Cerkiew św. Ducha, Białystok
 
    Cerkiew św. Ducha znajduje się w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13. Jest ona obecnie największą świątynią prawosławną w Polsce i jedną z największych cerkwi w Europie. Prace budowlane rozpoczęto w 1982 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. 1 sierpnia 1982 roku nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego. W lutym 1983 roku została erygowana nowa parafia pod wezwaniem św. Ducha. Poświęcenie cerkwi pw. św. Ducha odbyło się dnia 16.05.1999r. Nabożeństwu przewodniczył Jego Eminencja SAWA, Metropolita Warszawski i całej Polski. Metropolita SAWA jako poprzedni Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej był inicjatorem budowy tej świątyni. W konsekracji wziął udział również Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej Jego Ekscelencja Biskup JAKUB oraz Ich Ekscelencje: Biskup Lubelski ABEL, Biskup Bielski GRZEGORZ, a także Biskup Grodzieński ARTEMIUSZ.
 
 
   
 
    Proboszczem parafii od początku budowy jest Ks. prot. mgr Jerzy Boreczko. Święto parafialne - dzień Świętego Ducha (drugi dzień Pięćdziesiątnicy czyli Zielonych Świątek).
    Wymiary budowli: długość 55m, szerokość 38m, wysokość 50m.
    Ogólna powierzchnia użytkowa 2250m2, kubatura 27000m3.
    Ogólna liczba wiernych, których pomieści świątynia to 2500 osób.
    Projektantem świątyni jest architekt Jan Kabac.
 
 
  
 
    Świątynia jest kryta blachą miedzianą. Do budowy świątyni użyto 3-ch rodzajów cegieł: zwykłą, kratową oraz do licowania cegłę klinkierową w 3-ch zasadniczych kolorach. Na cerkwi zostało zamontowanych 5 kopół: jedna główna 23m z krzyżem wysokości 7.2m oraz 4-y boczne o mniejszych wymiarach.
 
 
  
 
    We wnętrzu świątyni w części podziemnej znajduje się cerkiew z ołtarzem Matki Boskiej Nieoczekiwanej Radości. We wnętrzu świątyni w części naziemnej znajduje się ołtarz główny p/w Św. Ducha, boczny ołtarz p/w Św. Sawy Oświęconego oraz chrzcielnica posiadająca oddzielne wejście. Projektowana jest także dzwonnica o wysokości 60m, której realizacja rozpocznie się po zakończeniu budowy cerkwi.
 
 
  
 
    Budowa cerkwi prowadzona jest z dobrowolnych ofiar parafian i wiernych prawosławnych oraz dzięki czynom społecznym, w których uczestniczą parafianie.
 
 
 
 
    Doniosłym wydarzeniem dla parafii była wizyta w 1998 roku (15.10.1998r.) Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego (Konstantynopolitańskiego) BARTOLOMEUSZA I.
 
 
  
 
Porządek nabożeństw w Cerkwi Św. Ducha (Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13):
dni powszednie: 830 - Św. Liturgia
sobota: 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
niedziela: 745 - Św. Liturgia, 830 - Św. Liturgia w języku polskim (dolna cerkiew), 1000 - Św. Liturgia, 1700 - Akafist
w przeddzień świąt: 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
dni świąteczne: 1000 - Św. Liturgia, 1700 - Akafist