ru               - A.V.Prof. (Mp3)
    www.fotopalomnik.ru               - Fotopałomnik (Mp3)
    www.chudesnoe.ru/mp3.php     - Cuda Prawosławia (Mp3)
    www.inozemtsev.nne.ru/psalms - Chwalitie Gospoda (Mp3)
    www.cultinfo.ru/music              - Muzyka chóralna w Wołogdzie (ASF,Mp3)
    www.serafim-library.narod.ru/Molitva/MolitvaFrameset.htm - Biblioteka św. Serafima (Mp3)
    www.novgorod.ru/read/information/cultutre/singing - Usłyszi głas moj (Mp3), kompozytorzy
    www.mitropolia-spb.ru/rus/music/music.shtml - Chór z St. Petersburga (Mp3)
    www.sampo.karelia.ru/~iessey/ieroe.html - Małe archiwum nutowe (Finale)
    pokrov.gatchina.ru/MUSIC/bdenie.htm - Wsienoszcznoje bdienije (Mp3)
    www.orthodoxworld.ru/russian/music - Muzyka liturgiczna (Mp3)
    www.st-nikolas.orthodoxy.ru/sound - Chór Serafimo-Diwiejewskiego Monasteru (Mp3)
    www.annachoir.narod.ru          - Chór "Anna", Szczełkowo (Moskwa) (Mp3)
    www.znamen.xost.ru               - Stołpowyj znamiennyj raspiew (Mp3)
    www.rsu.ru/region/svetilen-rnd - Chór "Swetilen", Swiato-Donski Monaster (Real)
    www.classical.ru/r/Blagovest    - Chór "Błagowiest", Moskwa (Real)
    www.xxc.ru/audio                   - Cerkiew Chrystusa Zbawiciela (Real)
    www.blagaya-vest.ru               - Zespół chóralny "Dobra Nowina", Moskwa
    www.a2k.rbcmail.ru                - Staroruski śpiew cerkiewny
    www.lb-spring.ru                         - Sklep nutowy (sprzedaż wysyłkowa nut)
    www.pravslovo.ru/not.html          - Sklep nutowy
    www.horist.ru/forum                   - Forum dla dyrygentów
    www.pravbeseda.ru/forum           - Forum dla dyrygentów
    community.livejournal.com/kliros - Forum dla dyrygentów
    www.patriarchia.ru/db/text/52442.html - Festiwal prawosławnych pieśni, Moskwa
    www.moline.ru/equip/studio/softother/notators/notators.php - Encore, Finale, Overture
    www.morozovp.boom.ru/Data/Sib/Sibelius.htm                  - Sibelius
    www.cadenza.ru/zip/Sibelius.3.zip                                     - Sibelius
    www.exitproject.ru/value/htdocs/romul/over.zip                  - Overture
    www.mchoir.orthodoxy.ru/prog/setup_nwc170_11.exe        - Note Worthy Composer
    www.talanty.com/claus2.htm                                             - Encore
    ftp.isu.edu.tw/pub/Windows/softking/soft/en/e/encore45.zip - Encore
 
    Kolędy prawosławne:
    notes.tarakanov.net/kolyadki.htm                        - Tradycyjne kolędy ukraińskie (TIF,JPG)
    tropinka.orthodoxy.ru/zal/poezija/koljdki.htm       - Kolędy rosyjskie i ukraińskie (GIF)
    photofile.name/users/voskoboynikova/115233486 - Kolędy ukraińskie (JPG), hasło: matuszki
    rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Svyatki/Noty        - Kolędy bożonarodzeniowe (JPG)
    www.igraj-poj.narod.ru/NEW.html                     - Kolędy bożonarodzeniowe (PDF)
    www.monkhood.narod.ru/kliros.html                  - Kolędy bożonarodzeniowe (PDF)
    www.liusjka.nm.ru                                            - Kolędy bożonarodzeniowe (PDF)
 
    Kanon św. Andrzeja z Krety:
    www.xxc.ru/orthodox/pastor/v_kanon                        - Tekst
    www.monkhood.narod.ru/text/KanAndr.doc               - Tekst
    www.liturgy.ru/mp3/64/velkanonandrkrit1.mp3           - Mp3
    www.liturgy.ru/mp3/64/velkanonandrkrit2.mp3           - Mp3
    www.inozemtsev.nne.ru/psalms/penitential_canon.htm - Mp3
    www.pravmir.ru/audio/article_893.html                       - Mp3
    www.bogoslovy.ru/music/01_velikij_kanon.mp3          - Mp3
    biblion.realin.ru/listing/-/audio/9_Velikij_kanon             - Mp3
    www.iona.kiev.ua/monastery.php?menu=audio            - Mp3
 
    Dzwony:
    www.odmkbells.ru                    - ODMK, odlewnia dzwonów, Moskwa
    www.litex-kolokola.ru               - Liteks, odlewnia dzwonów, Moskwa
    www.ttt.ru/kolokola                  - Artel Kampan, odlewnia dzwonów, Moskwa
    www.kolokola.com                   - Błagowiest, odlewnia dzwonów, Jekaterynburg
    www.pyatkov.ru                       - Piatkowik, odlewnia dzwonów, Kamieńsk Uralski
    www.italmas.com                      - Italmas, odlewnia dzwonów, Tutajew (Jarosławl)
    www.kolokola-russia.ru              - Italmas, odlewnia dzwonów, Tutajew (Jarosławl)
    www.chimes.ru                         - Italmas, odlewnia dzwonów, Tutajew (Jarosławl)
    www.yasak.ru                           - Jasak, odlewnia dzwonów, Woroneż
    www.kampan.ru                        - Wiera, odlewnia dzwonów, Woroneż
    www.kolokolrus.ru                    - Odlewnia dzwonów, Woroneż
    www.galaningroup.orthodoxy.ru - Galanin, odlewnia dzwonów, Woroneż
    www.ppkvk.chat.ru/kolokol.htm - Odlewnia dzwonów, Woroneż
    www.kolokola.ru                       - Kołokoła.ru, odlewnia dzwonów, Archangielsk
    www.bourd.ru                           - Błagowiest, dzwony odlewni Piatkow, ikonostasy
    www.zvon.ru                            - Stowarzyszenie prawosławnych dzwonników (Mp3)
    www.zvonar.ru                         - Zwonar (Mp3), Kołokolnyje zwony 1.1, Zwonnica 1.0
    www.bellstream.ru                    - Wszystko o cerkiewnych dzwonach
    www.drozdihin.ru                      - Moskiewski dzwonnik (film "Narodziny dzwonu")
    www.zvonarhome.orthodoxy.ru  - Prawosławny dzwonnik (WMA)
    www.bilo.ru                              - Moskiewskie centrum dzwonów
    www.bellschool.ru                     - Szkoła cerkiewnych dzwonników firmy Liteks, Moskwa
    www.museum.zvon.ru               - Muzeum prawosławnych dzwonów Izmajłowo, Moskwa
    www.mpzvon.narod.ru              - Muzeum prawosławnych dzwonów, Moskwa
    www.perezvon.ru                      - Festiwal prawosławnych dzwonów, Moskwa
    www.danilovbells.ru                  - Powrót dzwonów Monasteru św. Daniela
    www.xxc.ru/complex/xxc/bells    - Dzwony Soboru Chrystusa Zbawiciela
    zvon.yaroslavl.ru/chimesru.html  - Rostowskie dzwony (Mp3)
    www.bells.orthodoxy.ru             - Rosyjskie Dzwony (Mp3)
    www.liturgy.ru/zvuk                  - Rosyjska Liturgia, dzwony (Mp3)
    www.deci.ru/fono.htm/campane.html     - Rosyjskie dzwony (Mp3)
    www.blagovest.org.ru/modules/audio     - Dzwony (Mp3)
    www.msdm.ru/events/bells/records.htm - Dzwony Monasteru św. Daniela (Mp3)
 
    Metaloplastyka cerkiewna:
    www.sofrino.ru               - Sofrino, metaloplastyka cerkiewna, Moskwa
    www.kavida-k.ru             - Kawida, metaloplastyka cerkiewna, Moskwa
    www.hramdecor.ru          - ChramDecor, sztuka cerkiewna, Moskwa
    www.agey7.ru                 - Agej-7, produkcja artystyczna, Moskwa
    www.dabor.ru                 - Dabor, kopuły i wyposażenie cerkiewne, Moskwa
    www.rik-s.ru                   - Rik-s, budowa cerkwi i wyposażenie cerkiewne, Moskwa
    www.kupola.su                - Kupoła, wyposażenie cerkiewne, Moskwa
    www.tmpanagia.ru           - Panagia, wyposażenie cerkiewne, Moskwa
    www.sculptor.ru              - Sculptor, wyposażenie cerkiewne, dzwony, Moskwa
    www.zolotorezov.ru         - Prace złotnicze (ikony, kopuły), Moskwa
    www.greenray.org            - Zielony Promień, wyposażenie cerkiewne, Sergijew Posad
    www.kolokol-kaluga.ru     - Kołokoł, wyposażenie cerkiewne, Kaługa
    www.albors-m.narod.ru    - Albors Mesore, wyposażenie cerkiewne, ikony, Pawłowo
    www.ooo-vertikal.ru         - Wertikal, kopuły i metaloplastyka cerkiewna, Penza
    www.verticales.ru             - Wertikal, budowa i restauracja cerkwi, Triechgornyj
    vista.trktvs.ru                   - Wista, kopuły i metalokonstrukcje, Triechgornyj
    www.uralaspekt.ru           - Ural-Aspekt, kopuły i metaloplastyka cerkiewna, Triechgornyj
    www.orion-ural.ru            - Orion, kopuły i metaloplastyka cerkiewna, Triechgornyj
    www.ooomorion.narod.ru - Morion, metaloplastyka cerkiewna, Triechgornyj
    www.zao-grant.ru            - Grant, wyposażenie cerkiewne, Wołgodońsk
    www.litye1.ru                  - Artystyczne odlewy, wyposażenie cerkiewne, Woroneż
    www.horosvrn.ru             - Choros, wyposażenie cerkiewne, Woroneż
    www.persey-s.com           - Persej-S, artystyczne odlewy, Klaźma (Moskwa)
    www.podsvechnik.ru        - Prawosławne świeczniki i upominki, Moskwa
    www.gem-shop.ru            - Gem, wyroby ze złota i srebra, Moskwa
    www.sidan.ru                   - Sidan, wyroby ze srebra, Moskwa
    www.zavet.info                - Zawiet, wyroby ze złota i srebra, St. Petersburg
    www.akimov.com             - Akimov, wyroby ze złota i srebra, St. Petersburg
    www.ladia-prim.narod.ru   - Ładia, wyroby ze złota, srebra i miedzi, St. Petersburg
    www.vmikhailov.ru           - Wyroby ze złota i srebra, St. Petersburg
    www.basmikon.narod.ru    - Basmikon, produkcja ornamentów do ikon i ksiąg, Moskwa
    www.kam-ost.ru                - Kamiennyj ostrow, warsztat grawerski, Czelabińsk
    www.masterskie.ru            - Wiatskie warsztaty, Kirow
    www.masterclub.org          - Sień, kopuły i stolarka cerkiewna, Ogarkowo (Moskwa)
    www.novartel.ru               - Artel Nowo-Simonowska, kopuły i stolarka cerkiewna, Moskwa
 
    Biblioteki:
    www.wco.ru/biblio                 - Zwiastowanie, biblioteka prawosławnego chrześcijanina
    www.liturgy.ru/docs               - Biblioteka Rosyjskiej Liturgii
    www.pstbi.pagez.ru                - Biblioteka Uniwersytetu św. Tichona
    manuscripts.ru                       - Manuskrypt, słowiańskie dziedzictwo rękopiśmienne
    www.lrc-lib.ru                       - Rękopiśmienne zabytki starej Rusi
    www.slav-biblia.narod.ru        - Biblia w języku cerkiewnosłowiańskim (rosyjskie litery)
    www.rusbible.ru                    - Biblia
    www.bibluya.ru                     - Biblia
    www.ot-ioanna.ru                  - Ewangelia św. Jana i żywot św. Jana
    www.ot-matfeya.ru                - Ewangelia św. Mateusza i żywot św. Mateusza
    www.ot-marka.ru                  - Ewangelia św. Marka i żywot św. Marka
    www.ot-luki.ru                      - Ewangelia św. Łukasza i żywot św. Łukasza
    www.gospel.mospolis.ru         - Ewangelia - Nowy Testament
    www.alleluia.ru                      - Sława Bogu, Ewangelia i akafisty
    www.deacon.ru                     - Diakon, służba diakońska (Mp3), forum
    www.dyak-oko.mrezha.ru      - Djacze Oko, śpiew staroruski
    www.textnakliros.narod.ru     - Liturgiczne teksty z Minei i Oktoicha
    www.liturgica.ru                    - Cerkiewne Oko, biblioteka liturgiczna
    www.lestovka.ru                   - Teksty cerkiewne (fonty)
    www.orthlib.ru                      - Biblioteka tekstów liturgicznych
    www.orthlib.info                   - Teksty liturgiczne (PDF)
    orthlib.canto.ru                      - Teksty liturgiczne
    www.risp.ru/~relic                 - Liturgiczne teksty w języku cerkiewno-słowiańskim
    www.seminaria.ru/divservice/texts.htm - Liturgiczne teksty w języku cerkiewno-słowiańskim
    www.paerok.narod.ru            - Cerkiewno-słowiańskie seminarium
    www.churchslavic.narod.ru    - Język cerkiewno-słowiański (fonty)
    www.churchtranslat.narod.ru  - Rosyjskie przekłady tekstów nabożeństwa
    www.churchlibrary.narod.ru   - Rosyjskie przekłady tekstów liturgicznych
    www.pravoslavnyi.narod.ru    - Strona o prawosławnym nabożeństwie
    www.mzh.mrezha.ru              - Prawosławne nabożeństwo w historii
    www.typikon.ru                     - Typikon, nabożeństwo Cerkwi Prawosławnej (fonty)
    www.troparion.narod.ru          - Prawosławny Troparion
    www.triodion.orthodoxy.ru     - Triodion, nabożeństwa Wielkiego Postu
    www.irmologion.narod.ru       - Irmologion
    www.akafist.narod.ru             - Akafist
    www.akafistnik.ru                  - Akafistnik, akafisty w języku cerkiewnosłowiańskim
    www.akaphistnik.narod.ru      - Akafistnik w formacie ODT
    www.akafist.ru                      - Akafist
    www.bogoslovy.ru                 - Prawosławna literatura, akafisty, muzyka cerkiewna (Mp3)
    www.blagovest.org.ru             - Błagowiest, prawosławne zasoby medialne (Mp3,fonty)
    biblion.realin.ru                      - Biblion, prawosławna biblioteka medialna
    www.predanie.ru/mp3            - Predanie, prawosławne archiwum, lekcje i czytania (Mp3)
    www.pechatnyj-dvor.narod.ru - Pieczatnyj dwor (fonty)
    www.ortlib.narod.ru               - Prawosławny bibliotekarz
    www.navigator.orthodoxy.ru   - Prawosławny nawigator
    www.librarium.orthodoxy.ru   - Biblioteka prawosławnej literatury
    www.pravoslav.narod.ru         - Domowa biblioteka prawosławnego chrześcijanina
    www.igumen.ru                     - Biblioteka ihumena Władimira
    www.kataev.spb.ru                - Biblioteka diakona Igora, teksty liturgiczne
    www.keliya.net.ru                  - Kielia, biblioteka
    www.tradicia-ortho.ru            - Biblioteka Tradycja
    www.halkidon2006.narod.ru   - Biblioteka Chalkidon
    www.akaka.al.ru                    - Biblioteka
    www.spasi.ru/biblt                 - Biblioteka na Spasi.ru
    www.pagez.ru/olib                 - Biblioteka ssyłek na Pagez.ru
    www.pagez.ru/olb                  - Dokumenty Cerkwi i inne teksty
    www.pagez.ru/ds                   - Duchowe strony chrześcijaństwa
    www.pagez.ru/lsn                  - Dziedzictwo Świętych Ojców
    www.aleteia.narod.ru             - Śladem Ojców, katalog pism Świętych Ojców
    www.slovotech.nm.ru            - Słowo Ojców
    www.agion-oros.orthodoxy.ru - Atos, swiatootieczeskoje nasledije (Biblia,Dobrotolubije)
    www.ioann.ru                        - Duchowy lekarz, prawosławna filozofia
    www.besedy.orthodoxy.ru      - Duchowe biesiady
    www.pravchten.narod.ru        - Prawosławne czytania
    www.zavet.ru                        - Prawosławne czytania, biblioteka i kalendarz
    www.dobryipost.ru                - Prawosławny Post
    www.post.pravmir.ru             - Wielki Post
    www.zavet.ru/kalendar/vp      - Wielki Post
    www.zavet.ru/kalendar/pasxa  - Pascha
    www.pasxa.eparhia.ru            - Wielki Post i Pascha, prawosławne posty i święta
    www.paskha.ru                      - Pascha i 12 wielkich świąt
    www.church-fete.ru                - Prawosławne prazdniki
    www.riza.su                           - Riza Gospodnia
    www.holy-virgin.info              - Przenajświętsza Bogurodzica
    www.deva-maria.narod.ru       - Przenajświętsza Bogurodzica, życie, cuda i modlitwy
    www.apostle-paul.info            - Apostoł Paweł
    www.svyatie.ru                      - Prawosławni święci, opowieści dla dzieci
    www.saints.ru                        - Rosyjscy święci
    www.purgos.narod.ru             - Nowi męczennicy rosyjscy
    serafim-library.btv.ru              - Św. Serafim Sarowski
    www.serafim100.ru                - Św. Serafim Sarowski
    www.sarov300.nne.ru             - Św. Serafim Sarowski
    www.sarov.net/serafim            - Św. Serafim Sarowski
    www.kozhuhovo-hram.ru        - Św. Serafim Sarowski
    www.serafimsarovsky.ru         - Św. Serafim Sarowski
    www.serafim.sarov.ru/chapters - Św. Serafim Sarowski
    www.serafim-sarovski.narod.ru - Św. Serafim Sarowski
    www.serafimov.narod.ru/serafim - Św. Serafim Sarowski
    www.xxc.ru/orthodox/pastor/serafim - Św. Serafim Sarowski
    www.xramserafima.ru/serafim/serafim.html - Św. Serafim Sarowski
    www.serafim.com.ru              - Św. Serafim Wyrycki
    www.org-savva600.ru             - Św. Sawa Storożewski
    www.bogoslov.narod.ru          - Św. Jan Kronsztadzki
    www.ioann.by.ru                    - Św. Jan Kronsztadzki
    www.ioann.org                       - Ioann Krestiankin
    www.maksim-greek.narod.ru   - Św. Maksym Grek
    www.svtnicolaj.narod.ru         - Strona o św. Mikołaju
    www.angelologia.ru                - Prawosławna nauka o aniołach
    www.vera-tvoya.narod.ru       - Wiara twoja, strona prawosławna
    www.hristianski.narod.ru        - Rosyjskie Chrześcijaństwo
    www.rus-sky.com/church_his - Historia Cerkwi Rosyjskiej
    www.our-pravoslavie.narod.ru - Nasze Prawosławie (podstawy Prawosławia,Biblia,akafisty)
    lib.eparhia-saratov.ru              - Prawosławie a współczesność
    www.teolog.ru                       - Współczesna teologia prawosławna
    www.veren.orthodoxy.ru        - Apologetyka
    www.pravlib.narod.ru             - Biblioteka seminaryjna
    www.mystudies.narod.ru        - Konspekty - patrologia, teologia, dogmatyka
    www.bogoslovie.orthodoxy.ru - Teologia zasadnicza
    www.nravbogoslovie.orthodoxy.ru   - Teologia moralna
    www.orthedu.ru/books/index.htm    - Dydaktyka i Prawosławie
    www.kuraev.ru                              - Biblioteka diakona Kurajewa
    www.aosipov.ru                             - Strona prof. Osipowa (AVI,Mp3)
    osipov.vinchi.ru                              - Książki prof. Osipowa
    www.osipov.orthodoxy.ru               - Lekcje teologii prof. Osipowa (Mp3)
    www.metropolit-anthony.orc.ru       - Biblioteka metropolity Antoniego (Real,Mp3)
    www.orbases.narod.ru                    - Baza prawosławnych cytatów
    www.des.tstu.ru/orthodox/library     - Prawosławna biblioteka Uniwersytetu w Tambowie
    www.oksana-fr.chat.ru                   - Biblioteka Frontistesa (supraski rękopis)
    www.ubrus.org/library                    - Biblioteka Soboru Chrystusa Zbawiciela, Kaliningrad
    zvon.yaroslavl.ru/library.htm           - Biblioteka Soboru Uspieńskiego w Rostowie
    www.hram.ru/index.php/library-0    - Biblioteka cerkwi Narodzenia NMP, akafisty,modlitwy
    www.karizha.ru/library                   - Biblioteka cerkwi Opieki Matki Bożej
    www.serafime.ru/books.shtml         - Biblioteka cerkwi św. Serafima
    www.st-nikolas.orthodoxy.ru/biblio  - Biblioteka cerkwi św. Mikołaja
    www.golenischevo.narod.ru            - Biblioteka cerkwi Świętej Trójcy, kazania
    www.optina.org.ru/propovedi          - Biblioteka cerkwi śww. Piotra i Pawła, kazania
    www.hram.info                              - Biblioteka cerkwi św. Włodzimierza, kazania
    www.bpb.orthodoxy.ru/sermon.htm - Biblioteka cerkwi Zwiastowania NMP, kazania (Mp3)
    www.azbyka.ru/parkhomenko         - Biblioteka duchownego, kazania (Mp3,WMA)
    www.pravmir.ru/mp3.html              - Prawosławie i Świat, pieśni i kazania (Mp3)
    www.interfax-religion.ru/logos/        - Słowo pasterza, kazania metropolity Kiryła
    www.angelday.info                                - Dień Angieła, prawosławnyj imienosłow
    www.wco.ru/biblio/books/angday           - Przewodnik po imionach i imieninach
    www.solovki-monastyr.ru/svaytsy.htm    - Swiatcy, prawosławne imiona
    www.jmp.ru/svyat/cont.htm                   - Miesiacesłow, prawosławne imiona
    pokrov.gatchina.ru/mesyac/mesyac2.htm - Miesiacesłow, prawosławne imiona
    pokrov.gatchina.ru/molitv/molitvi.htm      - Modlitwy i akafisty
    www.xram.pravdinskiy.ru/molitvi.html    - Modlitwy
    www.gospodipomilui.narod.ru                - Gospodi pomiłuj, modlitwy
    www.v-xram.narod.ru                           - Modlitwy pomocne potrzebującym
    www.perevodmolitv.narod.ru                 - Prawosławny modlitewnik (przekład na rosyjski)
    www.samara.orthodoxy.ru/Molitva         - Prawosławny modlitewnik, akafisty i kanony
    www.prav-molitva.narod.ru                   - Prawosławny modlitewnik
    www.zavet.com/molitva                        - Prawosławny modlitewnik
    www.molitvoslov.info                           - Prawosławny modlitewnik
    www.molitvoslov.com                          - Pełny prawosławny modlitewnik
    www.koinonia.orthodoxy.ru/public.html - Koinonia, książkowa półka
    www.drevglas.orthodoxy.ru/public.html - Drewnij głas, cerkiewny śpiew, język, kalendarz
    www.alebedev.narod.ru/crushcal.html   - Historia prawosławnego kalendarza
    www.pagez.ru/jc                                 - Historia cerkiewnego kalendarza
    days.pravoslavie.ru                              - Prawosławny kalendarz
    www.pravoslav.info                             - Prawosławny kalendarz (ikony)
    www.homutovo.ru/calendar                  - Prawosławny kalendarz
    www.calendar.lenacom.spb.ru               - Prawosławny kalendarz
    www.canto.ru/calendar/day.php            - Prawosławny kalendarz
    www.solovki-monastyr.ru/kalendar.htm - Prawosławny kalendarz
    days.pravoslavie.ru/Life                   - Słownik terminów cerkiewnych
    www.akaka.al.ru/slovar/                   - Słownik prawosławny
    www.liturgy.ru/slowar                      - Słownik prawosławny
    www.hrampokrova.ru/slovar             - Słownik prawosławny
    www.homutovo.ru/vocabulary          - Słownik prawosławny
    www.serafime.ru/books/termin.shtml - Słownik prawosławny
    www.serafime.ru/books/slovar.shtml  - Słownik cerkiewnosłowiański
    www.akaka.al.ru/library/0012.shtml   - Słownik cerkiewnosłowiański
    www.slavdict.narod.ru                      - Pełny słownik cerkiewnosłowiański
    www.rus-sky.com/rc                         - Święta Ruś, słownik ruskiej cywilizacji
    www.rusarch.ru                                - Biblioteka historii staroruskiej architektury
    www.russa.net                                  - Sobornaja storona, internet-almanach, Moskwa
    www.taganka-pravoslav.narod.ru        - Prawosławnaja Taganka, internet-żurnał, Moskwa
    www.uzor.mrezha.ru                         - Rysunki do prawosławnej biblioteki
    www.pravenc.ru                                - Prawosławna encyklopedia
    www.azbyka.ru                                 - Azbuka Wiary, prawosławna encyklopedia
    drevo.pravbeseda.ru                          - Drevo, otwarta prawosławna encyklopedia
 
    Inne rosyjskie strony prawosławne:
    www.pravoslavie.ru            - Prawosławie.ru (aktualności)
    www.sedmitza.ru                - Sedmica.ru (aktualności)
    www.rusk.ru                      - Rosyjska Linia (aktualności)
    www.orthosmi.ru                - Orthodox SMI (aktualności)
    www.hristianstvo.ru            - Prawosławne Chrześcijaństwo (linki)
    www.spasi.ru                     - Rosyjskie Prawosławie (linki)
    www.pagez.ru                    - Prawosławny Internet (linki)
    www.mrezha.ru                  - Konkurs prawosławnych stron internetowych Mreża 2006
    www.orthonet.ru                - Stowarzyszenie prawosławnych webmasterów
    www.hramina.ru                - Chramina, stowarzyszenie prawosławne
    www.pravoslavnye.ru         - Prawosławnyje, stowarzyszenie prawosławnych wiernych
    www.eparhia.ru                  - Projekt Eparhia
    www.liturgy.ru                   - Rosyjska Liturgia
    www.voskres.ru                 - Rosyjskie Zmartwychwstanie
    www.orthodoxy.ru             - Prawosławna Rosja, bezpłatny hosting prawosławnych stron
    www.zachalo.ru                 - Zaczało, bezpłatny hosting prawosławnych stron
    www.obetovanie.ru            - Obetowanie, projektowanie i hosting prawosławnych stron
    www.predanie.ru                - Predanie, prawosławny portal
    www.pravmir.ru                 - Prawosławie i Świat, prawosławny portal
    www.orthodoxia.org           - Prawosławie w świecie
    www.orthodoxworld.ru       - Świat Prawosławia
    www.ortodox.nm.ru           - Światowe Prawosławie
    www.ortho-rus.ru               - Rosyjskie Prawosławie
    www.rus-sky.com              - Rosyjskie Niebo
    www.orthedu.ru                 - Dydaktyka i Prawosławie
    www.glinskie.ru                  - Glińskie cztienija, portal dydaktyczny
    www.portal-slovo.ru            - Słowo, prawosławny portal dydaktyczny (Mp3)
    www.bogoslov.ru                - Portal naukowo-teologiczny
    www.spas-news.ru              - Religia w życiu współczesnego człowieka
    www.nravstvennost.info      - Moralność w kształceniu
    www.ormedia.ru                 - Katalog prawosławnych mediów
    www.ortho-media.ru           - Wiara i słowo, festiwal prawosławnych mediów
    www.radonezh.ru/fest         - Radoneż, festiwal prawosławnych filmów
    www.easterfestival.ru          - Moskiewski Festiwal Paschalny
    www.orthodox-expo.ru        - Swiet miru, wystawa prawosławnej sztuki, Moskwa
    www.pravoslav-expo.ru       - Prawosławna Ruś, wystawa-forum, Moskwa
    www.kellia.orthodoxy.ru      - Prawosławny hotel, Sergijew Posad
    www.pravkafe.narod.ru       - Prawosławna kawiarnia, Żeleznodorożny
    www.trapeza.sestry.ru         - Trapeza, prawosławna kawiarnia, Jekaterynburg
    www.eda-server.ru/trapeza  - Trapeza, prawosławna kuchnia
    www.monastirkitchen.ru      - Kuchnia monasterska
    www.pms.orthodoxy.ru       - Prawosławny Serwer Medyczny
    www.mcrostov.ru               - Medyczne centrum św. Dymitra Rostowskiego, Rostow
    www.patriarchy-hospital.ru  - Patriarszy centralny szpital kliniczny, Moskwa
    www.krutitsy.ru                  - Krutickoje patriarsze podworje, Moskwa
    www.podvorie.eparhia.ru     - Patriarsze podworie w Oriechowo-Borisowo, Moskwa
    www.serbskoe-podvorie.ru  - Podworje Cerkwi Serbskiej, Moskwa
    www.pccs.ru                      - Podworje Cerkwi Czech i Słowacji, Moskwa
    www.blagoslovenie.su         - Podworje Swiato-Troickoj Siergijewoj Ławry, Moskwa
    www.pp-stsl.ru                   - Podworje Swiato-Troickoj Siergijewoj Ławry, Siergijew Posad
    www.orthodoxrus.narod.ru  - Podworje Optinoj Pustyni, St. Petersburg
    www.spb-podvorie.ru          - Podworje Konewskiego Monasteru, St. Petersburg
    www.siya.orthodoxy.ru        - Podworje Antonijewo-Sijskiego Monasteru, St. Petersburg
    www.solpod.ru                    - Podworje Sołowieckiego Monasteru, Archangielsk
    www.savva.orthodoxy.ru      - Archirejskoje podworje św. Sawy, Jekaterynburg
    www.rondtb.msk.ru             - Okrągły stół kształcenia religijnego i diakonii
    www.missioner.ru                - Droga do Cerkwi
    www.mission.orthodoxy.ru   - Wydział misyjny Moskiewskiej Duchownej Akademii
    www.mission-center.com      - Misyjny portal informacyjny, Moskwa
    www.missioner.info              - Wstrecza, młodzież w życiu Cerkwi
    www.bratia.ru                      - Prawosławny festiwal młodzieży, Możajsk
    www.murmanspas.ru            - Spas, prawosławny portal dla młodzieży, Murmańsk
    www.pmv-troitsa.narod.ru    - Troica, prawosławny portal dla młodzieży
    www.rusdeti.ru                    - Nasze dzieci
    deti.pravoverie.ru                 - Prawosławny portal dla dzieci
    www.cirota.ru                     - Pomoc dzieciom-sierotom
    www.sirotinka.ru                 - Sieroca dusza, pomoc dzieciom-sierotom
    www.mmom.ru                   - Marfo-Maryjski ośrodek miłosierdzia, Moskwa
    www.stobitel.ru                   - Ośrodek miłosierdzia, Saraktasz (Orenburg)
    www.vvedenskiydar.ru         - Wwiedieńskij dar, grupa miłosierdzia, Moskwa
    www.milost.ru                     - Grupa miłosierdzia Przeobrażenie, Moskwa
    www.preobrajenie.orthodoxy.ru - Przeobrażenie, prawosławna grupa terapeutyczna
    www.orthomama.ru             - Prawosławna mama, strona o prawosławnej rodzinie
    www.prav7ya.narod.ru         - Prawosławna rodzina,stowarzyszenie socjalno-psychologiczne
    pravmama.spb.ru                 - Swietlica, obszczestwo prawosławnych siemiej Petersburga
    www.informpskov.ru/church - Psków (aktualności diecezjalne)
    www.pravostok.ru                - Chabarowsk (aktualności diecezjalne)
    www.pravkamchatka.ru        - Nasza Kamczatka (aktualności diecezjalne)
    www.pravoslavie-nord.ru      - Prawosławie na Siewiernoj Ziemle (aktualności)
    www.pravportal.ru                - Prawosławne Priwołże (aktualności)
    www.berdsk.orthodoxy.ru     - Prawosławny Berdsk
    www.bobruisk2004.narod.ru - Prawosławny Bobrujsk
    www.hotkovo.net.ru            - Prawosławne Chotkovo
    www.ferapontovo.ru            - Prawosławne Ferapontowo
    www.chick-yar.narod.ru       - Prawosławny Jarosławl
    www.kotlovka.ru/religia        - Prawosławna Kotłowka (akafisty, modlitwy)
    orthodox.kovrov.net             - Prawosławny Kowrow
    www.dogma.narod.ru           - Prawosławny Nowokuźnieck
    www.pravnov.ru                  - Prawosławny Nowomoskowsk
    www.protigor.narod.ru         - Prawosławny Nowopawłowsk
    www.nesvetay.ru                 - Prawosławny Nowoszachtińsk
    www.pposad.orthodoxy.ru    - Prawosławny Pawłowski Posad
    www.spbreligion.ru              - Prawosławny Petersburg
    www.simbirsk.orthodox.ru    - Prawosławny Simbirsk
    www.pravoslavnim.narod.ru - Prawosławne Stupino
    www.vladivostok.orthodoxy.ru - Prawosławny Władywostok
    www.zelenokumskhram.narod.ru - Prawosławny Zelenokumsk
    www.novoch.orthodoxy.ru   - Symfonia, Nowoczerkaski Prawosławny Portal
    www.orthodox-rc.com         - Prawosławna cerkiew w Jakucji
    www.blagodrevo.ru             - Cerkiewne gniazdo, portal moskiewskich cerkwi
    www.zolotoe-koltso.ru        - Zołotoje Kolco
    www.suzdal.hotmail.ru        - Zołotoje Kolco - zabytki architektury
    www.silverring.orthost.ru     - Sieriebriannoje Kolco
    www.gorlitsa.ru                   - Gorlica, prawosławne książki i zabawki
    www.lavra.siteedit.ru           - Świece cerkiewne, Moskwa
    www.bestsvechi.ru              - Świece cerkiewne, Moskwa
    www.rn-spb.narod.ru          - Świece cerkiewne, St. Petersburg
    www.lampadnoe.ru             - Świece cerkiewne, Kołomna
    www.svechinn.ru                - Świece cerkiewne, Niżny Nowgorod
    www.vosk-svecha.narod.ru  - Świece cerkiewne, Orzeł
    www.pravoslavie1.narod.ru  - Świece cerkiewne, Rostow na Donie
    www.chudesnoe.ru              - Cuda Prawosławia
    www.godmiracles.narod.ru   - Cuda Prawosławia
    www.rus-sky.com/miracles  - Cuda Prawosławia
    www.orthodox-card.narod.ru - Prawosławne pocztówki
    www.sestry.ru/church/cards - Prawosławne pocztówki
    www.cards.vernost.ru          - Prawosławne pocztówki
    www.cards.pravmir.ru         - Prawosławne pocztówki
    www.osenskazka.narod.ru   - Prawosławne pocztówki
    www.1i12.ru                      - Prawosławne pocztówki
    www.ikona2.info                - Ikony z bisioru
    www.gorbatova.com           - Wyszywanie
    www.biser06.narod.ru         - Żywopiś igłoj (malowanie igłą), szycie bisiorem
    www.easteregg.narod.ru      - Wyszywanie
    www.haidar.mrezha.ru        - Starorosyjskie wyszywanie
    www.maijama.narod.ru       - Labirynty wyszywania
    www.masteritsa.narod.ru     - Masterica, mistrzyni wyszywania
    www.svetlitsa.webhost.ru    - Świetlica, wyszywanie tradycyjne i współczesne
    www.sobolevi.ru                 - Sobolewi, wyszywane artykuły cerkiewne, Moskwa
    www.ubrus.ru                    - Ubrus, cerkiewne wyszywanie złotem (sprzedaż wysyłkowa)
    www.yaroslava.brb.ru         - Jarosława, warsztat krawiecki (sprzedaż wysyłkowa)
    www.riznica.orthodoxy.ru   - Riznica, warsztat krawiecki, Moskwa
    www.rizaspb.narod.ru         - Riza, warsztat krawiecki, St. Petersburg
    www.riznitca.ru                  - Tkaniny cerkiewne, Moskwa
    www.delo.teolog.ru             - Projekt "Prawosławna sprawa"
    www.byzantion.ru              - Bizancjum, historia i kultura
    www.vizantia.info              - Bizantyjska lekcja
    www.dnkrus.ru                  - Moralno-duchowa kultura
    vos.1september.ru              - Podstawy kultury prawosławnej
    www.opk.orthodoxy.ru       - Podstawy kultury prawosławnej
    www.upm.orthodoxy.ru      - Duchowne oświecenie, Petersburski Uniwersytet Pedagogiczny
    www.nachala.ru                 - Podstawy Prawosławia w pytaniach i odpowiedziach
    www.moepravoslavie.pravoverie.ru - Moje Prawosławie
    www.tropinka.orthodoxy.ru/fonts - Fonty słowiańskie
    www.msdm.ru/orthodoxy-psych - Prawosławie i psychologia
    www.12urokovpravoslavia.ru - 12 lekcji Prawosławia na CD
    www.hierarchy.religare.ru      - Hierarchowie kościołów wschodnich
    www.tovrest.net                    - Restauracja, projektowanie i budowa cerkwi, Moskwa
    www.arh-master.narod.ru       - Pracownia architektury monasteru św. Daniela, Moskwa
    sobor.vinchi.ru                       - Prawosławne zodczestwo
    www.detjam.orthodoxy.ru      - Język cerkiewnosłowiański dla dzieci
    www.cofe.ru/blagovest/OW    - Świat prawosławia oczami dzieci
    www.theonoesis.ru                 - Bogomyslije
    www.myslete.mrezha.net        - Myslete, strona prawosławnej młodzieży
    www.ortdx.narod.ru               - Strona studentów szkół teologicznych
    www.pstbionline.orthodoxy.ru - Strona studentów Instytutu Teologicznego św. Tichona
    www.teology-ryazan.narod.ru  - Strona studentów teologii Uniwersytetu w Riazaniu
    webdesign.pravoslavnye.ru      - Prawosławnye.ru, projekty prawosławnych stron
    www.olga-studio.orthodoxy.ru - Olga-Studio, projektowanie prawosławnych stron
    www.pravru.net                      - Prawosławny Runet, projekty prawosławnych stron
 
Białoruska Cerkiew Prawosławna
   (Białoruski Egzarchat Patriarchatu Rosyjskiego)

    www.church.by

    Diecezje, Monastery, Uczelnie, Parafie, Bractwa, Gazety, Muzyka, Inne
 
    Diecezje:
    www.orthos.org                - Grodzieńska
    www.bobruisk.hram.by     - Bobrujska
    www.brest.orthodoxy.ru    - Brzeska
    www.vitebsk.orthodoxy.ru - Witebska
 
    Monastery:
    www.obitel-minsk.by - Swiato-Elizawietiński żeński monaster, Mińsk
 
    Uczelnie:
    www.minds.by                 - Mińskie Szkoły Teologiczne, Żyrowice
    www.mindu.orthodoxy.ru - Mińska Wyższa Szkoła Teologiczna, Mińsk
    www.inst.by                    - Instytut Teologii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego
 
    Parafie:
    minskcath.anitex.by                - Sobór Świętego Ducha, Mińsk
    www.sppsobor.by                  - Sobór śww. Piotra i Pawła, Mińsk
    www.hramvsr.by                   - Cerkiew Ikony Wsiech Skorbiaszczych Radost', Mińsk
    www.uspenievit.orthodoxy.ru - Sobór Zaśnięcia NMP, Witebsk
    www.tatianavit.orthodoxy.ru  - Cerkiew św. Tatiany, Witebsk
    www.stparaskeva.org.ru        - Cerkiew św. Paraskiewy, Witebsk
    www.hram.server.by             - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Homel
    www.nevskychurch.org         - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Lida
    www.st-mihail.hram.by         - Cerkiew św. Michała, Odriżin
    www.stankovo.hram.by        - Cerkiew św. Mikołaja, Stańkowo
    www.svgeorgy.narod.ru        - Cerkiew św. Jerzego, Załużje
 
    Bractwa:
    presidium.bas-net.by/am - Bractwo św. Archanioła Michała, Mińsk
 
    Gazety:
    www.sppsobor.by                         - Cerkownoje słowo, gazeta Białoruskiego Egzarchatu
    www.minds.by/stupeny/                - Stupieni, gazeta Mińskiej Duchownej Akademii
    www.xristosvoskres.org/verbochka - Wierboczka, gazeta parafialna, Mińsk
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.raspev.info                       - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Mińsk
    www.orthofest.hram.by             - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Mińsk
    www.mindu.orthodoxy.ru          - Mińska Wyższa Szkoła Teologiczna (Mp3)
    www.hramvsr.by/diskograf.php  - Chór parafii Ikony Wsiech Skorbiaszczych Radost' (Mp3)
    www.orthos.org/grodno/fest.htm - Festiwal Prawosławnych Pieśni, Grodno (Mp3)
    www.kliros-likbez.churchby.info - Regentskoje dieło (Encore,Sibelius), kolędy
 
    Inne białoruskie strony prawosławne:
    churchby.info                           - Carkwa, portal informacyjny
    www.orthodom.net                   - Portal "Prawosławny Dom"
    pravoslav.at.tut.by                    - Podstawy Prawosławia (ikony, kalendarz, słownik)
    www.pravoslavie.by                 - Prawosławie (Biblia, ikony, słownik, biblioteka, pocztówki)
    www.pravoslavie.e-brest.net      - Ruskie Prawosławie
    www.orthodox.com.ru              - Dekanat Małority
    www.pravoslavbook.org            - Wydawnictwo Białoruskiego Egzarchatu
    www.hramvsr.by/center            - Centrum dydaktyki i miłosierdzia Białoruskiego Egzarchatu
    www.hramvsr.by/ombpc.php     - Organizacja młodzieży Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej
    www.hramvsr.by/icon-belarus.php - Ikony
    www.hramvsr.by/sh-master.php - Warsztat krawiecki, Mińsk
    www.hramvsr.by/zvon.php        - Szkoła dzwonników, Mińsk
    zvonar.iatp.by                           - Bractwo dzwonników św. Pawlina Wielkiego, Mińsk
    www.kolokol.biz                       - Odlewnia dzwonów, Mińsk
    www.ikonique.org                     - Izograf, pracownia ikon, Mińsk
    www.iconstudio-by.org              - Studio ikon, Borysow (duże ikony)
    www.molva.org                        - Chrześcijańska inicjatywa, Mińsk (sprzedaż wysyłkowa)
    www.kuteina.narod.ru               - Kuteina, metaloplastyka, Orsza
    www.slavianka.by.ru/index.html - Sławianka, agencja turystyczna, Brześć
    www.hramik.info                      - Szkoła parafialna, Mińsk
    www.school.inst.by                   - Szkoła przy Instytucie Teologii, Mińsk
    www.logos.orthodoxy.ru            - Logos, kurs Duchowe podstawy kultury dla gimnazjum
    www.tetrad-konspekt.narod.ru   - Zeszyt-konspekt do lekcji religii
    www.lemantar.phpnet.us           - Cerkwie Białorusi, święci i ikony
    www.vitebskbiblio.narod.ru       - Witebska biblioteka diecezjalna
    www.carkva.info                      - Carkva, witebski diecezjalny wydział do spraw młodzieży
 
Ukraińska Cerkiew Prawosławna
    www.orthodox.org.ua
    www.orthodoxy.org.ua
    www.pravoslavye.org.ua

    Diecezje, Monastery, Seminaria i uczelnie, Parafie, Bractwa,
    Gazety, Ikony, RTV, Muzyka, Biblioteki, Inne


    www.rokim.org.ua - Wydział kształcenia religijnego, katechizacji i misjonerstwa
 
    Diecezje:
    www.eparhia-alexand.at.ua         - Aleksandrijska
    www.pravoslavie.kharkov.ua      - Charkowska
    www.fialco.org                          - Chmielnicka
    www.orthodoxkhust.pravsvit.org - Chustska i Winogradowska
    www.orthodox.com.ua               - Czernigowska
    www.bucov.narod.ru                  - Czerniowicko-Bukowińska
    www.ortodox.donbass.com         - Doniecka
    www.crimea.eparhia.org             - Dżankojska
    www.pravoslavie.pl.ua                - Kremenczugska
    www.orthodox-lviv.narod.ru        - Lwowska
    www.eparhia.lg.ua                      - Ługańska
    www.mykachevo.eparchia.net     - Mukaczewska
    www.orthodox.cn.ua                  - Nieżińska i Baturińska
    www.pravoslav.odessa.net          - Odeska
    www.pravoslavie.poltava.ua        - Połtawska
    www.sed-eparhia.com                - Siewierodoniecka
    www.orthodoxsumy.narod.ru      - Sumska
    www.crimea.orthodoxy.su          - Symferopolska i Krymska
    www.eparhia.uman.at.ua            - Umańska
    www.orthodox.vinnica.ua           - Winnicka i Mogilew-Podolska
    www.vv-orthodox.org                - Włodzimiersko-Wołyńska
    www.orthvoldiocese.lutsk.ua      - Wołyńska
    www.hram.zp.ua                       - Zaporożska
 
    Monastery:
    www.lavra.kiev.ua                  - Swiato-Uspieńska Kijewo-Pieczerska Ławra
    www.iona.kiev.ua                   - Swiato-Troicki Ioniński Monaster, Kijów
    www.obitel.kiev.ua                 - Swiato-Błagowieszczeńska Obitel, Kijów
    www.feofaniya.in.ua               - Swiato-Pantelejmonowski żeński monaster, Kijew
    www.pochaev.org.ua              - Swiato-Uspieńska Poczajewska Ławra, Poczajew
    www.ahtyr.org                       - Swiato-Troicki Monaster, Achtyrka
    www.bizukov.org                   - Swiato-Grigoriew Biziukow Monaster, Krasnyj Majak
    www.kiziltash1.narod.ru         - Monaster św. Stefana Surożskiego, Kizyłtasz (Krym)
    www.lavra-crimea.org            - Bachczisarajski Swiato-Uspieński Monaster (Krym)
    www.monastyr-mangup.narod.ru - Swiato-Błagowieszczeński Monaster, Mangup (Krym)
    www.savva.org.ua                 - Monaster św. Sawy, Melitopol
    www.mgarsky-monastery.org - Mgarski Spaso-Preobrażeński Monaster, Mgar (Połtawa)
    www.iverskiy.org                  - Swiato-Iwierski Monaster, Odessa
    www.iliya-monastery.org       - Swiato-Iliński Monaster, Odessa
    www.spmon.narod.ru            - Swiato-Pokrowski Monaster, Wielikije Cepcewiczi (Rowno)
    www.nik-mykachiv.narod.ru  - Monaster żeński św. Mikołaja, Mukaczewo
    www.rizopolozhenie.com.ua  - Swiato-Bogorodiczny Rizopołożeński Monaster,Tomaszowka
    www.zolotonosha-1.narod.ru - Swiato-Pokrowski Krasnogorski żeński monaster,Zołotonoszi
    www.feofaniaskit.kiev.ua - Swiato-Panteleimonowski skit Kijewo-Pokrowskiego Monasteru
 
    Seminaria i uczelnie:
    www.kdais.org.ua                   - Kijowska Akademia Teologiczna i Seminarium
    www.uuba.org.ua                   - Użgorodzka Akademia Teologiczna
    www.orth-mission.org.ua        - Połtawska Wyższa Szkoła Teologiczna
    www.pdsem.mrezha.net         - Seminarium w Poczajewie
    www.odseminary.orthodox.ru - Seminarium w Odessie
    www.orthvoldiocese.lutsk.ua/volrus/semru/seminarru.html - Seminarium Wołyńskie
 
    Parafie:
    www.sobor.in.ua                         - Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Kijów
    www.preobragenie.org.ua             - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Kijów
    www.svvlasiy.kiev.ua                   - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Kijów
    www.nivki.orthodoxy.ru               - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Kijów
    www.ispovednik.narod.ru             - Cerkiew św. Łukasza, Kijów
    www.arhistratig.kiev.ua                - Cerkiew św. Archanioła Michała, Kijów
    www.cyril7.narod.ru                    - Cerkiew śww. Cyryla i Metodego, Kijów
    www.kosma.org.ua                      - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Kijów
    www.kosma-damian.kiev.ua         - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Kijów
    www.starapolyana.kiev.ua            - Cerkiew św. Makarego, Kijów
    www.serafim.kiev.ua                   - Cerkiew św. Serafima Sarowskiego, Kijów
    www.trifon.kiev.ua                      - Cerkiew św. Trifona, Kijów
    www.stgeorge-kharkov.org           - Cerkiew św. Jerzego, Charków
    www.panteleimon.info                 - Cerkiew św. Pantelejmona, Charków
    www.trisv.narod.ru                      - Cerkiew Trzech Świętych Hierarchów, Charków
    www.rodionovchurch.com            - Cerkiew Ikony Wzyskanije pogibszich, Charków
    www.pravoslavie.in.ua                 - Sobór Świętej Trójcy, Dniepropietrowsk
    www.kv.orthodoxy.ru                  - Cerkiew św. Włodzimierza, Dniepropietrowsk
    dp.iver.dp.ua                               - Cerkiew Iwierskoj Ikony Matki Bożej, Dniepropietrowsk
    www.sobor.odessa.ua                  - Sobór Przeobrażenia Pańskiego, Odessa
    www.saintgeorge.org.ua               - Cerkiew św. Jerzego, Odessa
    www.chelovekbojiy.odessa.ua      - Cerkiew św. Aleksego, Odessa
    warwara-hram.se-ua.net               - Cerkiew św. Barbary, Odessa
    www.orthodox-adamovka.narod.ru - Cerkiew Świętej Trójcy, Adamowka
    gzvon.pyramid.volia.ua                - Cerkiew św. Jerzego, Ałczewsk
    www.molitva.com.ua                   - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Awdotino
    www.smh.hrest.info                    - Cerkiew św. Mikołaja, Bojarka
    www.xvc.net.ua                          - Cerkiew wszystkich świętych Czernigowskich,Czernigow
    www.hram-pokrov.pp.net.ua        - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Czernigow
    www.ekaterinka.orthodoxy.ru       - Cerkiew św. Katarzyny, Czernigow
    www.fotinya.orthodoxy.ru            - Cerkiew św. Fotiny, Dibrowa
    www.church.crimea.be                 - Cerkiew św. Mikołaja Ugodnika, Gurzuf (Jałta)
    www.irpin.in.ua/nikola                  - Cerkiew św. Mikołaja, Irpień
    www.svt-vasiliy.if.ua                    - Cerkiew św. Bazylego, Iwano-Frankowsk
    www.apostol.ds8.ru                     - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Kamyszowka
    www.parafia.com.ua                    - Cerkiew Narodzenia NMP, Kindijka
    www.kozelec.in.ua                      - Sobór Narodzenia NMP, Kozielec
    www.xpx-kurilovka.net                - Cerkiew Narodzenia Pańskiego, Kuriłowka
    www.neekzin.narod.ru                 - Cerkiew Świętej Trójcy, Lubimowka
    www.torirem.lg.ua                       - Cerkiew śww. Antoniego i Teodozjusza, Metallist
    users.i.com.ua/~dionis-r               - Cerkiew Archanioła Michała, Michajłowka-Rubieżowka
    www.pokrova.orthodoxy.ru         - Cerkiew Opieki NMP i św. Tichona, Motowiłowka
    www.troitza.org.ru                      - Cerkiew Świętej Trójcy, Nowogród Wołyński
    www.optina.orthodoxy.ru            - Cerkiew św. Optińskich starców, Pierwoje Maja
    www.nashhram1.narod.ru            - Cerkiew Świętej Trójcy, Pokotiłowka
    www.rakitnoe.mrezha.ru              - Cerkiew Archanioła Michała, Rakitnoje
    www.hram-senarna.tut.su             - Cerkiew św. Dymitra, Senarna
    www.sergeevka.odessa.ua/church - Cerkiew św. Sergiusza Radoneżskiego, Sergiejewka
    www.stvladimir.orthodoxy.ru        - Sobór św. ks. Włodzimierza, Sewastopol
    www.hram-flot.narod.ru               - Cerkiew św. Mikołaja, Sewastopol
    www.hram-ushakov.narod.ru        - Cerkiew św. Fiodora, Sewastopol
    www.derzhavnaja.orthodoxy.ru     - Cerkiew Dierżawnoj Ikony Matki Bożej, Sewastopol
    www.uspbg.org.ua                       - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Sieńkowo
    www.severskchurch.do.am           - Cerkiew św. Pantelejmona, Siewiersk
    www.sretenie.zachalo.ru               - Cerkiew Spotkania Pańskiego, Topolowka
    www.blagoverie.narod.ru              - Cerkiew św. Jerzego, Wielikij Dalnik
    www.st-xenia.vin.ua                     - Cerkiew św. Kseni Petersburgskiej, Winnica
    www.zazimye.org.ua                    - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Zazimie
    www.hram.lg.ua                           - Cerkiewny kompleks w Leśnej daczy, Siewierodonieck
    www.odessachurches.net.ua          - Cerkwie Odessy
    www.paco.net/~galaktion              - Cerkwie Odessy
    www.kharkov.zachalo.ru              - Świątynie Charkowa i Achtyrki (program Raskraska)
    www.hram.dp.ua                         - Świątynie Dniepropietrowska (ikony)
    www.duhpage.sed.lg.ua                - Świątynie Siewierodoniecka
    www.palmarius.com.ua                - Pielgrzymka po świętych miejscach Krymu
    www.moscow-crimea.ru/duhovny - Krym Duchowny
    www.planetakrim.com/catalog/01/sev-hram - Świątynie i monastery Sewastopola
    www.jalita.com/guidebook/temple_of_yalta - Świątynie Jałty
 
    Bractwa:
    spas.svetilen.ru              - Ukraińskie Bractwo Prawosławne pw. Archanioła Michała
    www.spmu.narod.ru       - Ukraińskie Bractwo Młodzieży Prawosławnej
    www.blago.org.ua           - Błogosławieństwo, organizacja charytatywna, Kijów
    www.kovcheg.inet-ua.ws - Kowczeg, prawosławny klub młodzieżowy, Kijów
    www.opmk.org               - Zjednoczenie prawosławnej młodzieży Krymu
    bratstvolviv.orthodoxy.ru - Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Lwów
    www.foto-bp.narod.ru     - Bractwo młodzieżowe św. ks. Włodzimierza, Winogradow
    www.otechestvo.org.ua   - Stowarzyszenie Jedyna Ojczyzna, Odessa
    www.bratstvo.kiev.ua - Bractwo śś.Antoniego,Teodozjusza i wszystkich Ojców Pieczerskich
 
    Gazety:
    www.is.svitonline.com/diakon - Cyrylica, Kijów
    www.g-vik.narod.ru               - Wiara i Kultura, Kijów
    www.otrok-ua.ru                   - Otrok, gazeta młodzieżowa, Kijów
    www.svitlo-p.narod.ru            - Światło Prawosławia, Lwów
    blagovest.al.lg.ua                    - Błagowiest, Ałczewsk
    www.vifleem.narod.ru            - Betlejemska gwiazda, gazeta dla dzieci, Charków
 
    Ikony:
    www.ikona-school.narod.ru  - Szkoła ikonograficzna, Kijów
    www.obraz.org.ua               - Obraz, pracownia ikon, Kijów
    www.mirikon.com               - Mir ikon, pracownia ikon, Kijów
    www.gopka.kiev.ua             - Malarz ikon z Kijowa
    www.natalygallery.narod.ru  - Galeria ikon Natalii, Charków
    icons.folioplus.com              - Poligraficzne ikony, Charków (dużo ikon)
    www.icon.infodz.com.ua     - Malarz ikon z Dniepropietrowska
    www.pavel-ko.net               - Pawełko, pracownia ikon, Nikołajew
    www.ikona-ua.narod.ru       - Pracownia ikon, Wozniesieńsk
    www.izograf-sobor.narod.ru - Sobor, pracownia ikon, Kamieniec Podolski (duże ikony)
    www.zamureenko.com        - Malarz ikon z Zaporoża (duże ikony)
    www.ikona.pl.ua                 - Ikonopisnyj podlinnik
    www.iconopis.narod.ru        - Ikony i miniatury
    spas.svetilen.ru                    - Ikony na stronie Bractwa św. Archanioła Michała
    www.nankivska-ikona.org    - Nankiwska Ikona Matki Bożej
 
    RTV:
    www.tv.orthodoxy.org.ua - Pierwszy prawosławny, redakcja programów telewizyjnych
    www.glas.org.ua              - Głas, prawosławny telekanał, Kijów
    www.kievrus.tv               - Ruś Kijowska, prawosławny telekanał, Kijów
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.obihod.dp.ua                             - Uczebnyj Obichod (PDF,Mp3)
    www.seminaria.virtbox.ru                   - Połtawska Szkoła Teologiczna (PDF)
    www.agiosis.orthodoxy.ru/arhiv.htm    - Chór monasteru z Charkowa (PDF,Mp3)
    www.kamerton.alfaspace.net               - Nutowa biblioteka muzyki cerkiewnej (PDF),kolędy
    www.jonathan.org.ua                          - Strona biskupa Ionafana (PDF)
    www.fainer.com.ua                             - Wsienoszcznoje bdienije i Liturgia (TIF,Mp3)
    www.lavra.nm.ru                                - Wsienoszcznoje bdienije (PDF)
    www.lavra.kiev.ua/ru/sound/sound.php - Podobny raspiewa Kijewo-pieczerskiej ławry (GIF)
    www.akhtyrkamonastery.com              - Swiato-Troicki Monaster, Achtyrka (JPG)
    www.churchmusic.narod.ru                 - Pojtie Bogu naszemu pojtie (TIF)
    www.regentskoedelo.org                     - Regentskoje dieło, czasopismo, Kijów
    www.sv-gory.iatp.org.ua                     - Piewczeskij sobor
    www.pesnstudio.com.ua                     - Pieśń, prawosławne muzyczne studio (Mp3)
    www.chorus.kh.ua                             - Chór Pokrowskiego Monasteru, Charków (Mp3)
    www.renaissance-chorus.org               - Chór Renaissance, Jużnoukraińsk (Mp3)
    www.bucov.narod.ru/snd_list.html       - Prawosławna Bukowina (Mp3)
    www.stvladimir.orthodoxy.ru/hor.html  - Chór soboru św. Włodzimierza, Sewastopol (Mp3)
    www.hram-flot.narod.ru/pesnopen.html - Chór cerkwi św. Mikołaja, Sewastopol (Mp3)
    www.pochaev.org.ua/?p=Pesnopenia/pesni - Chór Poczajewskiej Ławry (Mp3)
    www.iona.kiev.ua/monastery.php?menu=audio - Swiato-Troicki Monaster, Kijów (Mp3)
 
    Biblioteki:
    www.seminaria.virtbox.ru/bibl.htm - Biblioteka Połtawskiej Szkoły Teologicznej
    www.pravoslavie.in.ua                  - Sobór Świętej Trójcy, Dniepropietrowsk (kulinaria)
    www.pravpost.org.ua                    - Prawosławny post
    www.ni-ka.com.ua                        - Ni-ka, biblioteka ojców
    www.biblia.org.ua                         - Biblia
    www.peresopnytske.org.ua            - Pieresopnicka Ewangelia
 
    Inne ukraińskie strony prawosławne:
    www.kiev-orthodox.org            - Ruś Kijowska
    www.sedmica.orthodoxy.ru      - Sedmica, prawosławne wiadomości
    www.pokrovkino.com              - Festiwal prawosławnych filmów, Centrum Pokrow, Kijów
    www.lestvitsa-orthodox.dp.ua   - Lestwica, centrum kultury prawosławnej (Mp3,AVI/MP4)
    www.soborno.od.ua                 - Soborno, portal, Odessa (Mp3,video)
    www.hrest.info                        - Chrześcijański web-serwer, hosting prawosławnych stron
    www.hram-luki.com                 - Prawosławne centrum oświatowe, Kercz
    www.newsman.narod.ru           - Prawosławny przegląd - wiara i życie, Sumy
    www.hram.al.lg.ua                   - Dekanat Ałczewski
    www.feodosia.orthodoxy.ru      - Dekanat Fieodosji
    www.pravoslavie-romen.narod.ru - Dekanat Romeński
    www.sevblagochinie.narod.ru    - Dekanat Sewastopola
    www.pritvor.kiev.ua                 - Pritwor, młodzieżowy portal prawosławny
    www.singerschool.orthodoxy.ru - Woskresnaja Piewczeskaja Szkoła, Kijów
    www.ionaschool.kiev.ua            - Szkoła niedzielna Ioninskiego monasteru, Kijów
    www.kirimef.orthodoxy.ru        - Szkoła niedzielna śww. Cyryla i Metodego, Kirowograd
    www.ortho-school.at.ua            - Szkoła niedzielna, Odessa
    www.sophia.lg.ua                     - Gimnazjum św. Tatiany, Ługańsk
    www.fondnevskij.ru                 - Fundacja św. Aleksandra Newskiego, Ługańsk
    www.palomnik.crimea.ua          - Prawosławny obóz dla rodziców z dziećmi, Krym
    www.missia.od.ua                    - Wydział kształcenia religijnego i katechizacji, Odessa
    www.palomnik.od.ua                - Wydział pielgrzymkowy św. Apostoła Andrzeja, Odessa
    www.palomnik.com.ua             - Wydział pielgrzymkowy, Charków
    www.putnik.kiev.ua                  - Putnik, służba pielgrzymkowa, Zazimie
    www.sloboda.orthodoxy.ru        - Charkowski pałomnik
    www.pilgrim.crimea.ua              - Prawosławny Krym
    www.kerch-orthodox.info          - Prawosławna Kercz
    www.svetilen.ru                        - Prawosławny Ługańsk
    www.vira.in.ua                         - Prawosławny Jagotin
    www.mar-orthodox.narod.ru     - Prawosławie w Mariampolu
    www.orthodoxy.sumy.ua          - Sumy Prawosławne
    www.pamyatki.h.com.ua          - Zabytki Prawosławia, Czernigow
    www.wilstar.orthodox.ru           - Pieczary Kijewo-Pieczerskiej Ławry
    www.wilstar.nm.ru                   - Pieczary Kijewo-Pieczerskiej Ławry
    www.ipodiakony.org.ua            - Strona ipodiakonów
    www.enkolpia.narod.ru             - Enkolpia, obramowania ikon i miniatury, Kijów
    www.studio-art.kiev.ua             - Art Studio, obramowania ikon i odlewy ze srebra, Kijów
    www.platan.mksat.net              - Płatan, artystyczne odlewy, Nikołajew
    www.ros-v.vn.ua                     - Roś, ikony i wyposażenie cerkiewne, Winnica
    www.sinay.kiev.ua                   - Synaj, sklep z wyposażeniem cerkiewnym
    www.guardian-angel.com.ua     - Anioł stróż, wyposażenie cerkiewne (sprzedaż wysyłkowa)
    www.lestvica.org.ua                 - Lestwica, literatura oraz CD i DVD (sprzedaż wysyłkowa)
    www.orthodox-book.com         - Prawosławna literatura, CD i DVD (sprzedaż wysyłkowa)
    www.vishivalochka.at.ua          - Wysziwałoczka (także ikony)
    www.svecha-orthodox.narod.ru - Świece cerkiewne, Odessa
    www.kupola.com.ua                 - Budowanie i montaż kopuł, Gorłowka
    www.electromash.poltava.ua/church.html - Swiet dla cerkwiej, łampady i panikadiła, Połtawa
 
Prawosławie w Mołdawii
    www.mitropolia.md                - Metropolia Mołdowy Patriarchatu Rosyjskiego
    www.diocese-tiras.org             - Diecezja Tiraspolsko-Dubosarska
    www.mitropoliabasarabiei.md  - Metropolia Besarabii Patriarchatu Rumuńskiego
    www.chitcani.ru                     - Nowo-Niamiecki Swiato-Wozniesienski monaster, Tiraspol
    www.paisiy.luxephotos.ru       - Nowo-Niamiecki Swiato-Wozniesienski monaster, Chitcani
    www.frumoasa.md                 - Monaster Frumoasa
    www.manastirea-saharna.md   - Monaster Sacharna
    manastireazloti.wordpress.com - Monaster Zloti
    www.bdu.diocese-tiras.org       - Wyższa Szkoła Teologiczna, Bendery
    www.hrambender.bendery.md - Parafia św. Sergiusza Radoneżskiego, Bendery
    www.hram.md                        - Parafia św. Mikołaja, Basarabiask
    www.godmather.narod.ru        - Parafia Narodzenia NMP, Kiszyniów
    bispetrupavel.tripod.com          - Rumuńska parafia śww. Piotra i Pawła, Kiszyniów
    church.yoll.net                        - Rumuńska parafia św. Dymitra, Kiszyniów
    www.logos.md                        - Logos, portal prawosławnej młodzieży Mołdowy
    www.ortodoxie.md                  - Prawosławny portal informacyjny
 
Prawosławie na Litwie
    www.orthodoxy.lt      - Diecezja Litewska Patriarchatu Rosyjskiego
    www.cerkvica.lt         - Cerkiew św. Efrosynii Połockiej, Wilno
    www.vnls.mrezha.net - Cerkiew śś.Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, Kłajpeda
    orthodox.tts.lt            - Cerkiew św. Pantelejmona, Wisaginas
    www.siauliai.avita.lt   - Prawosławny Szaulaj
    www.pbl.lt                - Prawosławne Bractwo Litwy
    www.kolos.lt             - Stowarzyszenie prawosławnej dydaktyki
    ikonopis.dkd.lt           - Pracownia ikon
    ikons1.tripod.com      - Sancta, antykwariat z ikonami, Wilno
 
Prawosławie na Łotwie
    www.pravoslavie.lv            - Archidiecezja Łotewska Patriarchatu Rosyjskiego
    www.eleison.lv                  - Kyrie eleison
    www.apostol.times.lv         - Cerkiew św. Włodzimierza, Jurmala
    www.nkrivohizina.narod.ru - Pracownia ikon
 
Prawosławie w Estonii
    www.orthodox.ee                       - Diecezja Estońska Patriarchatu Rosyjskiego
    www.pravoslavie.ee                    - Wydział kształcenia religijnego i katechizacji
    www.tallinna-sobor.orthodoxy.ru - Sobór św. Aleksandra Newskiego, Tallin
    www.stnicolas.ee                        - Cerkiew św. Mikołaja, Tallin (Mp3)
    www.panagia.orthodox.ee            - Cerkiew Ikony Matki Bożej Skoroposłusznica, Tallin
    www.narvasobor.ee                    - Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Narwa
    www.theophany.ee                     - Cerkiew Objawienia Pańskiego, Johvi
    my.tele2.ee/orthodoxy                 - Cerkiew Narodzenia NMP, Rakwere
    www.tyri.orthodox.ee                 - Cerkiew Świętej Trójcy, Turi
    www.baltwillinfo.com/mp.htm     - Mir Prawosławia, gazeta, Tallin
    www.ortschool.edu.ee                - Prawosławna szkoła humanistyczna, Narwa
    www.arhistratig.com                  - Archistratig, pracownia ikon
    www.orthodoxsingers.com          - Orthodox Singers - Prawosławni śpiewacy (Mp3)
    www.hot.ee/palomnik                 - Monaster żeński, Uspieński, Piuchtice (Mp3)
    www.puhti.orthost.ru                  - Monaster żeński, Uspieński, Piuchtice
 
Gruzińska Cerkiew Prawosławna
    www.patriarchate.ge

    Diecezje, Monastery, Seminaria, Parafie, Fundacje, Ikony, RTV, Muzyka, Inne
 
    Diecezje:
    www.eparchy-batumi.ge - Batumi
    www.kutais-gaenati.ge    - Kutaisko-Gaenatska
    www.potipazisi.ge          - Poti i Khobi
    www.sg-sakdari.ge         - Sakdari
    www.shemoqmedi.ge     - Szemokmedi
    www.urbnis-ruisi.ge       - Urbnis
 
    Monastery:
    kutaisidotorg.tripod.com/gelatitour.htm - Monaster Gelati, Kutaisi
 
    Seminaria:
    www.osgf.ge/tta - Akademia Teologiczna i Seminarium w Tbilisi
 
    Parafie:
 
    Fundacje:
    www.lazarus.org.ge - Fundacja Charytatywna Patriarchatu Gruzińskiego
 
    Ikony:
    www.georgia.orthodoxy.ru/icons.htm - Ikony Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej
    www.betaneli.ge                               - Strona malarza ikon
 
    RTV:
    www.iveria-tv.ge - Iveria TV
    media.wanex.ge:8000/listen.pls - Radio Iveria (WMA,na żywo)
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.georgia.orthodoxy.ru/music.htm - Gruzińska Cerkiew Prawosławna (Real,Mp3)
    www.angelfire.com/ga/Georgian/music.html - Chór Rustawi (Real)
 
    Inne gruzińskie strony prawosławne:
    www.georgia.orthodoxy.ru - Gruzińska Cerkiew Prawosławna
    www.orthodoxy.ge            - Gruzińska Strona Prawosławna
    www.orthodox.ge              - Biblioteka
    www.sbarbara.ge              - Centrum Edukacji Teologicznej św. Ap. Symeona Kananity
    www.tveni.ge                   - Prawosławny kalendarz
    www.kvirike.ge
 
Serbska Cerkiew Prawosławna
    www.spc.rs

    Diecezje, Monastery, Uczelnie, Parafie, Bractwa,
    Gazety, Ikony, RTV, Muzyka, Biblioteki, Inne
 
    Diecezje:
    www.mitropolija.me                        - Metropolia Czarnogóry
    www.mitropolijadabrobosanska.org  - Metropolia Dabrobosańska
    www.mitropolija-zagrebacka.org      - Metropolia Zagrzebsko-Ljubljańska
    www.poa-info.org                           - Ochrydzka archiepiskopia
    www.eparhija-prizren.com               - Raszko-Prizrenska i Kosowo-Metochijska
    www.spcbl.org                                - Banja Luka
    www.eparhija-backa.org.rs               - Backa
    www.eparhijabihackopetrovacka.org - Bichacko-Petrowacka
    www.e-budimljansko-niksicka.co.me - Budimlańsko-Nikszycka
    www.eparhija-dalmatinska.hr            - Dalmatyńska
    www.eparhija-gornjokarlovacka.hr    - Górnokarłowacka
    www.eparhija-niska.rs                      - Niska (Nisz)
    www.eparhija-osjeckopoljskabaranjska.hr - Osijecka i Barańska
    www.eparhija-sabacka.com              - Sabacka
    www.eparhija-sumadijska.org.rs        - Sumadijska (Kragujewac)
    www.eparhija-timocka.org                - Timocka (Timok)
    www.eparhijavranjska.org                - Wrańska
    www.eparhija-zahumskohercegovacka.com - Zahumsko-Hercegowacka
    www.eparhijazvornickotuzlanska.org - Zwornicko-Tuzlańska
    www.serbische-diozese.org               - Diecezja Środkowo-Europejska
    www.egliseorthodoxeserbe.org          - Diecezja Zachodnio-Europejska
    www.epbrskan.org                           - Diecezja Brytyjsko-Skandynawska
    www.newgracanica.com                   - Metropolia Ameryki i Kanady
    www.soc.org.au                               - Diecezja Australii
 
    Monastery:
    www.zica.org.rs                        - Zica
    www.rs.risjak.net/studenica/      - Studenica
    www.banjska.org                      - Banjska
    www.celije.org.rs                      - Celije
    www.mancr.org                        - Cerna Reka
    www.manastircokesina.org.rs     - Cokesina
    www.gomionica.org                  - Gomionica
    www.manastirgradac.org.rs        - Gradac
    www.manastirkom.org              - Kom
    www.krasnica.rs.sr                   - Krasnica (Cajnice)
    www.manastir-lepavina.org       - Lepavina (radio,WMV)
    www.manastirulesju.org.rs        - Lesje
    www.rastko.rs/kosovo/pecarsija - Peć
    www.manastir-piva.org             - Piva
    www.manastirpodmaine.rs        - Podmaine
    www.manastir.ravanica.co.rs     - Rawanica
    www.manastir-rmanj.com         - Rmań
    www.svpetkastubal.org             - Stubal
    www.manastirtavna.rs.sr           - Tawna
    www.zavala.ws                        - Zawala
    www.uzice.net/mileseva            - Mileseva
    www.uzice.net/raca                  - Raca
    www.uzice.net/uvac                 - Uvac
    www.hilandar.org                     - Chilandar (Atos)
    www.rs.risjak.net/chilandar       - Chilandar (Atos)
    www.manastiri.rs                     - Monastery serbskie
 
    Uczelnie:
    www.sr.pbf.rs                  - Wydział Teologii pw. św. Jana Teologa, Belgrad
    www.akademijaspc.edu.rs - Akademia Ikonografii i Restauracji, Belgrad
 
    Parafie:
    www.hramsvetogsave.com    - Cerkiew św. Sawy, Belgrad
    www.saborna-crkva.com       - Sobór św. Archanioła Michała, Belgrad
    www.hramaleksandranevskog.rs - Cerkiew św. Aleksandra Newskiego, Belgrad
    www.hramsvetogdjordje.com - Cerkiew św. Jerzego, Belgrad
    www.crkvasvvasilije.org.rs     - Cerkiew św. Wasyla, Belgrad
    www.crkva-belegis.info.ms    - Cerkiew św. Mikołaja, Belegisz (pocztówki)
    www.pobedonosac.com         - Cerkiew św. Jerzego, Bor
    www.deliblato.org                 - Cerkiew św. Mikołaja, Deliblato
    www.malacrkvadolovo.org.rs - Cerkiew św. Mikołaja, Dołowo
    www.svetikozmaidamjan.org.rs - Cerkiew śww. Kosmy i Damiana, Kikinda
    www.svetidjordje.rs               - Sobór św. Jerzego, Kruszewac
    www.crkvalajkovac.org.rs      - Cerkiew św. Dymitra, Lajkowac
    www.svnikola.org                  - Cerkiew św. Mikołaja, Milosevac
    www.crkvasvetognikolenis.org - Cerkiew św. Mikołaja, Nisz
    www.svkonstantin.org            - Cerkiew śww. Konstantyna i Heleny, Nisz
    www.hramsvetogjovana.iz.rs  - Cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Petlowo-Brdo
    www.svetijakov.org               - Cerkiew św. Jakuba, Szumadija
    www.spc.rs/Vrnjacka-Banja   - Cerkiew Narodzenia NMP, Vrniacka Bania
    www.novihram.info               - Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego, Zrenjanin
    www.svnikola.org                  - Cerkiew św. Mikołaja, Brczko (Bośnia)
    www.coderventa.com            - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Derwenta (Bośnia)
    www.crkva-dobrinja.org         - Cerkiew św. Bazylego z Ostrogu, Dobrinja (Bośnia)
    www.staracrkva.org               - Cerkiew św. Gabriela i św. Michała, Sarajewo (Bośnia)
    www.spco-lj.si                       - Cerkiew śww. Cyryla i Metodego, Lubljana (Słowenia)
    www.spco-borovonaselje.org  - Cerkiew w Borowo Naselje (Chorwacja)
    users.beotel.net/~crkva.sv.petke - Cerkiew św. Petki, Maczkowac (Chorwacja)
    www.iib.co.rs/ostrovo            - Cerkiew Narodzenia św. Jana, Ostrowo (Chorwacja)
    www.cogrbice.org.rs              - Cerkiew św. Eliasza, Grebice (Czarnogóra)
    www.svgeorgije.org               - Cerkiew św. Jerzego, Surdulica (Czarnogóra)
    www.sabornihram.org            - Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Podgorica (Czarnogóra)
 
    Bractwa:
    www.trojerucica.org          - Bractwo Przenajświętszej Bogurodzicy Trojerucica, Bijelina
    www.covekoljublje.org      - Filantropia, organizacja humanitarna
    www.neobyzantine.org      - Organizacja odrodzenia kultury bizantyjskiej
    www.studenickikrug.org.rs - Stowarzyszenie przyjaciół serbskich monasterów
    www.sozeb.org                  - Młodzieżowe bractwo św. Sawy, Bania Luka
 
    Gazety:
    www.pravoslavlje.org.rs          - Prawosławie, aktualności Serbskiego Patriarchatu
    www.bogoslovlje.net               - Bogosłowije
    www.dverisrpske.com             - Dveri Serbskie
    www.zvonce.spc.rs                 - Svetosavsko zvonce, gazeta dla dzieci
    www.glaskim.co.rs                  - Wiestnik Kosowa i Metochii
    www.sabornost.org                  - Sobornost'
    www.mitropolija.co.me/casopis - Swetigora
 
    Ikony:
    solair.eunet.rs/~garmand           - Gawriło, pracownia ikon
    www.ikonopisanje.com             - Mandylion, pracownia ikon
    vizantijskiikonopis.blogspot.com - Pracownia ikon, ikony w bizantyjskim stylu
    www.esnips.com/web/vizantijske-ikone - Pracownia ikon, ikony w bizantyjskim stylu
    www.orthodoxicons.co.rs         - Pracownia ikon, ikony w neobizantyjskim stylu
    www.sveti-pantelejmon.com     - Pracownia ikon św. Pantelejmona
    www.ikonopisac.narod.ru         - Pracownia ikon, Nisz
    www.ikonopisac.com               - Pracownia ikon
    www.waysha.com                   - Pracownia ikon
    www.ateljek.com                     - Pracownia ikon
    www.atelje-milovanovic.com    - Pracownia ikon
    www.serbian-iconography.com - Pracownia ikon
    www.pravoslavneikone.net       - Pracownia ikon
    www.pravoslavne-ikone.rs        - Pracownia ikon
    www.ikone.iz.rs                       - Pracownia ikon
    www.ikonija-plus.com              - Pracownia ikon
    www.ikonograf.co.rs                - Pracownia ikon
    www.ikonelukic.com                - Pracownia ikon
    www.ikoneknezevic.com          - Pracownia ikon
    www.ikonetatjana.com             - Pracownia ikon
    www.biljanavujaklija.com         - Pracownia ikon
    ikone.freehostia.com                 - Pracownia ikon
    www.udzbenik-ikonopisa.com   - Podręcznik ikonografa
 
    RTV:
    www.logostv.org.rs    - Telewizja Logos
    www.radiozlatousti.rs - Radio Zlatousti
    www.radioiskon.org    - Radio Iskon (Real,na żywo)
    www.svetigora.com    - Radio Swetigora (Real,na żywo)
    www.radiokim.net      - Radio Kosowa i Metochii (Real,na żywo)
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.angelfire.com/ok3/hor                - Chór św. Symeona, Smederewska Palanka
    choirsvsimeon.blogspot.com                - Chór św. Symeona, Smederewska Palanka
    users.beotel.net/~stevab/hor.htm          - Chór św. Jana Chrzciciela, Baczka Palanka
    www.crkvenihorkraljevo.org.rs            - Chór św. archidiak. Stefana, Kraljewo
    www.pojanje.org.rs                            - Chór Trzech Świętych Hierarchów, Krupanj
    solair.eunet.rs/~pejic                           - Chór Sweti Georgije, Nowy Sad (Real)
    www.slatkopojci.org.rs                        - Chór młodzieżowy św. Romana, Pietrowaradin
    www.horsloga.org                               - Chór Sloga, Sarajewo
    www.pbpd.info                                   - Chór Belgradzkiego Stowarzyszenia Śpiewaczego
    www.agape.rs                                     - Agape (PDF,Mp3)
    www.24casa.com/vizantija                   - Bizantyjska muzyka (Mp3)
    www.duhovnalira.co.rs                        - Duchowna lira, serbskie pieśni cerkiewne (Mp3)
    www.svetosavlje.org/pojanje                - Swetosawlje, prawosławno pojanje (Mp3)
    www.serbianorthodoxchurch.net/music - Serbska Cerkiew Prawosławna (Real)
    www.sv-djordje.org                            - Serbska prawosławna muzyka chóralna (TIF)
    www.sv-djordje.org/pieces.htm           - Cerkiew św. Jerzego, Cuprija (PDF)
 
    Biblioteki:
    www.rastko.rs/bogoslovlje - Biblioteka serbskiej teologii
    www.bsn.org.rs                - Biblioteka św. Nauma
    www.molitvenik.in.rs        - Modlitwy
 
    Inne serbskie strony prawosławne:
    www.bgsvetionik.biz/pravoslavlje.php      - Sakramenty, święta i obyczaje Cerkwi
    www.fruskagora.rs/html/manastiri.html     - Monastery Fruskiej Gory
    www.rastko.rs/bogoslovlje/crkvenestudije - Centrum Studiów Cerkiewnych, Nisz
    www.interfax-religion.com/kosovo/ - Tragedia Kosowa, fotografie ruin
    www.kosovo-rus.narod.ru             - Kosowo, serbska Golgota, fotografie
    www.hvosno.co.rs                       - Serbskie Kosowo, dom kultury św. Sawy
    www.kosovo.net                          - Kosowo
    www.kosovoonline.cz                  - Kosowo online
    www.kosovo.cerkiew.pl               - Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa i Metochii
    kosovo.dozet.info                        - Kosowo i Metochia, galeria fotografii
    www.rastko.rs/kosovo                 - Kosowo i Metochia
    www.rastko.rs/svecovek              - Svecovek
    www.serbianorthodoxchurch.com - Serbska Cerkiew Prawosławna
    www.serbianorthodoxchurch.net   - Serbska Cerkiew Prawosławna (fonty)
    www.spc-brcko.org                     - Dekanat (Namiestnictwo) Brczka
    www.spctuzla.org                        - Dekanat (Namiestnictwo) Tuzli
    www.coknezica.com                    - Prawosławie w Knieszpolu
    www.ccc.org.rs                            - Centrum kultury chrześcijańskiej, Belgrad
    www.dobrocinstvo.spc.rs              - Dobroczinstwo, agencja pielgrzymkowa
    www.hfcopreljina.org.rs                - Humanitarna fundacja, Preljina
    www.predanje.com                       - Predanje, wydawnictwo
    www.studiologos.org.rs                 - Logos, studio graficzne
    www.mosaicmilan.com                 - Prawosławne mozaiki
    www.ligrap.com                           - Ligrap, odlewnia dzwonów, wyposażenie cerkiewne
    www.crkveniartikli.org                  - Wyposażenie cerkiewne, ikony, szaty liturgiczne
    www.pravoslavnibutik.com           - Szaty liturgiczne, Nisz
    www.axios.rs                               - Aksios, pracownia krawiecka, wyszywanie
    www.katiheta.net                         - Dla katechetów
    www.bogopoznanje.org.rs             - Bogopoznanie, dzieci i młodzież a Prawosławie
    www.pravoslavljedanas.info          - Prawosławie dziś
    www.verujem.org                         - Wierujem, prawosławna prezentacja
    www.veronauka.org.rs                  - Prawosławna nauka wiary
    veronauka.tripod.com                   - Prawosławna wiara
    www.svetosavlje.org                    - Swetosawlje
    www.svetisava.cc                        - Św. Sawa
 
Rumuńska Cerkiew Prawosławna
    www.patriarhia.ro

    Diecezje, Monastery, Seminaria i uczelnie, Parafie, Bractwa,
    Wydawnictwa, Gazety, Ikony, RTV, Muzyka, Biblioteki, Inne
 
    Diecezje:
    www.crestinism-ortodox.ro        - Metropolia Munteni i Dobrudży (archidiecezja Bukaresztu)
    www.arhiepiscopiatomisului.ro   - Archidiecezja Tomis (Constanca)
    www.eparhiaargesului.ro            - Archidiecezja Argesz i Muscel
    www.edj.ro                               - Archidiecezja Dunari de Jos (Galati)
    www.sf-esc.ro                           - Diecezja Slobozia i Calarasi
    www.episcopiagiurgiului.ro         - Diecezja Giurgiu
    www.episcopiatulcii.ro               - Diecezja Tulczy
    www.mmb.ro                            - Metropolia Mołdowy i Bukowiny (archidiecezja Iassy)
    www.arhiepiscopiasucevei.ro      - Archidiecezja Suceava i Radauti
    www.epr.ro                              - Archidiecezja Roman i Bacau
    www.episcopiahusilor.ro            - Diecezja Husi
    www.mitropolia-ardealului.ro     - Metropolia Ardealului (archidiecezja Sibiu)
    www.arhiepiscopia-ort-cluj.org   - Metropolia Cluj, Alba, Kriszana i Maramuresz
    www.arhiepiscopia-ort-cluj.ro     - Archidiecezja Vadu, Feleacu i Cluj-Napoca
    www.reintregirea.ro                   - Archidiecezja Alba Iulia
    www.episcopiaoradiei.ro            - Diecezja Oradea
    www.episcopiammsm.ro            - Diecezja Maramuresz i Satu Mare
    www.episcopiasalajului.ro          - Diecezja Salajului
    www.mitropoliaolteniei.ro          - Metropolia Oltenii (archidiecezja Craiova)
    www.episcopia-ramnicului.ro     - Archidiecezja Ramnicului
    www.episcopiaseverinului.ro      - Diecezja Severin i Strehaia (Drobeta Turnu Severin)
    www.episcopiaslatinei.ro            - Diecezja Slatina
    www.mitropolia-banatului.ro      - Metropolia Banatu (archidiecezja Timisoara)
    www.episcopiaaradului.ro          - Archidiecezja Arad
    www.episcopiacaransebesului.ro - Diecezja Caransebes
    www.episcopiadevei.ro              - Diecezja Deva i Hunedoara
    www.mitropoliabasarabiei.ro      - Metropolia Besarabii
    www.mitropolia.eu                    - Metropolia Europy Zachodniej
    www.episcopia-italiei.it              - Diecezja Italii
    www.episcopia.ro                      - Diecezja Hiszpanii i Portugalii
    www.mitropolia-ro.de                - Metropolia Niemiec, Europy Środkowej i Północnej
    www.episcopiascandinavia.se      - Diecezja Skandynawska
    www.romarch.org                      - Metropolia Ameryki
    www.roeanz.com.au                   - Metropolia Australii i Nowej Zelandii
 
    Monastery:
    www.golia.ro/index.php                 - Monaster Golia, Iasi
    www.manastirea-afteia.go.ro          - Monaster Afteia
    www.manastireabarsana.ro            - Monaster Barsana
    www.proarad.ro/bezdin                 - Monaster Bezdin
    www.bogdana.ro                           - Monaster Bogdana, Radauti
    www.manastireabrancoveanu.ro     - Monaster Brancoveanu
    www.cernica.go.ro                        - Monaster Cernica
    www.manastirea-cozia.go.ro          - Monaster Cozia
    www.dervent.ro                           - Monaster Derwent
    www.dragomirna.ro                      - Monaster Dragomirna
    www.manastirea-frasinei.go.ro       - Monaster Frasinei
    www.manastireabodrog.ro             - Monaster Hodos-Bodrog
    www.cjvalcea.ro/hurezi/index.html - Monaster Hurezi
    www.manastirea-jercalai.moonfruit.com - Monaster Jercalai (skit św. Marii-Crikov)
    www.manastireamagina.ro             - Monaster Magina
    neamt.mmb.ro                              - Monaster Neamt
    www.manastireaplaviceni.ro           - Monaster Plaviceni
    www.manastirea-putna.go.ro          - Monaster Putna
    www.putna.ro                               - Monaster Putna
    www.manastirea-rohia.ro               - Monaster Rohia (św. Anny)
    secu.mmb.ro                                 - Monaster Secu
    sihastria.mmb.ro                            - Monaster Sihastria
    sihastriavoronei.mmb.ro                 - Monaster Sihastria Voronei
    www.manastirea-stelea.go.ro          - Monaster Stelea
    www.msfc.ro                                - Monaster Sfintei Cruci (Św. Krzyża), Oradea
    www.sfanta-maria.ro                     - Monaster św. Marii, Constanca
    www.sfintii-imparati.trei.ro             - Monaster śww. Konstantyna i Heleny, Comanesti
    www.manastireasfioan.ro               - Monaster św. Jana, Valea Mare (Brasov)
    www.manastirea-teghea.ro             - Monaster Teghea
    www.manastirea-tismana.go.ro       - Monaster Tismana
    www.manastirea-visina-gorj.go.ro   - Monaster Visina
    www.manastirea-vladimiresti.go.ro  - Monaster Vladimiresti
    www.voronet.3x.ro                        - Monaster Voronet
    www.manastiri-bucovina.go.ro        - Monastery Bukowiny
    www.romanian-monasteries.go.ro   - Monastery Rumunii
    www.manastiriortodoxe.ro              - Monastery Rumunii
    www.manastiri.org                         - Monastery Rumunii
 
    Seminaria i uczelnie:
    www.seminarortodoxbucuresti.ro    - Seminarium w Bukareszcie
    www.seminarulbm.ro                     - Seminarium w Baia Mare
    www.seminaruldorohoi.ro               - Seminarium w Dorohoi
    www.seminarulpiatraneamt.org        - Seminarium w Piatra Neamt
    www.semmnt.ro                             - Seminarium przy Monasterze Neamt w Vanatori
    www.unibuc.ro/en/fac_fto_en          - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bukareszcie
    www.ftoub.ro                                 - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bukareszcie
    ot.ubbcluj.ro                                   - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Cluj-Napoca
    teologie.central.ucv.ro                      - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Craiova
    www.ulbsibiu.ro/ro/facultati/teologie - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Sibiu
    www.uoradea.ro/english/topic/77/The$Faculty$of$Orthodox$Theology.html - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Oradea
 
    Parafie:
    www.catedrala.ro                       - Sobór, Bukareszt
    www.catedralaneamului.ro          - Sobór, Bukareszt
    www.sfantulambrozie.ro             - Parafia św. Ambrożego, Bukareszt
    www.sfandrei.ro                        - Parafia św. Andrzeja, Bukareszt
    sf.haralambie.tripod.com             - Parafia św. Haralamby, Bukareszt
    www.sfantulgheorghe.ro             - Parafia św. Jerzego, Bukareszt
    www.parohiamartisor.go.ro         - Parafia św. Jerzego, Bukareszt
    www.mercurie.ro                       - Parafia św. Merkurego, Bukareszt
    www.udricani.ro                        - Parafia św. Mikołaja, Bukareszt
    www.bisericasfantulstefan.home.ro - Parafia św. Stefana, Bukareszt
    www.biserica-sfantul-silvestru.ro - Parafia św. Sylwestra, Bukareszt
    www.bisericasfvineri.ro              - Parafia św. Vineri (św. Paraskiewy), Bukareszt
    www.sfvineri.ro                         - Parafia św. Vineri (św. Paraskiewy), Bukareszt
    www.schituldarvari.ro                - Parafia Darwari, Bukareszt
    www.schitulmagureanu.org         - Parafia Magureanu, Bukareszt
    www.parohia-precupetii-vechi.ro - Parafia, Bukareszt
    www.stavropoleos.ro                 - Parafia, Bukareszt
    www.capelaparhon.go.ro            - Kaplica śww. Konstantyna i Heleny, Bukareszt
    www.biserica-mihai-viteazul.ro   - Parafia Świętej Trójcy, Alba Iulia
    www.por-aiud3.home.ro             - Parafia, Alba Iulia
    www.proarad.ro/micalaca-noua   - Parafia śww. Michała i Gabriela, Arad
    www.parohiasfparascheva.com   - Parafia św. Paraskiewy, Botosani
    www.parohiasatunou.3x.ro         - Parafia Satul Nou, Botosani
    www.vasile-cel-mare.ro              - Parafia św. Bazylego, Cluj-Napoca
    www.parohiahenci.go.ro             - Parafia św. Pantelejmona, Henci
    www.sf-ilie.go.ro                       - Parafia św. Eliasza, Husi
    www.sfmahrama.ro                   - Parafia św. Mahrama, Iasi
    www.sfioanspitalpascani.ro        - Parafia św. Jana, Pascani
    www.parohia-radomiresti.go.ro   - Parafia, Radomiresti
    www.parohiasavinesti.ro            - Parafia śww. Michała i Gabriela, Savinesti-Neamt
    www.scaricica.go.ro                  - Parafia Wszystkich Świętych, Scaricica
    www.sfcruce.ro                        - Parafia Świętego Krzyża, Suceava
    www.multiart.ro/catedrala          - Sobór, Suceava
    wwwold.netsoft.ro/catedrala       - Sobór, Targu-Mures
    www.parohiavarzaru.go.ro         - Parafia, Varzaru
 
    Bractwa:
    www.sfstelian.org       - Bractwo św. Steliana
    www.ltcormures.3x.ro - Rumuńska Liga Prawosławnej Młodzieży, Targu Mures
    ascor.ong.ro                - ASCOR, Rumuńska Organizacja Prawosławnych Studentów
    www.ascorarad.ro       - ASCOR, Arad
    www.ascorcluj.ro        - ASCOR, Cluj-Napoca
    www.sfantuldaniilsihastrul.ro - Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe św. Daniela Pustelnika
 
    Wydawnictwa:
    www.editurapatriarhiei.ro - Wydawnictwo Patriarchatu
    www.sophia.ro                - Sophia
    www.teognost.ro             - Teognost
    www.predania.ro             - Predania
    www.egumenita.ro           - Egumenita
 
    Gazety:
    www.ziarullumina.ro  - Lumina
    www.ortho-logia.com - OrthoLogia
    www.clopotul.ro        - Clopotul
    www.scara.ro            - Scara
 
    Ikony:
    www.iconia.ro                  - Ikony
    www.odaiadesus.ro           - Odaia de sus
    www.mariolanda.ro           - Ikony na szkle
    www.gabriel-fine-art.go.ro - Ikony w bizantyjskim stylu
 
    RTV:
    www.radiotrinitas.ro      - Radio Trinitas, Bukareszt (Mp3,na żywo)
    www.radiorenasterea.ro - Radio Renasterea, Cluj-Napoca (Mp3,na żywo)
    www.reintregirea.ro       - Radio Reintregirea, Alba Iulia (Mp3,na żywo)
    www.radiolumina.ro      - Radio Lumina, Drobeta Turnu Severin (WMA,na żywo)
    www.radiologos.ro        - Radio Logos, Craiova (Mp3/AAC,na żywo)
    www.radiodobrogea.ro   - Radio Dobrogea, Constanca (Mp3,na żywo)
    www.ortodoxradio.ro     - Radio Ortodox (Mp3,na żywo)
    www.ortodoxtv.com      - Ortodox TV (WMV,Mp3)
    www.trinitastv.ro           - Trinitas TV, Bukareszt (WMV,na żywo)
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.viatacrestina.org          - Viata Crestina (Real)
    www.ortodoxism.ro              - Ortodoxism (Mp3)
    www.sfaturiortodoxe.ro        - Sfaturi Ortodoxe (Mp3)
    www.resurse-ortodoxe.ro      - Spiritualitate crestin ortodoxa (Mp3)
    sf-ap-andrei-choir.tripod.com - Chór "Sfantul Apostol Andrei", Cluj-Napoca (Mp3)
    www.kinonia.ro                    - Chór Kinonia (Mp3,MP4)
 
    Biblioteki:
    biblioteca.golia.ro                    - Biblioteka Monasteru Golia
    www.univ-ovidius.ro/btcassian - Biblioteka teologiczna św. Jana Kasjana, Konstanca
    www.bibliaortodoxa.ro            - Biblia Ortodoxa online
    www.liturghier.org                  - Liturgia św. Jana Złtoustego
    www.acatistier.org                  - Akafisty
    www.teologiromani.org           - Słownik teologiczny
    www.filocalia.ro                     - Filokalia
    sfintiromani.mmb.ro                - Święci mołdawscy
    sfparascheva.mmb.ro              - Św. Paraskiewa
    www.sfantaparascheva.com    - Św. Paraskiewa
    www.sfantulantonie.ro            - Św. Antoni
    www.sfgrigoriedenazianz.ro     - Św. Grzegorz Teolog
    www.patriarh.ro                     - Rumuńscy patriarchowie
    www.calendar-ortodox.ro        - Prawosławny kalendarz
    www.calendarortodox.ro         - Prawosławny kalendarz encyklopedyczny
    www.sinaxar.ro                      - Sinaxar (kalendarz,Mp3)
 
    Inne rumuńskie strony prawosławne:
    www.basilica.ro                  - Basilica, agencja informacyjna (aktualności)
    www.trinitas.ro                   - Trinitas
    www.sfintii-arhangheli.ro     - Centrum śww. Michała i Gabriela, Craiova
    www.ccpdurau.go.ro           - Centrum św. Daniela Pustelnika, Durau
    www.pelerinaj.ro                - Centrum pielgrzymkowe św. Apostoła Pawła, Bukareszt
    www.pelerinaje.ro               - Centrum pielgrzymkowe św. Nikodema, Craiova
    www.centruldepelerinaj.ro   - Centrum pielgrzymkowe św. Paraskiewy, Iasi
    www.basilicatravel.ro          - Agencja pielgrzymkowa, Bukareszt
    www.federatia-filantropia.ro - Federacja filantropii, organizacja charytatywna, Bukareszt
    www.sincaveche.ro             - Fundacja Ortodox Culture, Brasov
    www.fundatia.mmb.ro         - Fundacja solidarności, Iasi
    protopopiatulsatumare.uv.ro - Dekanat, Satu Mare
    www.ortodoxie.ro               - Romanian Ortodoxie
    www.crestinortodox.ro        - Crestin Ortodox
    www.credo.ro                     - Crestin Ortodox (linki)
    www.ortodoxronet.org         - Ortodoxronet, stowarzyszenie prawosławnych webmasterów
    www.ortodoxmedia.com      - Orthodox media - prawosławne multimedia
    www.oradereligie.uv.ro        - Orade religie, podstawy prawosławia
    www.scriptura.uv.ro            - Pismo Święte w ilustracjach dla dzieci
    www.pilde.uv.ro                  - Przykłady dla dzieci
    www.vasiliada.ro                 - Dom opieki
    www.vesminte.com             - Szaty liturgiczne
    www.cartiortodoxe.ro          - Carti Ortodoxe (sprzedaż wysyłkowa)
 
Bułgarska Cerkiew Prawosławna
    www.bg-patriarshia.bg

    Diecezje, Monastery, Uczelnie, Parafie, Fundacje,
    Wydawnictwa, Gazety, Ikony, RTV, Muzyka, Inne
 
    Diecezje:
    www.mitropolia-varna.org - Metropolia Warny
    mitropolia.sliven.net          - Metropolia Sliven
    www.diocese-ruse.org       - Metropolia Ruse
    www.eparhia-lovech.org    - Diecezja Łowczańska
    www.rilaeu.com                - Metropolia Europy Zachodniej i Środkowej
 
    Monastery:
    www.bulgarian-tourism.com/aladja   - Aładża
    www.glojenskimanastir.hit.bg           - św. Jerzego, Głożenie
    www.klisurski-monastery.domino.bg - śww. Cyryla i Metodego, Klisura (Berkowica)
    www.sv-nikola.hit.bg                       - św. Mikołaja, Kładnica
    www.p-i-p.hit.bg                             - śww. Piotra i Pawła, Pasareł (Sofia)
    www.monasterypomorie.org             - św. Jerzego, Pomorie
    www.razboiste.biceed.eu                  - Przenajświętszej Bogurodzicy, Razboiste
    www.rilamonastery.pmg-blg.com      - Riła
    www.rockmon.diocese-ruse.org        - św. Dymitra Besarabskiego, Ruse
    www.troyan-monastery.hit.bg           - Zaśnięcia NMP, Trojan
    www.svtroica.hit.bg                         - Świętej Trójcy, Ustrem
    www.varnamonastery.bg                  - śww. Konstantyna i Heleny, Warna
    www.zograph.hit.bg                         - Zograf (Atos)
    sveta-gora-zograph.com                    - Zograf (Atos)
 
    Uczelnie:
    www.sofia-seminaria.org - Seminarium, Sofia
    www.seminaria.org         - Seminarium, Płowdiw
    www.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/bogoslovski_fakultet2 - Wydział Teologii Uniwersytetu w Sofii
 
    Parafie:
    www.sv-nedelya.hit.bg                - Sobór św. Niedzieli, Sofia
    www.sveta-nedelia.org                - Sobór św. Niedzieli, Sofia
    www.svjoankrastitel.org              - Cerkiew św. Jana Chrzciciela, Sofia
    www.svandrei-sofia.info              - Cerkiew św. Andrzeja, Sofia
    www.joanbogoslov.hit.bg             - Cerkiew św. Jana Teologa, Sofia
    www.sv-sv-konstantin-i-elena.net - Cerkiew śww. Konstantyna i Heleny, Sofia
    www.symvol.org                         - Cerkiew śww. Cyryla i Metodego, Sofia
    www.hrampreobrajenie.org          - Cerkiew Przeobrażenia Pańskiego, Sofia
    www.hrampokrov.com                - Cerkiew Opieki Matki Bożej, Sofia
    www.svsedmochislenitsi.com       - Cerkiew Siedmiu Ojców Nauczycieli, Sofia
    www.aitos-church.info                - Cerkiew św. Dymitra, Ajtos
    www.sv-georgy.com                   - Cerkiew św. Jerzego, Asenowgrad
    svparaskeva.dveri.bg                   - Cerkiew św. Paraskiewy, Biała Slatina
    www.sveta-petka.com                 - Cerkiew Świętej Trójcy, Dobricz
    www.ock.hit.bg                          - Cerkiew Świętej Trójcy, Kneża
    www.kokalyane.hit.bg                 - Cerkiew św. Jerzego, Kokaliane
    www.hramodrin.com                   - Cerkiew śww. Konstantyna i Heleny, Odrin
    www.sv-marina.com                   - Cerkiew św. Mariny, Płowdiw
    church-rz.landbg.com                  - Cerkiew św. Mikołaja, Razgrad
    www.svnikolay.diocese-ruse.org   - Cerkiew św. Mikołaja, Ruse
    www.hram.hit.bg                        - Cerkiew Świętej Trójcy, Swiszczow
    www.stnikolai.hit.bg                    - Cerkiew św. Mikołaja, Veliko Tarnowo
    www.sv-atanasii-varna.org           - Cerkiew św. Atanazjusza, Warna
    www.hram-vladimirovo.hit.bg      - Cerkiew św. Archanioła Michała, Władimirowo
 
    Fundacje:
    www.pokrov-foundation.org - Fundacja Promocji Prawosławia, Sofia
 
    Wydawnictwa:
    www.tavor.hit.bg     - Wydawnictwo Tabor
    www.omophor.com - Wydawnictwo Omofor, Sofia
 
    Gazety:
    www.hkultura.com - Chrześcijaństwo i Kultura, Sofia
    www.svet.bg          - Swiet
 
    Ikony:
    www.art.bg/rafaela          - Rafaela, galeria ikon, Sofia
    www.bgicons.hit.bg         - Pracownia ikon
    www.artbg.narod.ru         - Pracownia ikon
    www.iconopis.com          - Pracownia ikon
    www.izabela-art.com       - Pracownia ikon
    www.nadiaart.hit.bg         - Pracownia ikon
    www.zografeya.com        - Pracownia ikon
    www.zografi-bg.com        - Pracownia ikon
    mila-art.site90.com           - Pracownia ikon
    vasilii.rodnoto.com           - Pracownia ikon
    todor-mirchev-icons.dir.bg - Pracownia ikon
    orthodox-icons.jimdo.com - Ikony ceramiczne
    www.stenopis.dir.bg         - Ikony i freski
    www.ruah.hit.bg              - Ikony
 
    RTV:
 
    Muzyka:
    www.orthodoxvoices.org            - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Pomorie
    www.sofia-orthodox-choir.hit.bg - Sofijski chór prawosławny, Sofia (Mp3)
    www.saint-romanus-choir.hit.bg  - Chór św. Romana, Sofia (Mp3)
    www.creatweb.com/philippopolis - Chór Philippopolis, Płowdiw (Mp3)
    www.ivanspassovchoir.com         - Kameralny chór "Iwan Spasow", Płowdiw (Mp3)
 
    Inne bułgarskie strony prawosławne:
    www.dveri.bg                            - Drzwi do Prawosławia
    www.pravoslavie.bg                   - Prawosławie w Bułgarii
    wap.pravoslavie.bg                     - Prawosławie w Bułgarii (wap wersja dla komórek)
    www.pravoslavieto.com             - Bułgarskie Prawosławie
    www.pravoslavie.domainbg.com - Prawosławna biesiada
    www.orthodoxy.hit.bg                - Prawosławna służba
    www.bogoslov.hit.bg                  - Lekcje teologii
    www.logos-bg.net                      - Prawosławna teologia i filozofia (Mp3,Ogg)
    pravoslavie.vodspot.tv                - Prawosławne video
    www.svetinikolai.hit.bg              - O św. Mikołaju
    www.pravmladeji.org                 - Prawosławna młodzież
    www.iskoni.com                        - Służba pielgrzymkowa św. ks. Borysa, Sofia
    www.sveta-petka.com                - Duchowe centrum św. Petki, Dobricz
    hramove.pravoslavie.bg              - Prawosławne świątynie w Bułgarii
    varna.info.bg/churches.htm         - Świątynie Warny
    www.infovarna.com/church/church.html - Cerkwie Warny
    www.bulgarianmonastery.com     - Monastery Bułgarii
    www.milarodino.com/bg/religion/manastiri - Monastery Bułgarii
    www.travel-bulgaria.com/content/monasteries.shtml - Monastery Bułgarii
 
Cypryjska Cerkiew Prawosławna
    www.churchofcyprus.org.cy

    www.impaphou.org              - metropolia Pafos
    www.imlemesou.org             - metropolia Lemesos (radio)
    www.immorfou.org.cy          - metropolia Morfos
    www.kykkos-museum.cy.net - monaster Kykkos
    www.kypros.org/Byzantine    - Sztuka bizantyjska - ikony
 
Grecka Cerkiew Prawosławna
    www.ecclesia.gr
    www.archdiocese.gr

    Diecezje, Monastery, Uczelnie, Parafie, Bractwa,
    Wydawnictwa, Ikony, RTV, Muzyka, Biblioteki, Inne
 
    Diecezje:
    www.i-m-attikis.gr        - metropolia Attyki
    www.imalex.gr             - metropolia Aleksandropolis, Trajanopolis i Samotrakis
    www.imchalkidos.gr     - metropolia Chalkidos
    www.imd.gr                - metropolia Demetrias (Volos)
    www.imdos.gr             - metropolia Didymotichon, Orestias i Souflion
    www.imdramas.gr        - metropolia Dramas
    www.imdpk.gr             - metropolia Dryinoupoleos, Pogonianis i Konitsis
    www.imelef.gr             - metropolia Eleuteroupoleos
    www.im-philippon.gr    - metropolia Filippi, Neapolis i Tasos
    www.imfth.gr              - metropolia Ftiotidos
    www.im-glyfadas.gr     - metropolia Glyfadas, Ellinikoj, Wojlas, Wojlagmenis, Waris
    www.imgap.gr             - metropolia Gonmenissis, Asionpoleos i Polikastron
    www.imgortmed.gr      - metropolia Gortin i Megalopolis
    www.imhydra.gr          - metropolia Hydry, Spetson, Liginis, Ermionidos i Troizinias
    www.im-ierissoy.gr      - metropolia Ierissou, Agios Orous i Ardamerion
    www.im-ka.gr              - metropolia Kalleryton i Agiolojas
    www.imk.gr                 - metropolia Kefalinii
    www.imcorfu.gr           - metropolia Kerkyras, Pazon i Diapontion Nison
    www.imkby.gr             - metropolia Kessariani, Vironas i Imittos
    www.imlarisis.gr          - metropolia Larissy i Tyrnavos
    www.im-leka.gr           - metropolia Leros, Kalymnos i Astypalaias
    www.imml.gr               - metropolia Mesogaias i Lavreotikis
    www.immspartis.gr      - metropolia Monembassy i Sparty
    www.immyt.gr             - metropolia Mytilinis, Eredon i Plomarion
    www.imns.gr               - metropolia Neas Smyrnis
    www.i-m-paronaxias.gr - metropolia Paronaksias
    www.i-m-patron.gr       - metropolia Patry
    www.imp.gr                 - metropolia Peiraios (Pireusu)
    www.impk.gr               - metropolia Polianis i Kilkision
    www.imth.gr                - metropolia Salonik
    www.imsamou.gr         - metropolia Samos, Ikarias i Korseon
    www.imsk.gr               - metropolia Serbion i Kozanis
    www.imsn.gr               - metropolia Serra i Nigrita
    www.im-syrou.gr         - metropolia Syros
    www.imthf.gr              - metropolia Thessaliotis i Fanariofersala
    www.imverias.gr          - metropolia Verii, Naoussy i Kampanii
    www.imxanthis.gr        - metropolia Xantis i Periteorion
    www.imzante.gr           - metropolia Zakyntos i Strofadon
 
    Diecezje Patriarchatu Ekumenicznego:
    www.iak.gr      - archidiecezja Krety
    www.imakb.gr - metropolia Arkalochorion, Kastellion i Viannon
    www.imga.gr   - metropolia Gortyni i Arkadii
    www.imks.gr   - metropolia Kissamos i Selinon
    www.imka.gr   - metropolia Kydonia i Apokoron
    www.imr.gr     - metropolia Rodos
 
    Monastery:
    Atos, Meteora, Inne
 
    Święta Góra Atos:
    www.inathos.gr
    www.kedak.gr
    www.athonite.gr
    www.agiooros.net
    www.mountathos.gr
    www.mountathos.com
    www.computer.gr/athos
    www.macedonian-heritage.gr/Athos
    www.ouranoupoli.com/athos/athos.html
    www.ert.gr/aerialphoto/ekklisies-agiooros.asp
    www.athenshop.com/en/inathos.asp
    www.athos.freeservers.com
    www.mountathos.co.uk
    www.athos.ru
    www.sv-afon.orthodoxy.ru
    www.agion-oros.orthodoxy.ru
    www.agion-oros.orthodox.ru
    www.saintmount.narod.ru
    www.svetagora.info
    www.sfaturiortodoxe.ro/muntele-athos
    www.proarad.ro/athos-meteora
 
    Meteora:
    www.meteora-greece.com
    www.greecetravel.com/meteora
    www.kalampaka.com/en/meteora
    www.magicaljourneys.com/Meteora
    www.galenfrysinger.com/meteora.htm
    www.zapala.pl/eb/grecja95/meteora.htm
 
    Inne monastery:
    www.monipetraki.gr             - Monaster Petraki, Ateny
    www.agsymeon.com            - Monaster św. Symeona, Kalamos (Attyka)
    www.imaik.gr                      - Monaster św. Jana Chrzciciela, Kareas (Vyronas)
    www.pelagia.org.gr              - Monaster Narodzenia NMP, Pelagia
    www.preveli.org                  - Monaster św. Jana Teologa, Preveli (Kreta)
    www.patmosmonastery.gr    - Monaster św. Jana Teologa, Patmos
    www.impantokratoros.gr      - Monaster Pantokrator, Saloniki
    www.evagelistria-skiathos.gr - Monaster Zwiastowania NMP, Skiatos
 
    Uczelnie:
    www.theol.uoa.gr                 - Wydział Teologii Uniwersytetu w Atenach
    www.soctheol.uoa.gr            - Wydział Teologii Socjalnej Uniwersytetu w Atenach
    www.theo.auth.gr                 - Wydział Teologii Uniwersytetu w Salonikach
    www.past.auth.gr                 - Wydział Teologii Socjalnej Uniwersytetu w Salonikach
    lyk-rizar.att.sch.gr                 - Rizareion, seminarium teologiczne, Ateny
    www.aeaa.gr                        - Akademia Duchowna, Ateny
    www.aeath.gr                       - Akademia Duchowna, Saloniki
    www.oac.gr                         - Prawosławna Akademia na Krecie
    www.greece.org/themis/halki - Wyższa Szkoła Teologiczna w Halki
    www.estiahalkis.org              - Wyższa Szkoła Teologiczna w Halki
 
    Parafie:
    www.saintlucas.gr                   - Cerkiew św. Łukasza, Ateny
    www.agiospanteleimon.eu        - Cerkiew św. Pantelejmona, Ateny
    agiosfanourios.blogspot.com     - Cerkiew św. Fanuriusza, Ateny
    users.in.gr/agtheodoroi             - Cerkiew św. Teodora, Ateny
    www.agmarina.gr                    - Cerkiew św. Mariny, Ateny
    www.agiazoni.gr                      - Cerkiew Opieki NMP, Ateny
    www.koimhshvoulas.gr            - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Ateny
    www.zoodohospigi.gr              - Cerkiew Ikony Żywonosnyj istocznik, Ateny
    www.agrinio.net/INAX            - Cerkiew św. Chrystofora, Agrinion
    www.enoriakompotiou.gr         - Cerkiew św. Jerzego, Artis
    www.imnartis.gr                      - Cerkiew św. Dymitra, Artis
    www.s-panagias-pl.gr              - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Heraklion
    www.agiosgeorgios.net63.net   - Cerkiew św. Jerzego, Heraklion
    www.pepagnh.gr/ierosnaos      - Cerkiew św. Łukasza, Heraklion (Kreta)
    www.inaxionestin.gr                - Cerkiew Marii Panny Axion Estin, Heraklion (Kreta)
    www.imerovigli.org                 - Cerkiew Wprowadzenia do świątyni NMP, Imerowigli
    www.agiosnikolaoskallitheas.gr - Cerkiew św. Mikołaja, Kalitea
    www.kek-agkam.gr                 - Cerkiew św. Jerzego, Kamateron
    www.agiamarina-kissos.com    - Cerkiew św. Mariny, Kissos
    www.panagialarisis.gr              - Cerkiew Ikony Żiwotwornyj istocznik, Larissa
    www.ayiosgeorgiosmakris.com - Cerkiew św. Jerzego, Larnaka
    www.pigizois.gr                      - Cerkiew, Mytilini (Lesvos)
    www2.aegean.gr/therapontas   - Cerkiew św. Teraponta, Mytilini (Lesvos)
    www.ekatontapyliani.gr           - Cerkiew Ekatontapyliani, Paros
    www.enoriaplateos.gr              - Cerkiew Narodzenia NMP, Plateos
    www.ag-nikolaos.itgo.com       - Sobór św. Mikołaja, Volos
 
    Bractwa:
    www.syndesmos.org          - Światowa Organizacja Młodzieży Prawosławnej
    www.xfd.gr                       - Bractwo studenckie
    www.xfe.gr                       - Bractwo studenckie
    www.agonistes.gr               - Bractwo młodzieżowe św. Bazylego
    www.solidarity.gr               - Organizacja solidarnego rozwoju
    www.gonia.gr                    - Grecka prawosławna organizacja charytatywna
    www.patrokosmas.gr         - Prawosławna organizacja misyjno-charytatywna
    www.ierapostoli.gr             - Prawosławna organizacja misyjna
    www.apostoliki-diakonia.gr - Diakonia Apostolska
    www.diakonia-filakon.gr     - Diakonia bractwa św. Kseni
    www.diaconia.gr                 - Bractwo lekarzy-wolontariuszy, Ateny
 
    Wydawnictwa:
    www.dorcas.gr                - Dorcas
    www.toperivoli.gr            - To Perivoli tis Panaghias, Saloniki
    www.ekdoseis-ypakoh.gr - Ypakoh Publications
    www.imaik.gr                 - Etoimasia Publications
 
    Ikony:
    www.eikonografos.com          - Theophanis the Cretan, Byzantine icons studio (duże ikony)
    www.aperges.com                  - Ikony
    www.euart.gr                         - Ikony bizantyjskie
    www.byzantineicons.gr           - Ikony bizantyjskie
    www.byzarticon.gr                 - Ikony bizantyjskie
    www.theiconart.gr                  - Bizantyjska ikonografia
    www.cretanicons.com             - Pracownia ikony bizantyjskiej
    www.byzantineiconography.gr - Pracownia ikony bizantyjskiej
    www.annalanara.gr                 - Pracownia ikon
    www.kapetanaki.gr                 - Pracownia ikon
    www.mavronas.com               - Pracownia ikon
 
    RTV:
    www.ecclesia.gr/greek/ecclesiaradio/index.htm - Radio Ecclesia, Ateny (WMA,na żywo)
    www.pe912fm.com                    - Radio Peiraiki Ecclesia, Pireus (ASF/Mp3,na żywo)
    www.i-m-patron.gr/radio             - Radio Apostoliki Ecclesia, Patra (Mp3,na żywo)
    www.imlarisis.gr/radio.php          - Radio Statmos, Larissa (Mp3,na żywo)
    www.livestream.com/radio954fm - Radio Syros (Mp3,na żywo)
    www.imdradio.gr                        - Radio Martyria, Dimitriados-Volos (WMA,na żywo)
    www.radiolydia.gr                      - Radio Lydia, Saloniki (WMA,na żywo)
    www.iak.gr/epikoin_idryma_radio.html - Radio Kritis, Chania (ASF/Mp3,na żywo)
    www.mp96fm.gr                        - Radio monasteru Nafpaktos (na żywo)
    www.radiofloga.ath.cx                - Radio internetowe Floga (ASF,na żywo)
    www.tv4e.gr                              - 4E TV, Saloniki (Mp4,na żywo)
    eu02.egihosting.com/938657        - 4E TV (Mp4,na żywo)
    www.i-m-patron.gr/lyxnos           - Lixnos TV, Patra (Mp4,na żywo)
 
    Muzyka cerkiewna:
    www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex_en.html - WMA,ASF
    www.i-m-patron.gr/a.anthimos - Chór diakona Antimosa, Patra
    www.ixoxroma.gr     - Ixoxroma, chór bizantyjskiego śpiewu, Patra (Mp3,PDF)
    www.idimelon.gr      - Idimelon, chór bizantyjskiego śpiewu, Saloniki (Mp3)
    www.ergpsa.gr         - Chór Ergastiri Psaltikis (Mp3)
    www.ieropsaltis.com - Byzantine Vocal Music (Mp3)
 
    Biblioteki:
    www.myriobiblos.gr       - Biblioteka Greckiej Cerkwi Prawosławnej
    www.athosmemory.com - Archiwum monasteru Simonopetru (Atos)
    www.oodegr.com           - Biblioteka prawosławnej dogmatyki
    www.orthros.org            - Orthros, prawosławna biblioteka
    www.rel.gr                    - Orthodoxia, prawosławna biblioteka
    www.zoiforos.gr            - Zoiforos, prawosławna biblioteka
    www.bibles.gr               - Biblia
 
    Inne greckie strony prawosławne:
    www.enoriaka.gr            - Enoriaka, aktualności parafialne (spis greckich parafii)
    www.eortologio.gr          - Greckie prawosławne imiona
    www.floga.gr                 - Kazania (Mp3), wychowanie dzieci, teologia, ikony
    www.alopsis.gr              - Alopsis, Cerkiew a społeczeństwo
    www.porphyrios.net       - Starzec Porfiriusz
    www.nioras.com            - Nioras, Orthodox church supplies (sprzedaż wysyłkowa)
    www.parembasis.gr        - Eklisiastiki Parembasis, czasopismo
    www.analogion.net/glt     - Analogion, greckie teksty liturgiczne
    www.estiacon.org           - Estia Constantinopoleos, szkoła hymnografii
    www.palomnik.gr           - Pielgrzymki do Grecji (lista diecezji, święte miejsca)
    www.solun.gr                 - Centrum pielgrzymkowe, Saloniki
    www.kathxhtiko-zp.gr     - Centrum młodzieżowe, Ateny
    www.ormyliacenter.gr     - Monasterskie centrum zapobiegania chorobom
    www.orthodoxia-expo.gr - Wystawa ikon i cerkiewnych utensyliów
    www.orthodox-shop.gr    - Sprzedaż wysyłkowa
    www.e-church.gr            - Sprzedaż wysyłkowa
    www.poee.gr                  - Sprzedaż wysyłkowa
    www.corfuchurches.com - Cerkwie wyspy Korfu (Kerkiry)
 
Albańska Cerkiew Prawosławna
    www.orthodoxalbania.org
 
Prawosławna Cerkiew Czech i Słowacji
    www.pravoslavnacirkev.cz             - Cerkiew Prawosławna w Czechach
    www.pravoslavi.cz                         - Czeskie Prawosławie
    home.tiscali.cz/monastyr_sv_gorazda - Monaster św. Gorazda
    www.orthodoxa.cz                         - Prawosławna Akademia w Wilemowie
    www.pravoslav.or.cz/orthodoxac    - Prawosławna Akademia w Wilemowie
    www.bpm-cz.info                          - Bractwo młodzieży prawosławnej
    www.hlas.pravoslavi.cz                  - Głos Prawosławia, gazeta
    www.pravoslavbrno.cz/bpvest.htm  - Dobry Pastyr, gazetka parafialna
    www.pravoslavie.cz                       - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Praga (PDF), ikony
    www.pravoslavbrno.cz                   - Cerkiew św. Wacława, Brno
    www.pravoslaviceskalipa.estranky.cz - Cerkiew Podwyższenia Krzyża, Czeska Lipa
    www.pravoslavihk.cz                     - Cerkiew św. Mikołaja, Hradec Kralove
    www.pravoslavi.cz/jihlava              - Cerkiew śww. Wacława i Ludmiły, Jihlawa
    www.pravoslavi.cz/litomerice         - Cerkiew św. Wacława, Litomerice
    www.pravoslavnamladaboleslav.cz - Cerkiew, Mlada Bolesłav
    www.orthodoxy-milire.cz               - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Milire
    www.pravoslavnaolomouc.cz         - Cerkiew św. Gorazda, Olomuniec
    www.pravoslavi-prerov.wz.cz        - Cerkiew śww. Cyryla i Metodego, Prerow
    www.pravoslavi.info                      - Cerkiew Świętej Trójcy, Sokołow
    www.pravoslavi.net                       - Cerkiew św. Jerzego, Switawy
    www.pravoslaviunicov.eu               - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Unicow
    www.popjan.cz                             - Strona duchownego
    www.orthodoxia.cz                        - Strona o Prawosławiu
    www.krumak.profitux.cz                - Prawosławie (ikony,modlitwy,akafisty)
    www.dogmatika.wz.cz                   - Prawosławna teologia dogmatyczna
    www.hagiaulita.wz.cz                    - Ikony i upominki
    www.pravoslavi.cz/jana.baudisova  - Prawosławne ikony
    www.volny.cz/iveta.kad                 - Ikony Ivety

    www.orthodox.sk                          - Cerkiew Prawosławna na Słowacji
    www.mpe.orthodox.sk                   - Diecezja Michałowska
    www.cirkev.info                            - Cirkev info
    www.pravoslavie.sk                       - Prawosławie na Słowacji, gazeta Światło Prawosławia
    www.ocam.orthodox.sk                  - Odkaz śww. Cyryla i Metodego, czasopismo
    www.unipo.sk/pbf                          - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie
    academy.minet.sk                           - Prawosławna Akademia w Michałowcach
    bpm.orthodox.sk                            - Bractwo młodzieży prawosławnej
    www.pravoverni.wz.sk                   - Prawosławni na Słowacji
    www.pcokrompachy.szm.sk            - Parafia św. Jerzego, Krompachy
    www.pcoosadne.orthodox.sk           - Parafia, Osadne
    www.pcopoprad.orthodox.sk           - Parafia, Poprad
    www.pcoslovinky.orthodox.sk         - Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, Słowinki
    www.pcostrazske.orthodox.sk          - Parafia, Strazske
 
Prawosławie na Węgrzech
    www.patriarchatus.hu            - Węgierski Egzarchat Patriarchatu Ekumenicznego
    www.orthodoxia.org/hungary  - Diecezja Węgierska Patriarchatu Rosyjskiego
    www.magyarorthodoxia.org    - Magyar Orthodoxia - Węgierskie Prawosławie
    www.ortodox.hu                    - Magyar Ortodox (sprzedaż wysyłkowa)
    www.orthodoxia.org/budapest - Parafia św. Sergiusza Radoneżskiego, Budapeszt
    www.ofen.orthodoxy.ru          - Rosyjska misja, Budapeszt
 
Prawosławie w Austrii
    www.orthodoxia.org/austria  - Diecezja Wiedeńska i Austryjacka Patriarchatu Rosyjskiego
    www.nikolsobor.org             - Rosyjski sobór św. Mikołaja, Wiedeń
    www.serb-kirche.at              - Serbska parafia Zaśnięcia NMP, Wiedeń
    www.vaskrs-serbkirche.com - Serbska parafia Zmartwychwstania Pańskiego, Wiedeń
    www.spc-innsbruck.at          - Serbska parafia św. Jana Chrzciciela, Insbruk
    www.spc-linz.org                 - Serbska parafia św. Bazylego, Linz
    www.rumkirche.at               - Rumuńska cerkiew św. Jerzego, Wiedeń
    www.bulgarischekirche.at     - Bułgarska cerkiew św. Jana Rilskiego, Wiedeń
    www.orthodoxes-kloster.at   - Bułgarska kaplica śww. Cyryla i Metodego, Wiedeń (Mp3)
    www.agiosgeorgios.at           - Grecka parafia św. Jerzego, Wiedeń
 
Prawosławie w Szwajcarii
    www.orthodoxie.ch                       - Prawosławie w Szwajcarii
    www.dioceseorthodoxe.org            - Grecka metropolia Szwajcarii, Genewa
    www.mypage.bluewin.ch/russ-orth - Rosyjskie Prawosławie w Szwajcarii
    www.spcobern.ch                         - Serbska parafia śww. Cyryla i Metodego, Berno
    www.spco-lausanne.org                - Serbska parafia Trzech Hierarchów, Lozanna
    www.spcportal.org                       - Serbska parafia, Lucerna
    www.sokg.ch                               - Serbska parafia Świętej Trójcy, Zurich
    www.pravoslavlje.ch                    - Serbska parafia Zaśnięcia NMP, Zurich
    www.bor-zh.ch                            - Rumuńska parafia św. Mikołaja, Zurich
    www.saintecatherine.ch                - Parafia św. Katarzyny, Genewa
    www.ecupatria.org                       - Ekumeniczna działalność Patriarchatu Ekumenicznego
    www.centreorthodoxe.org             - Prawosławne Centrum Patriarchatu Ekumenicznego
    www.institutorthodoxe.org            - Instytut studiów podyplomowych teologii prawosławnej
    www.pinxit.ch/ateliersaintluc.html  - Pracownia ikon św. Łukasza
 
Prawosławie w Niemczech
    www.kokid.de                          - Komisja Kościołów Prawosławnych w Niemczech
    www.orthodoxie.net                  - Metropolia Niemiec Patriarchatu Ekumenicznego
    www.rokmp.de                         - Diecezja Berlińsko-Niemiecka Patriarchatu Rosyjskiego
    www.orthodoxekirche.de           - Dekanat Południa Rosyjskiej Diecezji Niemiec
    www.serbische-diozese.org        - Serbska Diecezja Środkowoeuropejska
    www.mitropolia-ro.de                - Rumuńska Metropolia Europy Środkowej i Północnej
    www.rilaeu.com                        - Bułgarska Metropolia Europy Zachodniej i Środkowej
    www.rum-orthodox.de               - Przedstawicielstwo Patriarchatu Antiochii w Niemczech

    www.orthodox.de                      - Monaster Świętej Trójcy, Buchhagen
    www.ojb.info                            - Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Niemczech
    www.orthodoxfrat.de                 - Bractwo Prawosławne w Niemczech, Kolonia (Mp3)
    www.nadegda.de                       - Bractwo św. Elżbiety i Barbary, Berlin
    www.orththeol.uni-muenchen.de - Wydział Teologii Uniwersytetu w Monachium
    www.russorthodox.de                - Rosyjska parafia św. Tamary, Aachen
    www.baden.orthodoxy.ru           - Rosyjska parafia Przeobrażenia Pańskiego, Baden-Baden
    www.tegel.orthodoxy.ru             - Rosyjska parafia śww. Konstantyna i Heleny, Berlin
    www.orthodoxe-kirche-bischofsheim.de - Rosyjska parafia św. Nektariusza, Bischofsheim
    www.pokrovbonn.de                 - Rosyjska parafia Opieki Matki Bożej, Bonn
    www.rok-bremen.de                  - Rosyjska parafia, Brema
    www.russische-kirche-c.de         - Rosyjska parafia Narodzenia NMP, Chemnitz
    www.stsimeon.de.vu                  - Rosyjska parafia św. Symeona, Drezno
    www.rok-duisburg.de                 - Rosyjska parafia Ikony Otrada i Utieszenije, Duisburg
    www.pokrov.mrezha.net            - Rosyjska parafia Opieki Matki Bożej, Dusseldorf
    www.rok-essen.de                     - Rosyjska parafia śww. Kosmy i Damiana, Essen
    www.frankfurt.orthodoxy.ru       - Rosyjska parafia św. Cypriana i św. Justyny, Frankfurt
    www.orthodoxekircheffo.de        - Rosyjska parafia Chrystusa Zbawiciela, Frankfurt n.Odrą
    www.orthofr.de                         - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Freiburg
    www.russisch-orthodoxe-holzkirche.de - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Gifhorn
    www.giessen.orthodoxy.ru          - Rosyjska parafia Żyrowickiej Ikony Matki Bożej, Gissen
    www.orthodoxia.de                    - Rosyjska parafia św. Michała, Gottingen (Mp3)
    www.russische-kirche-h.de         - Rosyjska parafia Podniesienia Krzyża Pańskiego, Halle
    www.hamburg-hram.de              - Rosyjska parafia św. Jana Kronsztadzkiego, Hamburg
    home.arcor.de/rok-hh-de             - Rosyjska parafia śww. Cyryla i Metodego, Hamburg
    www.hram.de                            - Rosyjska parafia Zwiastowania NMP, Hannover
    www.borisogleb.de                     - Rosyjska parafia śww. Borysa i Gleba, Horneburg
    www.koblenz.orthodoxy.ru         - Rosyjska parafia śww. Borysa i Gleba, Koblencja
    www.hll-konstantin-helena-koeln.orthodoxy.ru - śww. Konstantyna i Heleny, Kolonia
    www.orthodoxe-kirche-konstanz.de - Rosyjska parafia św. Prokopiusza, Konstanz
    www.russische-kirche-l.de          - Rosyjska parafia św. Aleksego, Lipsk
    www.rok-magdeburg.de.md        - Rosyjska parafia Wszystkich Świętych, Magdeburg
    www.mainz-orthodoxie.de          - Rosyjska parafia św. Chrystofora, Mainz
    www.voskresenie.de                  - Rosyjska parafia pw. Zmartwychwstania, Monachium
    ruorthodoxneuss.ifastnet.com      - Rosyjska parafia śww. Archaniołów, Neuss
    www.hl-xenia.de                        - Rosyjska parafia św. Kseni Petersburgskiej, Norynberga
    www.pravoslavie-pforzheim.de   - Rosyjska parafia Objawienia Pańskiego, Pforzheim
    www.r-o-k.de                            - Rosyjska parafia św. Aleksandra Newskiego, Poczdam
    www.pravoslavniy-rostock.de     - Rosyjska parafia św. Kseni Petersburgskiej, Rostok
    www.saarbruecken.orthodoxy.ru - Rosyjska parafia św. Pantelejmona, Saarbrucken
    www.orthodoxe-kirche-schwerin.de - Rosyjska parafia św. Dymitra, Szwerin
    www.trierorthodox.net               - Rosyjska parafia 40 sewastyjskich męczenników, Trier
    www.russischekirche.de             - Rosyjska parafia śww. Walentyna i Pasikrata, Ulm
    www.rok-weimar.gmxhome.de   - Rosyjska parafia św. Marii Magdaleny, Weimar
    www.rok-wuerzburg.de             - Rosyjska parafia Zwiastowania NMP, Wurzburg
    www.spc-altena.de                    - Serbska parafia św. Symeona, Altena
    www.spc-berlin.com                  - Serbska parafia św. Sawy, Berlin
    www.srpska-crkva-dortmund.de - Serbska parafia św. Apostoła Łukasza, Dortmund
    www.spcduesseldorf.de              - Serbska parafia św. Sawy, Dusseldorf
    www.spcessen.de.vu                  - Serbska parafia św. Stefana, Essen
    www.crkva-frankfurt.de             - Serbska parafia św. Apostoła Łukasza, Frankfurt
    www.spc-hamburg.de                - Serbska parafia św. Archanioła Michała, Hamburg
    www.spc-koeln.de                     - Serbska parafia Podniesienia Krzyża Pańskiego, Kolonia
    www.spc-schwarzwald.de          - Serbska parafia św. Michała, Villingen-Szwenningen
    www.sv-dimitrije.org                 - Serbska parafia św. Dymitra, Wurzburg
    www.parohia-hamburg.de          - Rumuńska parafia św. Jana Chrzciciela, Hamburg
    www.parohia-muenchen.de        - Rumuńska parafia Narodzenia Pańskiego, Monachium
    www.buna-vestire.de                 - Rumuńska parafia, Monachium
    www.biserica.comeurom.net      - Rumuńska parafia św. Mikołaja, Offenbach
    www.parohia-stuttgart.de           - Rumuńska parafia, Sztutgart
    parohia.tuebingen.free.fr            - Rumuńska parafia św. Jerzego, Tubingen
    www.svetabogorodiza.de           - Bułgarska parafia Narodzenia NMP, Bonn
    www.svetigeorgi.de                   - Bułgarska parafia św. Jerzego, Dusseldorf
    www.orthodoxie-gifhorn.de        - Grecka parafia w Gifhorn
    www.orthodoxie-ma.de              - Grecka parafia Podniesienia Krzyża Pańskiego,Mannheim
    www.eklesia.de                         - Gruzińska parafia, Monachium
    www.stimme-der-orthodoxie.de  - Głos Prawosławia, wiadomości diecezjalne
    www.orthodox-europe.eu           - Prawosławna Europa, służba pielgrzymkowa
    www.orthodox-shop.de              - Prawosławny sklepik (sprzedaż wysyłkowa)
    www.orthbuch.de                      - Prawosławnaja kniga (sprzedaż wysyłkowa)
    www.turism.de/rodnik               - Rodnik, prawosławna księgarnia (sprzedaż wysyłkowa)
    www.theophano.de                   - Theophano, prawosławna księgarnia, Munster
    www.blagovest.de                     - Błagowiest, prawosławna strona
    www.ikonopis.npage.de             - Kursy ikonopisi
    www.ikonengalerie-rutz.com      - Galeria ikon
    www.orthodoxer-kalender.de.ms - Prawosławny kalendarz
 
Prawosławie we Francji
    perso.orange.fr/eglise.orthodoxe.grecque - Metropolia Galii Patriarchatu Ekumenicznego
    www.egliserusse.eu                   - Diecezja Korsuńska Patriarchatu Rosyjskiego
    www.strasbourg-reor.org           - Przedstawicielstwo Patriarchatu Rosyjskiego w Strasburgu
    www.egliseorthodoxeserbe.org   - Serbska Diecezja Zachodnio-Europejska
    www.mitropolia.eu                    - Rumuńska Metropolia Europy Zachodniej
    www.exarchat.org                     - Rosyjska Archidiecezja Europy Zachodniej Patriarchatu Ekumenicznego

    www.orthodoxie.com                 - Orthodoxie (aktualności)
    www.orthodoxe.info                  - Orthodox European News Agency
    www.orthodoxie-online.com       - Orthodoxie on-line, prawosławie we Francji
    la-france-orthodoxe.net              - Prawosławna Francja
    www.orthodoxpress.com           - Service Orthodoxe de Presse
    www.pagesorthodoxes.net         - La Transfiguration - Przeobrażenie
    ortradio.free.fr                          - Program prawosławny (Mp3), Radio Notre Dame
    www.orthodoxesaparis.org         - Prawosławny Paryż
    www.saint-serge.net                  - Instytut Teologiczny św. Sergiusza w Paryżu
    www.acer-mjo.org                    - Organizacja Młodzieży Prawosławnej ACER
    webjom.free.fr                          - Organizacja Młodzieży Prawosławnej JOM
    jeunesseorthodoxe.free.fr           - Festiwal Młodzieży Prawosławnej
    colo.hauteville.free.fr                 - Letni obóz dla dzieci, Hauteville
    www.peneaud.com                   - Prawosławny rzeźbiarz
    chrysostome.club.fr                   - Prawosławna ikona
    iconeretrouvee.free.fr                - Ikona grecka
    www.voozanoo.com/ligne          - Pracownia ikon Świętej Trójcy
    oscar.brask.free.fr                     - Pracownia ikon Oskara
    www.ateliertheodora.net            - Pracownia ikon św. Teodory
    www.atelierdamascene.fr           - Pracownia ikon św. Jana Damasceńskiego
    perso.orange.fr/alain.dufourcq    - Pracownia ikon Alana
    perso.orange.fr/atelier.saint-luc   - Pracownia ikon św. Łukasza
    perso.orange.fr/monastere.bussy - Rosyjski Monaster Opieki Matki Bożej, Bussy on Othe
    www.silouan.narod.ru/monastery - Rosyjski Monaster św. Syluana, St-Mars-de-Locquenay
    www.anevsky.com                     - Sobór św. Aleksandra Newskiego, Paryż
    paroissestserge.free.fr                 - Rosyjska parafia św. Sergiusza, Paryż
    ndjasg.club.fr                             - Parafia Ikony Wsiech Skorbiaszczych Radost', Paryż
    www.seraphin.typepad.fr            - Parafia św. Serafima Sarowskiego, Paryż
    stcome.avignon.free.fr                - Parafia śww. Kosmy i Damiana, Awinion
    orthodoxedenantes.free.fr           - Parafia św. Bazylego, Nantes
    www.zerkov-stl.com                  - Parafia św. Mikołaja, Saint-Louis
    www.manastir.net                     - Serbski monaster Narodzenia NMP, Godoncourt
    www.monastere-cantauque.com - Rumuński monaster pw. Matki Bożej, Villebazy
    www.egliseroumaine.com          - Rumuńska parafia śww. Michała, Gabriela i Rafała, Paryż
    stegen.stmart.free.fr                   - Rumuńska parafia św. Genowefy i św. Marcina, Paryż
    st.michel.gabriel.free.fr               - Rumuńska parafia śww. Michała i Gabriela, Lion
    toussaints.free.fr                        - Rumuńska parafia Wszystkich Świętych, Grenoble
    borstrasbourg.free.fr                  - Rumuńska parafia św. Jana, Strasburg
    aoffr.free.fr                               - Franko-rumuńskie bractwo prawosławne
    simorthodoxbg.free.fr                 - Bułgarska parafia śww. Cyryla i Metodego, Strasburg
    www.monasterelafaurie.org        - Grecki Monaster Zaśnięcia NMP, La Faurie
    www.dalmerie.com                    - Grecki Monaster św. Mikołaja, La Dalmerie
    enoria.free.fr                             - Grecka parafia św. Pawła, Lille
    www.eglise-grecque-orthodoxe-marseille.com - Grecka parafia pw. Zaśnięcia NMP, Marsylia
 
Prawosławie we Włoszech
    www.ortodossia.it                         - Archidiecezja Patriarchatu Ekumenicznego
    www.episcopia-italiei.it                  - Diecezja Italii Patriarchatu Rumuńskiego
    www.ortodossia-russa.net              - Rosyjska Archidiecezja Europy Zachodniej Patriarchatu Ekumenicznego

    www.ortodoxia.it                           - Prawosławne Chrześcijaństwo
    digilander.libero.it/ortodossia           - Prawosławne Chrześcijaństwo
    www.ortodossia-russa.net/music     - Musica Liturgica Ortodossa (PDF)
    www.mospat.it                              - Rosyjska Cerkiew Prawosławna we Włoszech
    www.ortodossia.org                       - Rosyjskie parafie we Włoszech
    www.bargrad.ru                            - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Bari
    www.bolognaortodossa.it               - Rosyjska parafia św. Bazylego Wielkiego, Bolonia
    www.ortodossia.org/fidenza           - Rosyjska parafia Świętej Trójcy, Fidenza
    www.clik.to/pokrov                       - Rosyjska parafia Opieki Matki Bożej, Francavilla
    www.ortodossia.org/trasfigurazione - Rosyjska parafia Przemienienia Pańskiego, Genua
    www.ortodossia.info                      - Rosyjska parafia śww. Sergiusza i Serafima, Mediolan
    www.italy.orthodoxy.ru                  - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Merano
    www.ortodossia.org/tuttisanti          - Rosyjska parafia Wszystkich Świętych, Modena
    www.ortodossia.org/pistoia             - Rosyjska parafia Świętej Trójcy, Pistoia
    www.ortodossia.org/sanmassimo     - Rosyjska parafia św. Maksyma, Turyn
    www.venezia.pravoslavie.info         - Rosyjska parafia św. Niewiast Mironosic, Wenecja
    www.spc-milano.org                      - Serbska parafia św. Stefana, Mediolan
    www.parohiaortodoxapadova.info   - Rumuńska parafia śww. Piotra i Pawła, Padwa
    www.chorum.it                             - Rumuńska parafia św. Jana Chrzciciela, Pordenone
    www.sandemetriobo.it                   - Grecka parafia św. Dymitra, Bolonia
    www.orthodox.it                           - Parafia św. Barbary, Alghero (Sardynia)
 
Prawosławie w Hiszpanii
    ortodoxiarusa-espanayportugal.blogspot.com - Rosyjski wikariat Hiszpanii i Portugalii
    www.orthodoxspain.com              - Rosyjska parafia Narodzenia Pańskiego, Madryt
    www.arkhangelmikhail-spain.com - Rosyjska parafia św. Michała, Altea
    www.iglesiaortodoxa.es                - Serbskie parafie w Hiszpanii
    www.episcopia.ro                        - Diecezja Hiszpanii i Portugalii Patriarchatu Rumuńskiego
 
Prawosławie w Portugalii
    www.igrejaortodoxa.web.pt - Diecezja Patriarchatu Ekumenicznego
 
Prawosławie w Belgii
    www.archiepiskopia.be              - Rosyjskie Arcybiskupstwo Brukselsko-Belgijskie
    www.orthodoxia.be                   - Grecka Metropolia Belgii
    www.regue.org                         - Przedstawicielstwo Cerkwi Grecji przy Unii Europejskiej
    www.podvorje.com                   - Przedstawicielstwo Patriarchatu Rosyjskiego
    www.orthodoxeurope.org           - Przedstawicielstwo Patriarchatu Rosyjskiego przy Unii Europejskiej

    www.orthodoxie.be                    - Prawosławie w Belgii
    www.orthodox.be                      - Monaster Ikony Wszystkich Strapionych Radość, Pervijze
    www.monasterechevetogne.com - Monaster Podniesienia Krzyża Pańskiego, Chevetogne
    www.karatzas.be                       - Pracownia ikon
    www.terraqueous.gr/enoria         - Grecka parafia śww. Michała i Gabriela, Bruksela
    www.podvorje.com/charleroi      - Rosyjska parafia Świętej Trójcy, Charleroi
    www.leuven.orthodoxy.ru          - Rosyjska parafia św. Mateusza, Leuven
    www.orthodoxie-brugge.org        - Parafia śww. Konstantyna i Heleny, Brugge
    heilige-amandus.myftp.org          - Parafia św. Amandusa, Kortrijk
    www.orthodoxie-oostende.org    - Parafia śww. Cyryla i Metodego, Ostenda
    www.bisericaromana.nl              - Rumuńskie parafie w Belgii
 
Prawosławie w Holandii
    www.exarchaat-nl.org                - Rosyjski Egzarchat Patriarchatu Ekumenicznego
    www.orthodoxasten.nl               - Monaster Narodzenia NMP, Asten
    www.eliasklooster.nl                  - Monaster św. Proroka Eliasza, Sint Hubert
    www.kloosterhemelum.nl           - Rosyjski Monaster św. Mikołaja, Hemelum
    www.orthodox.nl                       - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Amsterdam
    www.ruskerk.nl                         - Rosyjska parafia św. Aleksandra Newskiego, Rotterdam
    www.orthodox-nijmegen.nl         - Rosyjska parafia św. Tichona, Nijmegen
    www.orthodox-eindhoven.nl       - Grecka parafia św. Nektariusza, Eindhoven
    www.orthodox-amersfoort.nl      - Parafia św. Korneliusza, Amersfoort
    www.parochie-heilige-myrondraagsters.nl - Parafia śś. Niewiast Niosących Wonności, Breda
    www.valdyas.org/petrusenpaulus - Parafia śww. Piotra i Pawła, Deventer
    home.wanadoo.nl/panteleimon     - Parafia św. Pantelejmona, Kollumerpomp
    www.pravoslavlje.nl                   - Serbskie prawosławie w Holandii
    www.srpstvo.nl                          - Serbska parafia Świętej Trójcy, Rotterdam
    home.wanadoo.nl/eftimie            - Rumuńska parafia św. Grzegorza Teologa, Schiedam
    www.bgorthodoxekerk.nl            - Bułgarska parafia śww. Michała i Gabriela, Haga
    www.orthodoxekerk.org             - Prawosławne bractwo św. Mikołaja, Haga (PDF)
    www.orthodoxejongeren.nl         - Prawosławne bractwo młodzieżowe
    www.incommunion.org              - Prawosławne Stowarzyszenie dla Pokoju
    www.blagovest.nl                       - Błagowiest, centrum prawosławnej muzyki, Amsterdam
    www.oktoich.nl                          - Chór Oktoich
    www.nhbm.nl                            - Nord Holland Byzantine Choir (Mp3)
    www.morsink.com                     - Ikony, Amsterdam
    www.iconenschilder.nl                - Pracownia ikon
    www.iconenatelierverdonk.nl      - Studio ikon
    www.orthodoxlogos.com            - Logos, prawosławna księgarnia (sprzedaż wysyłkowa)
 
Autonomiczna Cerkiew Finlandii
    www.ort.fi

    www.valamo.fi                            - Monaster Valamo
    www.valamo.fi/opisto                  - Akademia Valamo
    www.seminaari.net                      - Seminarium w Joensuu
    www.joensuu.fi/teoltdk/ortteol      - Wydział Teologii Uniwersytetu Joensuu
    www.edu.joensuu.fi/ortoweb        - Ortoweb, prawosławny portal pedagogiczny
    www.ortodoksi.net                      - Prawosławna Finlandia (WMV)
    www.ort.fi/ortodoksiviesti            - Prawosławne wieści
    www.ortodoksinenkirkkomuseo.fi - Prawosławne muzeum
    www.kirkkotoimii.fi/ortaid            - Prawosławna organizacja charytatywna
    www.pshv.fi                               - PSHV
    www.ort.fi/paasiainen/musiikki     - Ortodoksinen Paasiainen (Real)
    www.ortodoksinenkamarikuoro.fi - Chór Ortodoksinen Kamarikuoro
    ecmr.t5.fi                                    - Eastern Church Music Resources (PDF)
    www.helsinki.fi/jarj/ool                - Prawosławne Bractwo Studenckie, Helsinki
    www.kosmas.fi                           - Bractwo św. Kosmy, Joensu
    www.tsasouna.net                       - Tsasouna
    www.finland.orthodoxy.ru           - Rosyjska Cerkiew w Finlandii
    www.svt-nikolai.org                    - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Helsinki
 
Prawosławie w Szwecji
    www.ortodox.nu                      - Prawosławie w Szwecji
    www.epbrskan.org                   - Serbska Diecezja Brytyjsko-Skandynawska
    www.svsava-sto.com                - Serbska parafia św. Sawy, Sztokholm
    www.svetigeorgije.se                - Serbska parafia św. Jerzego, Sodertalje
    www.crkva.se                          - Serbska parafia śww. Cyryla i Metodego, Malme
    www.svetivasilije.se                  - Serbska parafia św. Bazylego Wielkiego, Helsingborg
    www.svensk-ortodoxi.org          - Serbska parafia św. Anny, Eskilstuna
    www.sweden.orthodoxy.ru        - Rosyjska parafia św. Sergiusza z Radoneża, Sztokholm
    www.ryskaortodoxakyrkan.se    - Rosyjska parafia Przeobrażenia Pańskiego, Sztokholm
    www.episcopiascandinavia.se     - Rumuńska Diecezja Skandynawska
    www.orthodoxchurch-amd.com - Rumuńska parafia Zaśnięcia NMP, Sztokholm
    www.ikonostasion.com             - Ikonostasion
 
Prawosławie w Norwegii
    www.ortodoks.no          - Rosyjska Cerkiew Prawosławna w Norwegii
    www.ortodoks.org         - Pustelnia św. Tryfona, Skabland
    www.ortodoks.com       - Parafia św. Mikołaja, Oslo (Patriarchat Ekumeniczny)
    www.vasilijeostroski.no - Serbska parafia św. Bazylego Ostrogskiego, Oslo
    www.ikonmaleri.no       - Ikonmaleri - malarz ikon
 
Prawosławie w Danii
    www.orthodoxy.dk               - Rosyjska Cerkiew Prawosławna w Danii
    www.rusmedia.dk/ortodokse - Rosyjska parafia św. Aleksandra Newskiego, Kopenhaga
    www.ortodoks.dk                 - Parafia pw. Zaśnięcia NMP, Kopenhaga
    www.hesbjerg.ru                  - Rosyjska parafia św. Carskich męczenników, Fiuna
    www.econcept.dk/icon          - Ikony
 
Prawosławie w Anglii
    www.thyateira.org.uk                 - Archidiecezja Patriarchatu Ekumenicznego
    www.exarchate-uk.org                - Rosyjski Egzarchat Patriarchatu Ekumenicznego
    www.antiochian-orthodox.co.uk  - Dekanat Patriarchatu Antiochii
    www.sourozh.org                       - Diecezja Surożska Patriarchatu Rosyjskiego

    www.anastasis.org.uk
    web.ukonline.co.uk/ephrem         - Anastasis, monaster św. Andrzeja w Manchesterze
    www.orthodox-christian-comment.co.uk - Orthodox Christian Comment
    www.orthodoxbooks.co.uk          - Orthodox Christian Books (sprzedaż wysyłkowa)
    www.ikon-records.com               - Icon Records (sprzedaż wysyłkowa)
    www.angelusworkshop.co.uk       - Pracownia ikon Angelus
    www.orthodoxchurch.co.uk         - Prawosławie w Walii
    www.iocs.cam.ac.uk                   - Instytut Teologiczny w Cambridge
    www.forerunner.netfirms.com     - Prawosławne bractwo św. Jana Chrzciciela
    www.saintseraphim.inspiron.co.uk - Bractwo św. Serafima z Sarowa, Norfolk
    www.goc-lsd.org.uk                    - Greckie prawosławne stowarzyszenie w Leeds
    www.sobornost.org                     - Stowarzyszenie św. Albiona i św. Sergiusza
    www.stgregorysfoundation.org.uk - Fundacja Świętego Grzegorza, pomoc humanitarna
    www.antiochgreekorth.co.uk        - Antiocheński sobór św. Jerzego, Londyn
    www.london.antiochian.org.uk     - Antiocheńska parafia św. Botolpa, Londyn
    www.stmichaels-audley.org.uk     - Antiocheńska parafia św. Michała, Audley
    www.belfast.antiochian.org.uk     - Antiocheńska parafia św. Ignacego, Belfast
    homepage.ntlworld.com/orthodox.colchester - Antiocheńska parafia św. Heleny, Colchester
    www.orthodox.clara.net               - Antiocheńska parafia św. Aidana, Manchester
    www.macclesfield.antiochian.org.uk - Antiocheńska parafia św. Teodora, Macclesfield
    www.stsophia.org.uk                   - Grecka parafia Hagia Sophia, Londyn
    www.saintdemetrios.org.uk          - Grecka parafia św. Dymitra, Londyn
    www.nektarios.btinternet.co.uk    - Grecka parafia św. Nektariusza, Londyn
    www.bristol-orthodox-church.org.uk - Grecka parafia Narodzenia NMP, Bristol
    www.12apostles.co.uk                 - Grecka parafia św. 12 Apostołów, Hertfordshire
    www.ascensionchurch.org.uk       - Grecka parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, Rugby
    www.stcuthbertsorthodoxcommunity.co.uk - Rosyjska parafia św. Kudberta, Chesterfield
    www.londonsobor.org                  - Rosyjski sobór Zaśnięcia NMP, Londyn
    www.bristol-sourozh.org.uk          - Rosyjska parafia Świętej Trójcy, Bristol
    www.ephraim.org.uk                    - Rosyjska parafia św. Efrema Syryjskiego, Cambridge
    www.stanthonythegreat.org.uk      - Rosyjska parafia św. Antoniego, Herefordshire
    www.pokrov.org.uk                     - Rosyjska parafia Opieki Matki Bożej, Manchester
    www.orthodoxeastmidlands.co.uk - Rosyjska parafia św. Aidana i św. Czada, Nottingham
    www.stnicholas-oxford.org           - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Oxford
    www.spclondon.org                     - Serbska parafia św. Sawy, Londyn
    www.srpskioxford.org.uk             - Serbska parafia Wniebowstąpienia Pańskiego, Oxford
    www.st-johnthebaptistchurch-halifax.org.uk - Serbska parafia św. Jana Chrzciciela, Halifax
 
Prawosławie w Irlandii
    www.stpeterstpaul.net     - Rosyjska parafia śww. Piotra i Pawła, Dublin
    www.ireland.ru/orthodox - Rosyjska parafia, Dublin
 
Prawosławie w Islandii
    www.orthodox.is - Rosyjska parafia św. Mikołaja, Rejkjawik
    www.spc.is         - Serbska parafia Narodzenia NMP, Rejkjawik
    www.manasija.is - Chór "Manasija", Rejkjawik
 
Prawosławna Cerkiew Ameryki
    www.oca.org

    Diecezje, Monastery, Seminaria, Uczelnie, Szkoły, Parafie,
    Bractwa, Centra, Fundacje, Wydawnictwa, Sprzedaż, Gazety,
    Ikony, Fotografie, Filmy, RTV, Muzyka, Dzwony, Biblioteki, Inne
 
    Diecezje:
    www.dioceseofalaska.org - Diecezja Alaski
    www.dneoca.org             - Diecezja Nowej Anglii
    www.dosoca.org             - Diecezja Południa
    www.midwestdiocese.org - Diecezja Środkowego Zachodu
    www.ocadow.org            - Diecezja Zachodu
    www.doepa.org               - Diecezja Wschodniej Pensylwanii
    www.archdiocese.ca        - Archidiecezja Kanady
    www.roea.org                 - Rumuński Episkopat Ameryki
 
    Amerykańskie cerkwie narodowe Patriarchatu Ekumenicznego:
    www.goarch.org                - Grecka Archidiecezja Ameryki
    www.ny.goarch.org           - Grecki Dystrykt Nowego Jorku
    www.atlanta.goarch.org     - Grecka Diecezja Atlanty
    www.boston.goarch.org     - Grecka Diecezja Bostonu
    www.chicago.goarch.org    - Grecka Diecezja Chicago
    www.denver.goarch.org     - Grecka Diecezja Denver
    www.detroit.goarch.org      - Grecka Diecezja Detroit
    www.nj.goarch.org            - Grecka Diecezja New Jersey
    www.pittsburgh.goarch.org - Grecka Diecezja Pittsburgu
    www.sf.goarch.org            - Grecka Diecezja San Francisco
    www.gocanada.org            - Grecka Diecezja Kanady
    www.uocofusa.org            - Ukraińska Metropolia Ameryki
    www.uocc.ca                    - Ukraińska Metropolia Kanady
    www.acrod.org                  - Diecezja Karpato-Ruska Ameryki
 
    Archidiecezja Ameryki Patriarchatu Antiochii:
    www.antiochian.org
 
    Przedstawicielstwo Patriarchatu Jerozolimy:
    www.jerusalempatriarchate.org
 
    Przedstawicielstwo Patriarchatu Rosyjskiego:
    www.russianchurchusa.org - Rosyjskie parafie w USA
    www.orthodoxcanada.net   - Rosyjskie parafie w Kanadzie
 
    Przedstawicielstwo Patriarchatu Serbskiego:
    www.newgracanica.com - Metropolia Ameryki i Kanady
    www.easterndiocese.org - Diecezja Wschodniej Ameryki
    www.serborth.org          - Diecezja Środkowo-Zachodniej Ameryki
    www.westsrbdio.org       - Diecezja Zachodniej Ameryki
    www.istocnik.com          - Diecezja Kanady
 
    Archidiecezja Ameryki i Kanady Patriarchatu Rumuńskiego:
    www.romarch.org
 
    SCOBA, stała konferencja kanonicznych biskupów prawosłanych w Ameryce:
    www.scoba.us
 
    Monastery:
    amerykańskie, greckie, inne
 
    omna.malf.net - Pełny spis monasterów prawosławnych w Ameryce
 
    Monastery amerykańskie:
    www.presentationmonastery.org - Wprowadzenia do świątyni Marii Panny, Canton OH
    www.orthodoxmonastery.com    - Opieki Matki Bożej, Miami FL
    www.monasteryofstjohn.org       - św. Jana z Szanghaju, Point Reyes Station CA
    www.sttikhonsmonastery.org      - św. Tichona, South Canaan PA
    www.newskete.com                   - Monaster Nowej Pustelni, Cambridge NY
    www.new-ostrog.org                  - Wszystkich Świętych Ameryki Północnej, Vancouver BC
    www.stmichaelsskete.org            - Skit św. Michała, Canones NM
 
    Monastery greckie:
    www.stirene.org                                   - Św. Ireny, Nowy Jork NY
    www.holytransfigurationmonastery.com - Przeobrażenia Pańskiego, Harvard IL
    www.greekorthodoxmonastery.org         - Paracletos, Antreville SC
    www.stanthonysmonastery.org              - Św. Antoniego, Florence AZ
    www.panagiavlahernon.org                   - Panagia Vlahernon, Williston FL
    www.holyannunciation.org                    - Zwiastowania NMP, Reddick FL
    www.saintmaryofegypt.org                    - św. Marii z Egiptu, Cleveland OH
    sgpm.goarch.org/monastery                    - św. Grzegorza Palamasa, Perrysville OH
    www.sttheodore.org                              - św. Teodora, Galion OH
 
    Monastery inne:
    www.mercyhousenyc.org         - Rosyjski Monaster św. Marii Egipskiej, Nowy Jork NY
    www.sfdumitru.org                  - Rumuński Monaster św. Dymitra, Middletown NY
    www.dormitionmonastery.com - Rumuński Monaster Zaśnięcia NMP, Rives Junction MI
    www.monastery.netfirms.com - Rumuński Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego, Detroit
    www.monastery.org - Jerozolimski Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego, Resaca GA
    www.skete.com       - Bułgarski Skit św. Izaaka Syryjskiego, Boscobel WI
 
    Seminaria:
    www.stots.edu  - św. Tichona, South Canaan PA
    www.svots.edu - św. Włodzimierza, Crestwood NY
    www.sthermanseminary.org    - św. Hermana, Kodiak AK
    www.acrod.org/seminary.html - Chrystusa Zbawiciela, Johnstown PA
 
    Uczelnie:
    www.umanitoba.ca/colleges/st_andrews - Kolegium św. Andrzeja, Uniwersytet Manitoba
    www.orthodoxinstitute.org - Instytut Patriarchy Atenagorasa, Berkeley CA
    www.saintarseny.ca          - Instytut Teologiczny św. Arsena, Winnipeg MB, Kanada
    www.saaot.edu                 - Antiocheńska Akademia Teologiczna św. Atanazjusza
    www.lxx.org                     - Antiocheńskie Prawosławne Studium Biblijne
 
    Szkoły:
    www.stlawrenceacademy.com - Akademia św. Lorenca, Felton CA
    www.agiasophiaacademy.org   - Akademia Hagia Sophia, Portland OR
    www.stbasil.goarch.org           - Grecka Akademia św. Bazylego, Garrison NY
    www.holytrinityacademy.com  - Grecka Akademia Świętej Trójcy, Dallas TX
    www.theophanyschool.org       - Prawosławna Szkoła Teofania, Needham MA
    www.stsavaorthodoxschool.org - Prawosławna Szkoła św. Sawy, Milwaukee WI
    www.hchc.edu     - Grecka Szkoła Teologiczna Świętego Krzyża, Brookline MA
    www.ocs-neo.org - Prawosławna Szkoła Teologiczna, Mogadore OH
 
    Parafie:
    amerykańskie, antiocheńskie, greckie, rosyjskie, rumuńskie,
    serbskie, jerozolimskie, ukraińskie, karpato-ruskie
 
    Parafie amerykańskie:
    Alaska, Nowa Anglia, Nowy Jork, Południe, Środkowy Zachód, Zachód,
    Waszyngton, Wschodnia Pensylwania, Zachodnia Pensylwania, Kanada,
    Episkopat Rumuński, Archidiecezja Albańska, Diecezja Bułgarska
 
    www.oca.org/dirindex.asp?sid=9 - Pełny spis parafii Prawosławnej Cerkwi Ameryki
 
    Parafie Diecezji Alaski:
    www.st-tikhon.org          - Cerkiew św. Tichona, Anchorage AK
    www.outreachalaska.org - Misja na Alasce
 
    Parafie Diecezji Nowej Anglii:
    www.holytrinityorthodox.org   - Sobór Świętej Trójcy, Boston MA
    www.ocachelsea.org               - Cerkiew Narodzenia NMP, Chelsea MA
    www.stspp.org                       - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Springfield MA
    www.allsaintshartford.org        - Cerkiew Wszystkich Świętych, Hartford CT
    www.sspeterpaul.org               - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Meriden CT
    www.htocnb.org                     - Cerkiew Świętej Trójcy, New Britain CT
    www.holytransfigurationnh.org - Cerkiew Przemienienia Pańskiego, New Haven CT
    www.christsaviorchurch.org     - Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Woodbury CT
    www.hroc.org                         - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Claremont NH
    www.holydormition.com          - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Cumberland RI
    www.stjacobofalaska.org          - Misja św. Jakuba Alaskańskiego, Nortfield Falls VT
 
    Parafie Diecezji Nowego Jorku i New Jersey:
    www.holy-annunciation-church.org  - Cerkiew Zwiastowania NMP, Brick NJ
    www.dormitionnj.org                      - Cerkiew Zaśnięcia NMP, Clifton NJ
    www.stgregoca.org                         - Cerkiew św. Grzegorza Palamasa, Glen Gardner NJ
    www.ssppnj.org                             - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Jersey City NJ
    www.ssppoc.org                             - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Manville NJ
    www.ochc.cc                                 - Cerkiew Świętego Krzyża, Medford NJ
    www.christthesaviour.org                - Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Paramus NJ
    www.stjohnspassaic.org                  - Cerkiew św. Jana Chrzciciela, Passaic NJ
    www.holytrinityrandolph.com         - Cerkiew Świętej Trójcy, Randolph NJ
    www.saintpeterandpaul.org             - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, South River NJ
    www.saintvladimir.com                  - Cerkiew św. Włodzimierza, Trenton NJ
    www.heisrisen.org                          - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, Wayne NJ
    www.stspeterpaulchurch.org           - Cerkiew śww. Piotra i Pawła, Buffalo NY
    www.standrewsoca.org                   - Cerkiew św. Andrzeja, Dix Hills NY