Cerkiew św. Jerzego, Białystok
 
    Cerkiew św. Jerzego znajduje się w Białymstoku przy ul. Pułaskiego na osiedlu Nowe Miasto. Jest to najmłodsza białostocka parafia. Nabożeństwa odbywają się w cerkwi tymczasowej. W przyszłości rozpocznie się budowa nowej świątyni. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonał podczas swej wizyty w Polsce w październiku 1998 roku Jego Świątobliwość Patriarcha Ekumeniczny BARTOLOMEUSZ wraz z Jego Eminencją Metropolitą SAWĄ, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
    Proboszczem parafii jest ks. prot. Grzegorz Misijuk, znany z prawosławnych audycji telewizyjnych (niedzielna "U źródeł wiary") oraz radiowych (sobotnia "Duchowe spotkania" i niedzielna "Przed wyjściem do cerkwi").
 
Porządek nabożeństw w Cerkwi św. Jerzego (Białystok-Nowe Miasto):
środa,piątek: 800 - Św. Liturgia
czwartek: 1800 - Akafist do św. Jerzego Zwycięzcy
sobota: 800 - Św. Liturgia, 1800 - Wsienoszcznaja
niedziela: 800 i 1000 Św. Liturgia, 1800 - Akafist
w przeddzień świąt: 1800 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
dni świąteczne: 900 - Św. Liturgia, 1700 - Akafist