Cerkiew św. Marii Magdaleny, Białystok
 
    Cerkiew p.w. św. Marii Magdaleny jest najstarszą świątynią w Białymstoku. Jest ona położona w centrum miasta na wzgórzu, u zbiegu ulic Krakowskiej, Grunwaldzkiej i Kalinowskiego, obok amfiteatru. Pochodzi z XVIII wieku. Została ufundowana przez rodzinę Branickich wraz z cmentarzem, który należał do "dominium białostockiego". Do połowy XIX wieku był on administrowany przez spadkobierców rodu, pełniąc rolę cmentarza komunalnego. Przejęcie cmentarza przez skarb państwa w końcu lat 50-tych, zakończyło spór o te tereny między parafią rzymskokatolicką a parafią prawosławną. W latach 70-tych zgodnie z decyzją ówczesnych władz, cmentarz zburzono, a na tym miejscu wybudowano amfiteatr. Cerkiew św. Marii Magdaleny jest kaplicą w parafii św. Mikołaja. Pełni również funkcję cerkwi garnizonowej (parafia wojskowa p.w. Apostołów Piotra i Pawła). Proboszczem parafii wojskowej jest ks. prot. kpt Igor Siegień.
 
 
  
 
    Święta parafialne - dzień Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny - 4 sierpnia (22 lipca, stary styl), oraz dzień Śww. Apostołów Piotra i Pawła - 12 lipca (29 czerwca, stary styl).
 
 
    
 
 
 
Porządek nabożeństw w Cerkwii Św. Marii Magdaleny Równej Apostołom:
niedziela: 800 - Św. Liturgia