Cerkiew pw. Wszystkich Świętych, Białystok
 
    Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych w Białymstoku erygowana została 16 czerwca 1982 roku, w wyniku wydzielenia z parafii św. Mikołaja. Świątynia parafialna położona jest na głównym cmentarzu prawosławnym miasta Białegostoku. Została zbudowana w 1901r. w miejscu drewnianej kapliczki cmentarnej. Wraz z erygowaniem parafii rozbudowano świątynię poprzez dobudowanie oszklonej wiaty, a w następnym roku wybudowano nowy dom parafialny. Parafia Wszystkich Świętych administruje cmentarzem o powierzchni 7 ha, założonym w pierwszej połowie XIX wieku. W latach 1982-84 przeprowadzono na cmentarzu prace porządkowe, sporządzając szczegółową dokumentację.
 
 
  
 
    Od momentu powstania parafii głównym problemem był brak świątyni parafialnej, która mogłaby pomieścić większą liczbę wiernych. W 1987 roku po nabyciu działki przy ul. Trawiastej, rozpoczęła się budowa nowej świątyni - cerkwi Hagia Sophia (Mądrości Bożej), obecnie samodzielnej parafii. Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni  poświęcił 20 listopada 1987 roku Jego Świątobliwość Patriarcha Ekumeniczny i Arcybiskup Konstantynopola Dimitrios I. 6 września 1988r. Arcybiskup Sawa erygował nową parafię p.w. Św. Zofii Mądrości Bożej, wydzielając ją z parafii Wszystkich Świętych. Ostateczny podział nastąpił w 1995 roku.
 
 
   
    Pierwszym proboszczem parafii Wszystkich Świętych był zmarły dnia 8.06.1999r. ś.p.ks. Aleksander Chilimoniuk. Obecnie proboszczem jest ks. prot. Jerzy Mackiewicz.
 
Święto Parafialne - I Niedziela po Dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy)
 
 
    
 
Porządek nabożeństw w Cerkwi pw. Wszystkich Świętych (Białystok-Wygoda):
dni powszednie: 800 - Św. Liturgia
sobota: 1700 - Wsienoszcznoje Bdienije (Całonocne czuwanie)
niedziela: 745 i 1000 - Św. Liturgia, 1700 - Akafist (1-sza niedziela miesiąca - Akafist za zmarłych)
w przeddzień świąt: 1700 - Wsienoszcznaja (Całonocne czuwanie)
dni świąteczne: 900 - Św. Liturgia